banner
שלומי הייזלר // צילום: דרור סיתהכל
שלומי הייזלר // צילום: דרור סיתהכל

ועדות מחוזיות נדרשות שלא לעכב תוכניות פינוי בינוי משיקולי רווח יזמי גבוה

יוצאים ליזמים מהכיס ולא מציקים לרשויות המקומיות מינהל התכנון העביר הנחיות דרמטיות ליושבי ראש ועדות התכנון המחוזיות – רווח יזמי גבוה בתוכניות פינוי בינו אינו סיבה לעיכוב. עוד בהנחיות: אל תרוצו עם כל תוכנית מקומית לקבל את אישור שרת הפנים

ראש מטה התכנון הלאומי, עו"ד שלומי הייזלר ומנכ"ל מינהל התכנון, רפי אלמליח, מתערבים בשיקולי ועדות התכנון: השניים קוראים ליושבי ראש הוועדות המחוזיות שלא לעכב פרויקטים לפינוי בינוי בעלי רווח יזמי גבוה במידה והתכנון מאפשר זאת וכן, לאשר תוכניות מקומיות גם ללא אישור שרת הפנים. בכך, במכתבי הבהרה שנשלחו ליושבי ראש הוועדות, מתייחסים השניים לשני גורמים אשר מהווים חסם לתוכניות, האחד תקן 21 החדש והרווח היזמי והשני סעיף 109 לחוק התכנון והבנייה והתניית אישור שרת הפנים לתוכניות שבסמכות ועדה מקומית.  

אין לעכב תוכניות שבהן הרווח היזמי עולה על הרווח המזערי
כאמור ההנחיה הראשונה נוגעת לרווח היזמי, זאת בעקבות תקן 21 המעודכן שקבע השמאי הממשלתי ונכנס לתוקפו בחודש יוני השנה, כאשר השינוי הדרמטי שחל הוא שהתקן השמאי אינו כולל בתוכו קביעות לשיעורי הרווח היזמי.

הרעיון מאחורי התקן הוא לוודא שתכנית פינוי בינוי ישימה כלכלית, כך שיחד עם תמורה ראויה לבעלים נותר רווח מזערי ליזם, אולם כעת מבהיר יו"ר מטה התכנון כי על הוועדות לבחון מחד את הניצול המיטבי של משאב הקרקע ומאידך לוודא כי קיימת כדאיות כלכלית ליזם ועם זאת, במידת הצורך והאפשר, ניתן לאשר במגרש גם זכויות בהיקף גבוה יותר מהרווח המזערי הנדרש.  על פי ההנחיות: "יש לקבוע בהתאם את זכויות הבניה בראייה תכנונית, אף אם שיעור הרווח עולה על המינימום הנדרש על פי התקן". 

במינהל התכנון מציינים עוד כי: "מטרת ההנחיה זו היא להביא למקסום זכויות הבנייה על מנת למצות את משאב הקרקע, תוך חיסכון של דיונים מיותרים בוועדות התכנון העוסקים בשיעור הרווח היזמי שבסוף הוא לא אמור להנחות את התכנון מעבר לבדיקת התקן המשקף את שיעור הרווחיות המזערי".

חילוץ תוכניות תקועות: לא למהר לקבוע כי נדרש אישור שרת הפנים
ההנחיה השנייה כאמור עוסקת בסעיף 109 לחוק התכנון והבנייה, המקנה לשרת הפנים את הסמכות להורות לגבי כל תכנית כי היא טעונה אישורה, ובכך עלול לעכב תוכניות בהיקפים של אלפי יח"ד בכל רחבי הארץ. "על פי החוק, ככל שנקבע לגבי תכנית כי היא טעונה אישור, לא ניתן לתת לה תוקף ללא אישור כאמור", מבהירים השניים במכתבם, ומציינים כי: "לאורך השנים נהגו שרי הפנים להאציל את סמכותם לפי סעיף זה  ליו"ר הוועדות המחוזיות ביחס לתוכניות בסמכות הועדה המקומית. אמנם חלק גדול מהתוכניות שנקבעות טעונות אישור מתוקנות בסופו של דבר, והן מקבלות תוקף, אולם תהליך זה מאריך באופן משמעותי את הליכי התכנון". על מנת שלא לעכב את התוכניות, על פי ההנחיה החדשה: "יש לעשות מאמץ ולאפשר ככל הניתן לתקן את התכנית מבלי שתיקבע כטעונה אישור". 

עוד על פי ההנחיות, תוכניות יקבעו כטעונות אישור במקרים בהם התוכנית איננה בסמכות מקומית וכן, קביעת תוכנית כטעונה אישור מטעמים תכנוניים בלבד, נכון שתעשה במקרים חריגים, למשל כאשר מדובר בפגיעה בשטחי ציבור, פגיעה באינטרסים ציבוריים, או בסטייה מהותית ממדיניות התכנון הארצית והמחוזית.

במינהל התכנון מוסיפים כי: "מטרת התיקון היא לייעל את ההליך התכנוני ולמנוע כפילות מיותרת בבדיקת תוכניות שאישרה כבר הוועדה המקומית מבלי שיש טעם משמעותי לעשות כן". 

בידקו מי הם הטובים ביותר בהתחדשות העירונית בישראל

קורס מבוא להתחדשות עירונית – לפרטים ליחצו כאן

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות