banner
אילוסטרציה // depositphotos
אילוסטרציה // depositphotos

"החובה למגן דירות קיימות חלה רק במקרה שיש תוספת שטח"

ועדת ערר דחתה ערר של בעל דירה בפרויקט בבת ים, וקבעה עוד כי היא: "אינה הערכאה המוסמכת לעסוק ביחסים ההסכמיים שבין הצדדים לפרויקט חיזוק מכוח תמ"א 38"

ועדת הערר המחוזית בתל אביב דחתה לאחרונה ערר שהגיש אחד מבעלי הדירות במתחם המיועד לעבור פרויקט תמ"א 38 ברחוב הרצל בבת ים. העורר התנגד לבקשה שהגישה החברה היזמית "אשדן יזמות ובניה בע"מ,  ונוגעת לחיזוק שני מבני מגורים בני ארבע קומות ו-51 דירות וזאת באמצעות עיבוי מכח הוראות תמ"א 38.

ועדת ערר החזירה את הדיון לוועדה המקומית וקבלת אישור פיקוד העורף
הבקשה נדונה בפני ועדת הערר בחודש יולי 2016 עת שדנה בערר קודם, שהוגש על-ידי העורר על החלטת הוועדה המקומית בת ים שניתנה בחודש מרץ 2016. באותה החלטה אישרה הוועדה המקומית את הבקשה להיתר המציע חיזוק של הדירות הקיימות, תוספת מרפסות לדירות הקיימות, וכן תוספת של 2.5 קומות חדשות ובהן 32 דירות חדשות. ועדת הערר קבעה בחודש יולי 2016 כי הדיון יוחזר לוועדה המקומית, על מנת שתדון שוב בבקשה המתוקנת, לאחר שיבוצעו התיקונים שנדרשו בהחלטתה הקודמת, בפרט ביחס להערות מחלקת הרישוי בנוגע למיגון. עוד נקבע כי לפני הדיון בבקשה בוועדה המקומית, יומצא לה אישור פיקוד העורף על המיגון המוצע לפי הבקשה המתוקנת, וזאת לשביעות רצונו של מהנדס העיר. עוד נקבע כי על החלטת הוועדה המקומית תינתן זכות ערר רק בנקודות שנובעות מתיקון הבקשה ביחס לבקשה המקורית.

כעבור שנה הוגש ערר על החלטתה המתוקנת של הוועדה המקומית
בהמשך להחלטת ועדת הערר בערר הקודם תוקנה הבקשה ובנובמבר 2016 אישרה הוועדה המקומית את הבקשה המתוקנת. על החלטה זו לא הוגש ערר. ביום 19.11.2017, בחלוף שנה מהחלטתה, החליטה הוועדה המקומית להאריך את תוקף החלטתה מיום 15.11.2016 ועל החלטה זו הוגש הערר הנדון. ועדת הערר ציינה כי מגיש הערר לא ידע להסביר מדוע לא הגיש ערר על ההחלטה מנובמבר 2016 ולא הצביע על נימוק המצדיק אי הגשת ערר בסמוך לקבלתה.

עוד ציינו חברי ועדת הערר: "יתרה מכך, מעיון ושמיעת טענות העורר, עולה שברובן אלו טענות שחוזרות על טענות אותן העלה כבר במסגרת הערר הקודם. בנוסף, העורר לא הצביע בטיעוניו על 'נקודות שנובעות מתיקון הבקשה ביחס לבקשה המקורית', וזאת על אף שרק ביחס אליהם רשאי היה להגיש ערר על החלטת הוועדה המקומית שדנה בבקשה המתוקנת".

החברה היזמית והוועדה המקומית טענו בדיון כי בבקשה המתוקנת לא קיימים שינויים לעומת הבקשה שאושרה על-ידי הועדה המקומית בחודש מרץ 2016 וכי גם העורר עצמו לא יכול להצביע על שינויים כאלו. מגיש הערר טען, בין היתר, כי בבקשה יש הכשרה של עבירות בניה ושל דירות לא חוקיות, טענות בדבר כשלים קונסטרוקטיביים ביחס לעמודים בקומת המרתף, היעדר ממ"דים לדירות הקיימות, בעוד המקלט הקיים אינו מהווה פתרון תקני, וטענות בדבר אי יכולת כלכלית של היזם לבצע את הפרויקט.

ועדת הערר דחתה כל אחת מהטענות: ביחס לטענת העורר בדבר כוונה להכשיר דירות לא חוקיות – הרי שהחלטת הוועדה המקומית קובעת מפורשות שאין בהחלטה הנדונה כדי להכשיר דירות כאמור וכי ככל שמבקשים להכשירן, יש לפעול בדרך אחרת. ביחס לטענה בדבר יציבות המבנה – הרי שבתכנון הקונסטרוקטיבי שייערך במסגרת ההיתר, יינתנו הפתרונות הקונסטרוקטיביים המתאימים, והכל בהתאם להוראות תכן הבניין כמשמעותם בחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965.

ביחס לטענת העורר לפיה יש להציע במסגרת הבקשה גם מיגון לדירות הקיימות – ציין ב"כ יוזמת הפרויקט, שמיגון הדירות הקיימות כרוך בעלויות גבוהות ביותר, החורגות מההסכמים עם הדיירים בעניין. בהחלטה נאמר: "בהתאם להוראות סעיף 11.1.4(ה) לתמ"א 38 החובה למגן דירות קיימות חלה רק במקרה שיש תוספת שטח לקומות קיימות. אין זהו המקרה שלפנינו. במסגרת הבקשה להיתר לא מוצע להוסיף שטחי בנייה לדירות הקיימות, למעט מרפסות. אין ספק שתוספת מיגון לדירות הקיימות רצויה ותשפר במידה רבה את רמת המיגון של דיירי דירות אלו. עם זאת, במסגרת ביצוע פרויקט לפי תמ"א 38, בו אין תוספת שטח המרחיב שטח קומות קיימות, כפי המוצע במקרה הנדון, אין חובה למגן דירות קיימות. ודאי שאין מניעה לביצוע של מיגון גם לדירות הקיימות, אך הדבר נתון להסכמות בין הצדדים לפרויקט".

עוד ציינה ועדת הערר: "בהתאם להוראות הדין החל, וכפי שציינה ועדת הערר בערר הקודם, ועדת הערר אינה הערכאה המוסמכת לעסוק ביחסים ההסכמיים שבין הצדדים לפרויקט חיזוק מכוח תמ"א 38, כמו גם בטענות בדבר אי יכולת כלכלית של יזם לביצוע פרויקט. באפשרות העורר לפנות לערכאות המתאימות, ולטעון לפניהם את טענותיו, לרבות ביחס לכדאיות הפרויקט מבחינתו. זאת ביחס לכלל העניינים שמוסדרים במסגרת הפרויקט, לרבות בנושא החניה, ובנושא מיגון הדירות הקיימות".

בסופו של דבר הוחלט כאמור לדחות את הערר.

בידקו מי הם הטובים ביותר בהתחדשות העירונית בישראל

קורס מבוא להתחדשות עירונית – לפרטים ליחצו כאן

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף
תגיות:

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות