banner
אילוסטרציה // Depositphotos
אילוסטרציה // Depositphotos

צ'ק ביטחון – מבטיחים את ההכנסה מהנכס

צ'ק ביטחון הוא כלי כלכלי המשתמשים בו לצורך ביצוע עסקאות שונות, וכשמו כן הוא, נועד לספק לנו או לנושה שלנו ביטחון במקרה שתיווצר הפרת התחייבות כלשהי. בסך הכול מדובר בקונספט מוכר לצורך קבלת ערובה על התחייבויות שונות כאשר הנפוצה שבהן היא חוזה שכירות. לחתימה על צ'ק הביטחון משמעויות שונות שאותן חייבים לדעת ולהבין לפני שנבקש אותו ממישהו או לפני שנחתום על אחד כזה בעצמנו. אם כך, מה ההבדל בין צ'ק הביטחון לצ'ק רגיל, ועל איזה סכומים אפשר לבקש צ'ק ביטחון? כל התשובות לשאלות החשובות הללו בהמשך המאמר שלפניכם.

מה זה צ'ק ביטחון?

צ'ק ביטחון הוא בעצם צ'ק רגיל (שיק או המחאה), כזה שכולנו יכולים לבקש מהבנק שלנו. מדובר בעצם במסמך המסווג כשטר שבו בעלי הצ'ק, בין אם מדובר באדם פרטי או בין אם בעסק, נותנים הוראה לבנק להעביר כסף מחשבונם לצד ג'. צ'ק הביטחון נועד לספק הגנה וביטחון לנושה, האדם שאליו הכסף מיועד, במקרה של הפרת התחייבויות שונות המעוגנות בהסכם או בחוזה מסוים. לרוב בצ'ק ביטחון לא יהיה מצוין תאריך פדיון, אלא רק סכום נקוב ושמו של הנושה. 

באילו מקרים משתמשים בצ'ק ביטחון?

בצ'ק הביטחון נשתמש אך ורק כאשר הופר הסכם מסוים או שלא קיבלנו את התמורה שלנו בהתחייבות מול צד כלשהו. הצורה הנפוצה ביותר שבה משתמשים בצ'ק הביטחון היא בעת חתימה על חוזה שכירות של דירה. הנושה (בעל הדירה) רשאי לדרוש את צ'ק הביטחון במעמד חתימת החוזה מול השוכר וכמו כן להעמיד זאת כתנאי לחתימת החוזה. את צ'ק הביטחון הנושה יכול לפדות כאשר מופרים תנאים שונים בחוזה השכירות שעליהם הסכימו וחתמו שני הצדדים, כגון פיגור בתשלום שכר הדירה, גרימת נזק לנכס, או כל גרימת נזק כלכלי אחר לדירה. 

צ'ק רגיל VS צ'ק ביטחון – מה הם ההבדלים העיקריים?

ההבדלים העיקריים בין צ'ק הביטחון לצ'ק הרגיל הם ייעוד הצ'ק, וכמו כן גם תלות הצ'ק בזמן. צ'ק הביטחון, כפי שנאמר קודם לכן, הוא צ'ק רגיל לחלוטין ובו מופיעים אותם הפרטים כמו בכל צ'ק: פרטיי נותן הצ'ק כולל שמו המלא, כתובת מגוריו ופרטי חשבון הבנק שלו, והסכום הנקבע במספרים ובמילים. בצ'ק ביטחון לרוב שדה התאריך יישאר ריק, כדי שהצ'ק יהיה זמין להפקדה על ידי הנושה במקרה של הפרת החוזה. על גבי הצ'ק אפשר לציין כי הוא מיועד למוטב בלבד, וכי מדובר בצ'ק ביטחון או לרשום לביטחון בלבד. כמו כן, צ'ק הביטחון יהיה מעוגן בתנאי חוזה השכירות ולכן חייבים להיות תנאים מפורשים בחוזה השכירות אשר מהווים את הבסיס לשימוש בצ'ק הביטחון. כמו כן, במקרים רבים הנושה חייב ליידע את השוכר אם הוא מתכוון לפדות את צ'ק הביטחון תוך פרק זמן מסוים, כדי לתת לשוכר את תקופת ההתראה שלה הוא זכאי ובה יתאפשר לו לפרוע את חובותיו. 

שימוש בצ'ק ביטחון – יתרונות מול חסרונות

כמובן שצ'ק הביטחון הוא כלי מועדף לשימוש על ידי אנשים רבים, לצורך קבלת ערבות מסוימת על התחייבות כלפי צד נוסף, אך כמו לכל כלי פיננסי אחר גם לשימוש בצ'ק הביטחון יכולים להיות יתרונות וחסרונות שונים.

יתרונות
צ'ק הביטחון הוא כלי פיננסי שאפשר להשתמש בו בקלות, מבלי התעסקות המצריכה זמן מרובה או מסמכים חשובים נוספים, וכמו כן הפעלתו איננה דורשת שימוש באנשי מקצוע נוספים כגון עורכי דין. לכן, צ'ק הביטחון נתפס על ידי רבים כערבות נוחה לדרישה, להפיקה וגם לקבלה. נוסף לאלה, חתימה על צ'ק הביטחון לא דורשת מהצדדים עמלות מסוימות או ביטחונות נוספים מלבד הצ'ק עצמו.

חסרונות
אחד החסרונות הבולטים של הצ'ק הוא שאין עליו תאריך פדיון. דבר זה הופך את צ'ק הביטחון לצ'ק שיכול להיות מופקד על ידי הנושה בכל רגע נתון גם אם אין באמת סיבה לכך. כמו כן, על אף כתיבת הצ'ק בידי החייב, אם אין באפשרותו לשלם את הסכום המצוין על הצ'ק, הנושה לא יקבל את כספו והצ'ק יבוטל ויהיה אפשר לפתוח בהליך של הוצאה לפועל. חיסרון נוסף של צ'ק הביטחון הוא שהצ'ק סחיר, משמע הנושה יכול להעביר אותו לידיים אחרות. אבל אפשר להימנע מכך אם יצוין על גבי הצ'ק כי הוא "למוטב בלבד" או "אינו סחיר". 

מהו הסכום המרבי שמותר לדרוש כערבות?

בשונה מערבויות אחרות, אין הגבלת סכום בצ'ק ביטחון, וכמו כן גם לא קיימים תנאים מיוחדים למימושו. אך על ערבויות אחרות הקשורות לשכירת דירה, כגון ערבות בנקאית או פיקדון מזומן, יש תקנות המגבילות את סך כל הסכום שיכול לבקש בעל הדירה מהשוכר. לכן, על השוכר ועל הנושה לקבוע ולהסכים יחד על סכום הערבות שיינתן בצורת צ'ק הביטחון. אם צ'ק הביטחון מופקד על ידי הנושה בניגוד לתנאי החוזה שחתם מול השוכר או בניגוד לחוק, נותן צ'ק הביטחון רשאי להגיש תביעה לבית המשפט כדי לקבל בחזרה את כספו. 

איך נכון לכתוב צ'ק ביטחון?

כדי לכתוב את צ'ק הביטחון בצורה נכונה, עלינו לבדוק שעל גבי הצ'ק רשומים הפרטים הנכונים של נותן הצ'ק כגון שמו הפרטי, מענו ופרטי חשבון הבנק שבו מתנהל חשבונו. כמו כן על גבי הצ'ק צריך להיות רשום כי הוא ממוען למוטב בלבד, וכי זהו צ'ק אשר משמש כצ'ק ביטחון. אומנם אין לבנק אבחנה מיוחדת בנושא – אך דבר זה יכול למנוע בלבולים בעת ביצוע פעולות כלכליות שונות. נוסף לכך, חשוב להסכים על הסכום של צ'ק הביטחון מראש ולציין גם אותו על גבי הצ'ק כאשר השדה של התאריך תמיד יישאר ריק, למקרה ויהיה צורך לשימוש בצ'ק הביטחון, כך שלא יפוג תוקפו. 

ביטול צ'ק ביטחון – האם מותר ובאילו תנאים?

אכן אפשר לבטל צ'ק ביטחון בכמה מקרים. ראשית הצ'ק יהיה מבוטל כאשר הסתיימה תקופת השכירות בין שני הצדדים ואין יותר צורך בקיום הצ'ק. לצורך ביטולו כל מה שצריך לעשות הוא להחזיר את הצ'ק לבעליו שחתם עליו. תנאי נוסף לביטול הצ'ק הוא הגשת בקשה לביטול והתנגדות למימוש השטר על ידי בעל הצ'ק, אם יש לו סיבות שמצדיקות את ביטולו. סיבה נוספת לביטול צ'ק הביטחון היא פירעון החובות לנושה. אם החייב טוען כי שילם את החוב שבגללו פנה הנושה להוצאה לפועל, החייב יכול לטעון טענת "פרעתי" ובהמצאת האישורים המאמתים את אמירותיו, לבטל את החוב. כמו כן, אם הצ'ק הופקד על ידי הנושה אך אין בחשבונו של כותב צ'ק הביטחון את הסכום הנדרש ואין לו כיסוי מהבנק, הצ'ק יידחה וכדי לפרוע אותו הנושה יוכל לפנות להוצאה לפועל לגביית הסכום הנקוב בצ'ק הביטחון.

לסיכום

צ'ק ביטחון הוא כלי פיננסי שבו משתמשים כבר שנים רבות לצורך ערבות כלכלית, ולמתן ביטחון לנושה במקרה של הפרת התחייבויות בין כמה צדדים המעוגנות בחוזה. שימוש בצ'ק ביטחון מוכר לכולנו בעיקר מסיטואציות של חתימה על חוזה שכירות מול בעל הדירה, אך אפשר להשתמש בו גם לצורך ביצוע עסקאות נוספות מול גופים שונים פרטיים וכמו כן גם עסקיים כגון רשויות מקומיות ואף תאגידים. אם ברצונכם ללמוד ולהרחיב את הידע שלכם בנושאים נוספים, היכנסו לעמוד הבית שלנו, שם תוכלו למצוא מידע על כלים נוספים שיעזרו לכם לבטח את מעמדכם בתור בעלי נכסים, משכירי ושוכרי דירות.

בידקו מי הם הטובים ביותר בהתחדשות העירונית בישראל

קורס מבוא להתחדשות עירונית – לפרטים ליחצו כאן

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף
תגיות: צ'ק ביטחון

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות