banner
איציק סימון // צילום: דני שביט
איציק סימון // צילום: דני שביט

המדריך המלא לביטוחי גידור בפרויקט תמ"א 38

מה עושים כאשר עבודות הגידור ותחזוקת הגדר בפרויקט תמ"א 38 אינן נכנסות תחת הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות, מה עלול לקרות אם היזם לא יספק ביטוח לגידור ולהקמתו, וכיצד תכסו את עצמכם בפני תביעות ? המדריך המלא להיבטי גידור בפרויקטיי תמ"א 38

 

איציק סימון // צילום: דני שביט

מאת: איציק סימון, מנכ"ל "הסוכנות המובילה לביטוחי בניה"

פונקציית הגידור מלווה כמעט כל אתר בנייה, ולעתים תכופות נעשית בטרם החלו העבודות. אתר הבנייה מגודר מבעוד מועד, ויש שגם חודשים ארוכים לפני הגעת הקבלן המבצע וצוותו. החל מגידור מגרשים פנויים שהתקבלו לחזקת היזם (לקביעת "עובדות בשטח" ולמניעת פלישות), וכלה בגידור שנעשה בסמוך לתחילת הבנייה. 

במקרים רבים הגידור משמש בתקופת הביניים כפלטפורמה להצבת שילוט. בין אם שילוט אינפורמטיבי ("כאן ייבנה", "כאן יבוצעו עבודות להתחדשות עירונית"), ובין אם למטרות פרסום ושיווק מקדמי. 

עבודות הגידור ותחזוקת הגדר אינן בהכרח נכנסות תחת הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות, מהסיבה הפשוטה שבמרבית המקרים פוליסת הביטוח לפרויקט טרם נרכשה. אם היזם לא ישכיל לספק לגידור (ולהקמתו) ביטוח הולם, וככל שייגרם למאן דהוא נזק לגוף או לרכוש, הוא עלול למצוא עצמו אל מול שוקת שבורה.

ברוב המקרים מועד התחלת הביטוח של הפוליסה הקבלנית יהיה לפי המוקדם מבין השניים:

  • בפרק א', ביטוח רכוש – לפי המועד הנקוב בפוליסה או המועד בו לראשונה נפרקו באתר תשומות-בנייה/ציוד-בנייה בשטח (לפי המאוחר מבינהם). 
  • בפרקים ב' ו-ג' (חבות מעבידים וצד שלישי) – מועד תחילת הביטוח הינו מיום תחילת הביטוח הנקוב בפוליסה. 

גידור פרויקט תמ"א 38 לחיזוק ותוספת יח"ד, נעשה לעתים קרובות  זמן רב לפני תחילת העבודות, ולעתים תכופות הוא משמש כבסיס לשילוט פרסומי לשיווק הדירות (ו/או לגרום להתעוררות לגבי התחדשות עירונית בבניינים סמוכים. בפרויקטים כאלה, המבוצעים בתוך אתר בנייה מאוכלס, הצורך בהסדרת ביטוח לגידור והקמתו חשוב ביתר שאת. זאת לאור העובדה הברורה שמדובר באתרי בנייה בהם גרים דיירים, בלב מרחב עירוני שוקק  שאליהם מגיעים תדיר עוברי אורח ומבקרים, והסכנות בהם גדולות. 

הביטוחים האפשריים

כאשר אנו מדברים על ביטוח גידור בפרויקטים של תמ"א 38 אנו עוסקים למעשה בשני שלבים:

  1. ביטוח לעבודות הקמת הגידור. 
  2. ביטוח כנגד נזקים שונים לאחר שהגידור עומד וטרם החלו העבודות באתר. 

א) ביטוח עבודות להקמת הגידור

לגבי ביטוח עבודות להקמת הגידור ישנן שתי אופציות מרכזיות: התקשרות עם חברה חיצונית להקמת הגידור תוך הצבת דרישות ביטוח ליישום על ידה, או רכישת ביטוח עבודות קבלניות לעבודות הגידור ו/או הקדמת רכישת הביטוח לפרויקט כולו , ע"י היזם. 

דרישות ביטוח מחברת גידור חיצונית – אם הגדר מוקמת על ידי חברה חיצונית המתמחה בגידור, חשוב שהיזם יגיש לקבלן הגידור מסמך מפורט של דרישות ביטוח. יש לוודא כי הביטוח שהחברה החיצונית מציגה כולל כיסוי לצד שלישי בסכום נאות, ביטוח חבות מעבידים וביטוח רכוש. על היזם לזכור כי גם כאשר הוא מתקשר עם קבלני משנה להקמת גידור, עדיין רובצת עליו אחריות. לכן רצוי, לדוגמה, לכלול בפוליסה הרחבה של שם המבוטח הכוללת גם את היזם וגם את הדיירים (בעלי הזכויות), ובאופן כללי להתייחס לסעיף הביטוח בכובד ראש. 

רכישת ביטוח לעבודות הגידור באופן ספציפי ו/או רכישת ביטוח מלא לפרויקט כולו– אם התחלת העבודות העיקריות צפויה להיות קרובה, יכול היזם לרכוש ביטוח מלא לעבודות כבר בשלב זה. במידה שהיזם איננו מעוניין לרכוש כבר עכשיו את הפוליסה הקבלנית, קיימת אופציית ביניים של רכישת ביטוח לעבודות קטנות. זהו מעין ביטוח עבודות קבלניות "מוקטן" שמתמקד בהקמת הגידור, קידוחי ניסיון, סיורי קבלנים בשטח, בדיקות אל-הרס, בדיקות קרקע, וכיו"ב. עבודות המתבצעות עוד בטרם החלו העבודות העיקריות של הפרויקט. גם במקרה זה יש לטפל בתנאי הביטוח באופן מוקפד, ובין היתר להרחיב את שם המבוטח ולכלול בו הן את היזם והן את בעלי הזכויות, הדיירים. 

ב) ביטוח לאחריות בגין הגידור – לאחר הקמתו

לאחר שמלאכת הגידור הושלמה והאתר גודר כיאות, באופן נקי ומסודר, יש "לגדר" את המענה הביטוחי (הפוליסה שהייתה תקפה לצורך ביטוח עבודות הקמת הגדר אינה רלבנטית עוד).
בשלב זה עומדות בפני היזם שתי אופציות נפוצות:

  • רכישת ביטוח עבודות קבלניות לכל הפרויקט – אם המבנה גודר כהלכה, וסביר להניח שהעבודות בשטח יחלו בקרוב (או לכל הפחות בעוד מספר חודשים), אפשר להתחיל עם ההגנה של הפוליסה הקבלנית העיקרית שתבטח את העבודות עד לסיומן. אולם מכיוון שביטוח עבודות קבלניות הוא ביטוח יקר, ובתקופת הביניים הנ"ל אין צורך במלוא ההגנה, אפשר להגיע להסכמה עם חברת הביטוח על פרמיה התחלתית בסך כמה אלפי שקלים בלבד, זאת תוך קביעה כי חלק הארי של התשלום יהיה בפריסה רק בסמוך לתחילת העבודות העיקריות. היתרון באופציה הזו הינו גמישות לגבי מועד תחילת העבודות אגב החזקת כיסוי צד שלישי רחב. רצוי לסכם מראש על הארכת הביטוח ללא תשלום בגין החודשים שעד מועד תחילת העבודות. 
  • רכישת ביטוח צד שלישי רק עבור החזקת הגדר והשילוט – במידה שחברת הביטוח מסכימה, אפשר לרכוש ביטוח צד שלישי המיועד רק לתחזוקת הגדר והשילוט. ראוי לציין שחברות הביטוח אינן ששות למכור כיסוי כזה, לכן האופציה שהוצגה בפיסקה הקודמת לעתים רבות רלבנטית יותר.

לסיכום,

פרויקטים להתחדשות עירונית לפי תמ"א 38 מעלים שורה של אתגרים ביטוחיים. בפרט וביתר שאת פרויקטים של תמ"א חיזוק שעדיין עולים על הקרקע בקצב מואץ, ובמסגרתם העבודות מבוצעות במקביל להמשך קיומו של המבנה כבניין חי ותוסס (דיירים, מבקרים, אנשי רשויות, אנשי מקצוע, עוברי אורח וכדומה).

נושא הגידור והאחריות לנזקי גוף ורכוש לצד שלישי הוא מהאתגרים הללו ויש לשים אליו לב הן מבחינת ביטוח בעת הקמת הגידור, והן לאחר מכן עד למועד תחילת העבודות (שהוא בד"כ מועד תחילתה של הפוליסה הקבלנית). 

שימו לב כי גידור עלול לייצר סיכונים רבים, ובעיקר נזקי גוף. לאחרונה טיפלנו במקרה בו אדם שצעד בשעת ערב מאוחרת, בעודו מתבונן בטלפון הסלולרי, נחתך בפניו מגידור מכופף. הפציעה הובילה להגשת תביעה עם סכומים משמעותיים בצידה. ללא ביטוח ראוי, היזם שאחראי על המקום היה צריך להתמודד עם ההוצאות הגבוהות הצפויות בעצמו. הן ההוצאות המשפטיות לניהול הגנתו, והן ההוצאות לטובת פיצויי הנזיקין הגבוהים שייפסקו.

 

בחן את עצמך: האם אתם בקיאים בתחום ההתחדשות העירונית

לקבלת עדכונים וחדשות בוואטספ >>> לחצו כאן

מי יהיו 70 המשפיעים לשנת 2023?

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

 

שיתוף
תגיות:

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות