banner
הדמיית שכונת בצוותא של שפיר בחריש // הדמיה viewpoint
חריש // הדמיה viewpoint

גידול של 8% ברכישות הזוגות הצעירים בשוק החופשי בשנה האחרונה

סקירת נתוני משרד האוצר לחודש ינואר 2019: בהשוואה לינואר אשתקד חל גידול של 8% ברכישות הזוגות הצעירים. בהשוואה לדצמבר האחרון, נרשמה ירידה של 14% ברכישת דירות

ארכיון: הדמיית שכונת בצוותא של שפיר בחריש // הדמיה viewpoint

המיקוד השבועי של אגף הכלכלן הראשי במשרד האוצר סוקר את ענף הנדל"ן למגורים בחודש ינואר, בו נרכשו 9.2 אלף דירות, עליה של 3% בהשוואה לינואר אשתקד וירידה של 14% בהשוואה לדצמבר האחרון. בניכוי העסקאות בסבסוד ממשלתי הסתכם סך העסקאות בשוק החופשי בחודש ינואר השנה ב-8 אלף, ירידה  של 5% בהשוואה לינואר אשתקד וירידה של 13% בהשוואה לדצמבר האחרון.

ירידה בעסקאות יד שניה
על פי הסקירה, את הירידה המחודשת במספר העסקאות בשוק החופשי בחודש ינואר "הוביל" פלח השוק של דירות יד שניה, שרשם ירידה של 8% (בהשוואה לינואר אשתקד) לאחר  גידול חד של 20% שנרשם בחודש דצמבר האחרון. "תנודתיות זו בדירות יד שהיה בחודשים אלו הינה חריגה ועשויה לנבוע בין היתר מהקדמת עסקאות לחודש דצמבר טרם כניסת החוק האוסר שימוש במזומן בעסקאות נדל"ן", מסבירים באוצר.

עליה של 5% ברכישת דירות
סך הדירות החדשות שנמכרו בחודש ינואר עמד על 3.1 אלף דירות, מזה 1.2 אלף דירות בסבסוד ממשלתי. בניכוי העסקאות המסובסדות נרשמה עליה של 5% במכירת דירות חדשות בשוק החופשי בהשוואה לינואר אשתקד, וירידה של 12% בהשוואה לחודש הקודם.

בפילוח גיאוגרפי נמצאה שונות גבוהה בין האזורים. כך, בעוד שבאזור חדרה נמשך קצב גבוה של מכירות, על רקע מבצע מכירות באור-עקיבא (פירוט בהמשך) וכך גם באזור רחובות, באזור המרכז נרשמה ירידה של 14% במכירת דירות חדשות בשוק החופשי, עם סיומו של מבצע המכירות באור יהודה.  שיעורי ירידה דומים נרשמו גם באזורי ירושלים וב"ש.

בחודש ינואר נרכשו 1.1 אלף דירות ע"י משקיעים,  ירידה של 27% הן בהשוואה לינואר אשתקד והן בהשוואה לדצמבר האחרון. כשיעור מסך העסקאות עמד משקל המשקיעים על 12%, ירידה של 5 נקודות אחוז בהשוואה לינואר אשתקד.

מה קרה לתזרים המזומנים של הקבלנים?
תזרים המזומנים הפוטנציאלי של הקבלנים ממכירת דירות חדשות (כולל דירות בסבסוד ממשלתי) עמד בחודש ינואר על 4.9 מיליארד ₪, עליה ריאלית של 17% בהשוואה לינואר אשתקד. עם זאת, בהשוואה לדצמבר האחרון נרשמה ירידה חדה של 21% בתזרים זה, שיעור ירידה הגבוה ב-6 נקודות אחוז משיעור הירידה הכמותי במספר הדירות החדשות שנמכרו (בין ינואר לדצמבר).

תושבי חוץ לא מתחרים עם הישראלים
סך הדירות שרכשו תושבי החוץ בינואר עמד על 75 דירות בלבד, כמעט מחציתן בירושלים. ניתוח רמות המחירים של הדירות החדשות הנרכשות על ידם בירושלים מרמז כי אין הם "מתחרים" על אותן הדירות עם הישראלים.

ירידה של 22% במכירות משקיעים
מכירות המשקיעים בחודש ינואר הסתכמו  ב-1.8 אלף דירות, ירידה חדה של 22% בהשוואה לינואר אשתקד, זאת לאחר עליה חדה של 44% בחודש דצמבר (בהשוואה לדצמבר 2017).  עם זאת, על רקע הירידה החדה ברכישות המשקיעים עדיין הוסיף לרדת "מלאי" הדירות המוחזק בידי סגמנט זה ב-700 דירות בחודש ינואר.

מה עשו הזוגות הצעירים?
רכישות הזוגות הצעירים  הסתכמו בחודש ינואר ב-4.9 אלף דירות, מזה 1.2 אלף דירות נרכשו בסבסוד ממשלתי. בהשוואה לינואר אשתקד נרשם גידול של 8% ברכישות הזוגות הצעירים בשוק החופשי, ואילו בהשוואה לחודש הקודם נרשמה ירידה של 10%.  

שני שלישים מהגידול ברכישות הזוגות הצעירים התרכזו בשני אזורים: רחובות וחדרה באזור חדרה התרכז הגידול בפרויקט גדול המשווק באור-עקיבא.  ניתוח מאפייני הרוכשים מעלה כי חלק גדול מהם (שני שלישים) הינם רווקים מתחת לגיל הזכאות למחיר למשתכן. "ניתוח רמות השכר שלהם, בפרט על רקע מחירי הדירות שנרכשו, מעלה את הסבירות שאצל חלק לא מבוטל מהם רישום הבעלות על הדירה באופן בו נעשה היה משיקולי צמצום חבות מס של מי שבסבירות גבוהה מימנו את רכישת הדירה", מסבירים במשרד האוצר, "עם זאת, מאחר ובאותו המחוז, בעיר חריש, בעלת דרוג סוציו-אקונומי דומה לזה של אור עקיבא כבר התבצעו מכירות במסגרת "מחיר למשתכן", ערכנו השוואה כזו. בניתוח זה נמצא כי השכר החציוני למשק בית שרכש דירה בחריש, במסגרת "מחיר למשתכן", בחודשים דצמבר18-ינואר 19, עמד על 15.1 אלף ₪, ברוטו למשק בית, נמוך ב-5% מזה של רוכשי דירה ראשונה בשוק החופשי באור עקיבא. יש לציין כי שכר זה של הרוכשים בחריש נמוך משמעותית מזה המאפיין את רוכשי "מחיר למשתכן" והוא מוסבר במידה רבה בשיעור גבוה יחסית של אוכלוסייה חרדית. עם זאת, בהשוואת השכר החציוני בין הרוכשים בחריש לזה של אור עקיבא מתגלים פערים משמעותיים, המרמזים כפי שצוין על הסתברות גבוהה של משקיעים "מוסווים" ברכישות אלו".

רכישות משפרי הדיור הסתכמו בחודש ינואר ב-3.2 אלף דירות, ירידה של  9% בהשוואה לינואר אשתקד. "בכך נבלמה העליה שנרשמה ברכישות אלו בשלושת החודשים הקודמים (כל חודש לעומת המקביל לו בשנה קודמת). פרק הזמן הנדרש למשפרי הדיור למכור את דירתם הקודמת נותר ללא שינוי משמעותי בהשוואה לדצמבר, וגבוה כמעט בחצי שנה בהשוואה לינואר אשתקד", אומרים במשרד האוצר.

מי יהיו 70 המשפיעים לשנת 2023?

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף
תגיות:

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות