banner
גבעתיים // Depositphotos
גבעתיים // Depositphotos

גבעתיים: המחוזית אישרה את תכנית ההתחדשות לגבעת הרמב"ם עם תוספת של אלפי דירות חדשות

על פי התכנית המשלבת פינוי בינוי ותמ"א 38, יתווספו לשכונה עד 3,827 יח"ד חדשות ל-3,074 הדירות הקיימות, ייבנו בה מגדלים בגובה שלך עד 45 קומות ו-46,000 מ"ר למבני ציבור. בהחלטת הוועדה נקבע כי מדובר בתכנית פורצת דרך

זיו גולדפישר 12.01.2023

תכנית ההתחדשות העירונית בשכונת גבעת הרמב"ם בגבעתיים יוצאת לדרך: ועדת המשנה להתחדשות עירונית במחוז תל אביב אישרה השבוע את התכנית, שבמסגרתה יוכפל מספר יחידות הדיור בשכונה. בהחלטת הוועדה נקבע, בין השאר, כי "מדובר בתכנית התחדשות עירונית פורצת דרך ומובילה, אשר מתווה את מנגנוני ההתחדשות במספר מסלולים ומסתכלת על הפתרונות לצורכי ציבור בצורה רחבה ושכונתית".

התכנית שאושרה מקדמת התחדשות עירונית בשכונת גבעת רמב"ם. מדובר בתכנית שאותה מקדמות הרשות המקומית והרשות להתחדשות עירונית. התכנית בשטח של כ-340 דונם ממוקמת בין רחוב ויצמן ממזרח, דרך השלום ממערב, דרך רבין מדרום ובית העלמין נחלת יצחק מצפון. מדובר בשכונה ותיקה, אשר הוקמה בשנות ה-30 של המאה הקודמת ותוכננה במתכונת עיר גנים ובכך הייתה פורצת דרך. 

התכנית מגדירה את התחדשות השכונה במספר מסלולים; התחדשות מגרשית בלב השכונה והתחדשות מתחמית בשוליה. במספר מתחמים אשר ייבנו בשימושים מעורבים, ויאפשרו הפרשות משמעותיות לצורכי ציבור בנויים ופתוחים לרווחת השכונה. התכנית מאפשרת תוספת של עד 3,827 יח"ד ל-3,074 הקיימות. התכנית קובעת התחדשות במסלול של חיזוק או הריסה ובניה בלב השכונה בגובה של 4 וחצי עד 10 קומות. בדופן הדרומית בנייה מגדלית בגובה של עד 35 קומות ובמערבית בגובה של עד 45 קומות.

בדברי ההסבר לתכנית נכתב כי היא הוכנה מכוח הוראות סעיף 23 בתמ"א 38, ונועדה לתת מענה לצורך בחיזוק ובחידוש המבנים הקיימים ובציפוף עירוני, בד בבד עם שמירה על צביון השכונה ופיתוח התשתיות הציבוריות בהתאם לגידול האוכלוסייה. עם זאת, צוין כי מכיוון שהוראות התכנית גובשו בהתאם למאפייני השכונה וצרכיה, אין הן זהות להוראותיה של תמ"א 38. 

בחלקים הפנימיים של השכונה, התכנית קובעת מסגרת להתחדשות עירונית במגרשים בודדים ובאיחוד חלקות, במסלול של חיזוק ותוספת קומות למבנים קיימים או במסלול של הריסה ובניה מחדש. באזורי ההתחדשות העירונית המגרשית, התכנית קובעת את זכויות הבניה בשיטה המבוססת על גודל השטח התחום בתוך קווי הבניין במגרש ועל מספר הקומות המותר.

לאורך רחוב וייצמן, בנוסף על שני המסלולים להתחדשות מגרשית, התכנית כוללת הוראות להכנת תכנית מפורטת למתחמי פינוי בינוי. התכנון כולל חזית פעילה רצופה עם שימושים מסחריים ושימושים ציבוריים. התכנית מייעדת את האזור המערבי של השכונה, בין רחוב רמז ודרך השלום, למתחמי פינוי בינוי ביעוד מגורים, מסחר ותעסוקה. במתחמים אלו תתאפשר בניית מגדלי מגורים תעסוקה ומסחר, לאורך דרך השלום ומגורים בבניה מרקמית לאורך רחוב רמז, כאשר בין המגדלים והבניה המרקמית תפריד רצועה רצופה של שצ"פים ומוסדות ציבור, בתוכה מגרש המיועד לבית ספר. במתחם פינוי בינוי שבין דרך יצחק רבין לרחוב רחל, מתוכננים שני מגדלי מגורים, בניה מרקמית ושטחים למסחר בקומות הקרקע. במרכז המתחם מוקצה שטח לבית ספר ולשצ"פ. לצד שטחי המגורים, התכנית כוללת כ-50,000 מ"ר למסחר ותעסוקה ו-46,000 מ"ר למבני ציבור. 

התכנית הופקדה בחודש אוגוסט 2021 והוגשו נגדה 53 התנגדויות, ביניהן של מהנדסת העיר והרשות להתחדשות עירונית. ועדת המשנה להתנגדויות ביצעה מספר שינויים בתכנית. גם נגד התכנית המתוקנת הוגשו התנגדויות, שנדחו ברובן. בהחלטת הוועדה נקבע כי "התכנית ראויה, היות והיא מעגנת בתוכה מספר עקרונות חשובים. התכנית תאפשר פיתוח והתחדשות של שכונה ותיקה לאור צורכי הגידול הטבעי בעיר, התכנית תשפר את המרחב הציבורי, תגדיל משמעותית את היקף שטחי הציבור בשכונה ותשמש כמנוף להתחדשות העיר וחיזוקה". הוועדה החליטה לתת תוקף לתכנית.

מי יהיו 70 המשפיעים לשנת 2023?

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות