banner
יגאל דמרי // רז רוגובסקי | Depositphotos
יגאל דמרי // רז רוגובסקי | Depositphotos

חברת דמרי מכרה 120 דירות ב-50 ימים

ברבעון השני של השנה מכרה החברה 242 יח"ד תמורת כ-484 מיליון שקל והכנסותיה עלו בכ-68%. נכון למחצית השנה החברה מקימה 2,342 יח"ד ב-16 פרויקטים ברחבי הארץ

מגדילים 12.09.2021

חברת י.ח. דמרי מדווחת על תוצאותיה הכספיות לסיכום הרבעון השני של שנת 2021, לפיהן הכנסות החברה ברבעון השני 2021 עלו בכ-68% לכ-374.7 מיליון שקל, לעומת כ-223.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. "הגידול משקף את קצב מכירת הדירות בפרויקטים שבבניה וכן את קצב התקדמות הביצוע", כך לדברי החברה.

עוד על פי הדיווח, הרווח הגולמי ממכירות, השכרת מבנים מסחריים ועבודות הקמה ברבעון השני 2021 עלה בכ-61.6% לכ-107.9 מיליון שקל (כ-29.9% מההכנסות בסעיף זה) לעומת כ-66.8 מיליון שקל (כ-30.4% מההכנסות בסעיף זה) ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הגולמי הכללי ברבעון עלה בכ-70.4% לכ-117.7 מיליון שקל לעומת כ-69 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. 

הרווח התפעולי ברבעון השני 2021 עלה בכ-84.2% לכ-94.3 מיליון שקל לעומת כ-51.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי ברבעון השני 2021 למעלה מהוכפל לכ-60.7 מיליון שקל, לעומת כ-28 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.   

ברבעון השני של 2021 מכרה החברה 242 יח"ד בתמורה כספית של כ-484.2 מיליון שקל (מתוכן חלק החברה הינו 224 יח"ד והתמורה הינה כ-428.6 מיליון שקל), לעומת 132 יח"ד בישראל ברבעון המקביל אשתקד בתמורה כספית של כ-233.9 מיליון שקל (מתוכן חלק החברה הינו 119 יח"ד והתמורה בגינו הינה כ-213.6 מיליון שקל).  בחו"ל מכרה החברה ברבעון השני 36 יח"ד בתמורה כספית של כ- 8.3 מיליון שקל, לעומת 10 יח"ד בתמורה כספית של כ-2.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

מתאריך 1.7.2021 ועד לתאריך 19.8.2021 מכרה החברה 120 יח"ד בארץ בתמורה כספית של כ-250.4 מיליון שקל (חלק החברה 112 יח"ד בתמורה כספית של כ-230.9 מיליון שקל), בנוסף מכרה החברה 2 מגרשים באופקים בתמורה כוללת של כ-1.8 מיליון שקל ו-20 יח"ד בחו"ל בתמורה כספית של כ-4.378 מיליון שקל. 

נכון ליום 30.6.2021 החברה מקימה 2,342 יח"ד (מתוכן חלק החברה 2,105 יח"ד) ב-16 פרויקטים ברחבי הארץ, מתוכן נמכרו 797 יח"ד (חלק החברה 733 יח"ד) בתמורה כספית כוללת של כ-1.3 מיליארד שקל (חלק החברה כ-1.2 מיליארד שקל). ממאזנה המאוחד של החברה עולה, כי ההון העצמי של החברה המיוחס לבעלי מניותיה, נכון ל-30 ביוני 2021, הסתכם בכ-1.4 מיליארד שקל ומהווה כ-33.2% ממאזן החברה. 

המחצית הראשונה של שנת 2021
הכנסות החברה במחצית שנת 2021 עלו בכ-44.2% לכ-660 מיליון שקל, לעומת כ-457.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי בתקופה הוכפל לכ-105.7 מיליון שקל, לעומת כ-52.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.   

במחצית שנת 2021 מכרה חברת י.ח דמרי 424 יח"ד בישראל בתמורה כספית של כ-850 מיליון שקל (מתוכן חלק החברה הינו 397 יח"ד והתמורה הינה כ-776.3 מיליון שקל), לעומת 284 יח"ד בישראל בתקופה המקבילה אשתקד בתמורה כספית של כ-456.3 מיליון שקל (מתוכן חלק החברה הינו 264 יח"ד והתמורה בגינו הינה כ-419 מיליון שקל). בחו"ל מכרה החברה בתקופה הנוכחית 77 יח"ד בתמורה כספית של כ-17.7 מיליון שקל, לעומת 37 יח"ד בתמורה כספית של כ-8 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

יגאל דמרי, מנכ"ל י.ח דמרי: "אנו מסכמים את הרבעון השני של 2021 עם עלייה חדה בהכנסות והכפלת הרווח הנקי לעומת הרבעון המקביל אשתקד לכ-61 מיליון שקל. במהלך הרבעון נמשכה מגמת הגידול בביקושים ועלייה בהיקפי המכירות וכן במחירי הדירות, מגמה שהחלה לאחר דעיכת "הגל הראשון" של נגיף הקורונה בשנת 2020.

"בתוך כך, החברה נמצאת בתנופת פעילות משמעותית. בימים אלה, אנו מקימים כ-2,340 דירות ב-16 פרויקטים ברחבי הארץ, ואנו נמצאים בשלב תכנון של כ-2,123 יח"ד נוספות שביצוען צפוי להתחיל בקרוב. לצד זאת, לחברה עתודות קרקע בהיקף משמעותי של כ-10,600 יח"ד. בנוסף, החברה מקדמת כיום פרויקטים של פינוי בינוי בהיקף של למעלה מ-8,000 יח"ד, ופרויקטים במסגרת תמ"א 38 בהיקף של כ-500 יח"ד. 

"הפרויקטים בבניה לצד כמות הפרויקטים הגדולה בתכנון, מבטיחים את המשך צמיחתה של החברה בשנים הבאות תוך שאנו ממשיכים לפעול להרחבת פעילות החברה בפריסה גיאוגרפית רחבה, במקצועיות ובדייקנות לחיזוק המותג דמרי וליצירת ערך למשקיעים".  

 

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

לכנס הנדל"ן השנתי | כל בכירי הענף במקום אחד!

שיתוף

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות