banner
ישראל רייף // צילום: עזרא לוי
ישראל רייף // צילום: עזרא לוי

ש.י.ר שלמה נדל"ן רושמת רווח נקי של כ- 117 מיליון שקל

כך עולה מדוחות  2018 שפרסמה החברה, אשר הגדילה את הונה העצמי בכ-290 מיליון שקל ב-3 השנים האחרונות לכ-600 מיליון שקל

תמונה: ישראל רייף // צילום: עזרא לוי

על פי דיווח החברה, מקבוצת שלמה, הכנסות החברה מדמי שכירות ודמי ניהול עומדות על כ-97 מ' ₪ לעומת כ-76 מ' ₪ בתקופה המקבילה אשתקד.  בחברה מסבירים כי: "השינוי נובע מגידול במצבת הנכסים של החברה ומשינוי מודל ההפעלה של מלון הדגל בפרנקפורט – מתפעול עצמי לשכירות".

עוד דווח כי הכנסות החברה באיחוד יחסי  בשנה מייצגת מדמי שכירות על בסיס הסכמי שכירות חתומים עומדות על כ-125 מ' ₪ ו-NOI של כ-100 מ' ₪.  החברה מציגה עליית ערך שווי הוגן נדל"ן להשקעה בהיקף 64 מ' ₪ "הנובעת בעיקר מעליית ערכם של הנכסים בישראל כתוצאה מירידה בשיעור ההיוון אשר עומד בממוצע על 7.5% וכן גידול בשווי הוגן של קרקעות", כך לדברי החברה. בנוסף נרשמה עליית ערך של הנכסים באירופה, "הנובעת מהשבחת הנכסים- השלמת השיפוץ, אכלוס מלא והארכת תקופות הסכמי השכירות".

הרווח מפעולות רגילות עומד כל כ-125 מ' ₪ לעומת 120 מ' ₪ ב-2017
חלק החברה ברווחי חברות מוחזקות עומד על כ-66 מ' ₪ וכולל רווחים שוטפים וכן רווחי שערוך מחברות הקשורות לתחום הנדל"ן המניב באירופה, לרבות עליית ערך מלון הולידי אין ברלין אשר נמכר במהלך שנת 2018.  הרווח הנקי לשנת 2018 הסתכם לכ-117 מ' ₪ בהשוואה לכ-68 מ' ₪ בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הרבעוני הסתכם בכ-58 מ' ₪ בהשוואה לכ-14 מ' ₪ ברבעון 4 בשנת 2017. הרווח הכולל אחר בשנת 2018 הסתכם לכ-52 מ' ₪. גידול של כ-44 מ' ₪ בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. המעבר לשכירות המלון בפרנקפורט במהלך הרבעון הראשון בשנת 2018 ורישום הנכס בשווי הוגן הביא לרווח כולל אחר  ולגידול בהון בסך של כ-44 מ' ש"ח. הרווח הכולל אחר הרבעוני הסתכם בכ-5 מ' ₪.

היקף המאזן הינו כ-2 מיליארד ₪

מתוכם כ-1.6 מ' ₪ הינם נכסי נדל"ן להשקעה בהשוואה לכ-1 מיליארד ₪ אשתקד. "עיקר הגידול נובע בעיקר מרכישות מבני משרדים בפרנקפורט בשטוטגרט , הצגת המלון בפרנקפורט כנדל"ן להשקעה חלף הצגתו כרכוש קבוע וכן עליית שווי הוגן של הנכסים", אומרים בחברה ומדווחים גם על "יתרת נזילות גבוהה של כ-200 מ' ₪". ההון העצמי של החברה עומד על כ-600 מ' ₪ המהווה 30% מהיקף המאזן – גידול של כ-290 מ' ₪ ב-3 השנים האחרונות.  בכל הנוגע למימון, החברה מדווחת על הרחבת אגרות חוב סדרה ג' בהיקף של 150 מ' ש"ח. דירוג סדרות אגרות החוב של החברה הועלה שנה קודמת ועומד על A3.il באופק יציב.

ישראל רייף , יו"ר ש.י.ר שלמה נדל"ן ציין: "החברה מוכיחה לאורך שנים יכולות ברכישת נכסים מניבים, השבחתם, הבאתם להנבה לאורך זמן ומקסום ערכם. החברה השלימה פיתוחם של הנכסים שנרכשו בשנים קודמות ויניבו תזרים יציב לטווח ארוך לחברה ועובדת כעת על השבחת הנכסים החדשים שנרכשו בשנה האחרונה. במהלך השנה האחרונה החלו כל בתי המלון להניב שכירות קבועה וכן אוכלסו לראשונה ומחדש נכסים של החברה בישראל.  אסטרטגיית החברה מוכיחה את עצמה כבר מספר שנים: בסיס יציב של נכסי נדל"ן מניב מגובה בתזרים קבוע ארוך טווח, התמקדות בנכסים הממוקמים במרכזי ערים (או עם דרכי גישה נוחות למרכז) עם פעילות עסקית ענפה, איתור נכסים עם שוכרים איכותיים המהווים "שוכרי עוגן" בנכס, איתור נכס עם פוטנציאל השבחה (בדרך של שיפוץ, הגדלת זכויות, הגדלת תפוסה, מקסום רווחיות תפעולית, איתור שוכר מתאים וכו'), שיתוף פעולה עם שותפים בעלי ערך מוסף דוגמת אשטרום, פתאל וגרנד סיטי, בחירת נכסים המאפשרים הנבה והצפת ערך תוך פרק זמן קצר. יתרות הנזילות של החברה בסך של כ-200 מ' ש"ח מאפשרות לחברה המשך פיתוח עסקי וניצול הזדמנויות עסקיות".

מי יהיו 70 המשפיעים לשנת 2023?

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף
תגיות:

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות