banner
אילוסטרציה // depositphotos
אילוסטרציה // depositphotos

מתפרעים על מכרזי האנרגיה של רמ"י: פער של 270 מיליון שקל בין מחיר המינימום לסכום הזכייה

הכנסות רמ"י מעסקאות פטור סולארי עמדו בחמש שנים על כ-185 מיליון שקל בלבד. השבוע הסתיימו שני מכרזים, המסמנים את מגמת הביקושים המטורפת לשוק האנרגיה

בשנים האחרונות נחתמו כ-68 עסקאות מאושרות בפטור ממכרז בהן שווקו כ-8,990 דונם לייצור ואגירת אנרגיה סולארית בהיקף של 750 מגה וואט. בתוך כך, נסגרו השבוע 2 מכרזים נוספים ל-6 מתחמים בתחום המועצה המקומית התעשייתית נאות חובב ובתחום שטח שיפוט גלילי בנגב בהיקף של כ-850 מגה וואט בשטח של כ-5,000 דונם. הכנסות רמ"י מעסקאות פטור סולארי בין השנים 2017-2022 עמדו על 184,580,885 ₪. ברמ"י מציינים כי: "התכנון העתידי של רמ"י, מנהל התכנון ורשות החשמל עומד על תוספת של אתרי ייצור נוספים. כמו כן, המתחמים ששווקו במכרזים אלה כוללים הקמת מתקן לייצור חשמל לצד קיבולת אגירה, נמצאים בקרבה לתשתית הולכת חשמל ונמצאים בשטחים שאינם מיועדים לחקלאות כלומר אינם באים על חשבון הקרקעות הנדרשות לשימושים חקלאים בנגב".

הזוכות ישלמו יחד כחצי מיליארד שקל
החברות 'או.פי.סי תחנות כוח בע"מ' ו'אנרג'קס רמת בקע צפון מכרז 39, שותפות מוגבלת' זכו במכרז פומבי להתקשרות בחוזה למתן הרשאה לתכנון ואופציה לרכישת זכויות במקרקעין להקמת מתקן לייצור חשמל באנרגיה מתחדשת בטכנולוגיה פוטו-וולטאית בשילוב קיבולת אגירה ברמת בקע, במ.מ תעשייתית נאות חובב. במכרז זה הוגשו 4 הצעות, מתוכן חברה אחת הגישה הצעות לשלושה מתוך ארבעת המתחמים. הזוכות ישלמו סך הכל כחצי מיליארד שקל. יש לציין את הפער בין מחירי המינימום למחירי הזכייה. כך למשל מחיר המינימום לאחד המתחמים עמד על 18 מיליון שקל ואילו סכום הזכייה עמד על 288 מיליון שקל. במתחם נוסף עמד מחיר המינימום על 14 מיליון שקל ואילו מחיר הזכייה של אותה חברה, 'או.פי.סי תחנות כוח בע"מ', עמד על 78 מיליון שקל. 

שיכון ובינוי שילמה 260 מיליון שקל יותר ממחיר המינימום
עוד השבוע, ועדת המכרזים של רשות מקרקעי ישראל הכריזה על "שיכון ובינוי אנרגיה בע״מ" ו-"נאות חובב סאן" כזוכים במכרז פומבי מקוון להתקשרות בחוזה למתן הרשאה לתכנון ואופציה לרכישת זכויות במקרעין להקמת מתקן לייצור חשמל באנרגיה מתחדשת בטכנולוגיה פוטו-וולטאית, ברמת בקע במועצה המקומית התעשייתית נאות חובב ובתחום שטח שיפוט גלילי. במכרז זה הוגשו 5 הצעות. גם כאן מסתמן פער היסטרי בין מחיר המינימום לסכום הזכייה. כך למשל, שילמה שיכון ובינוי כ-277 מיליון שקל עבור 848 דונם, כאשר מחיר המינימום עמד על 17 מיליון שקל בלבד. הזוכה השנייה שילמה כ-263 מיליון שקל, כאשר מחיר המינימום ח-847 דונם עמד על 17 מיליון שקל. 

ברמ"י מצייינים כי המגרשים בשני מכרזים אלה ממוקמים בתחום תכנית אזור תעשייה מיוחד רמת בקע המתפרשת על שטח של כ-112,838 דונם בשטח שבין כביש 40 לכביש 25. התכנית כוללת מתחם "רמת בקע", אזור תעשייה מיוחד עבור תעשיות ביטחוניות ושטחי ניסויים לתעשיות מסוג זה עם שטחים למתקני הנדסה, תעשיה ומלאכה, דרכים, ושטחים פתוחים. "במסגרת יישום מדיניות הממשלה לקידום יעדי אנרגיה מתחדשת בישראל והגדלת היצע בשש השנים האחרונות פעל אגף עסקאות ברמ"י להגדלת ההיצע ושיווק עסקאות סולאריות בהיקף רחב, חלקן בפטור ממכרז וחלקן במכרזים לייצור ואגירה של אנרגיה סולארית. בשנתיים האחרונות שווקו שיא של 43 עסקאות סולאריות, בשנת 2022 שווקו 23 עסקאות בפטור ממכרז בשטח של כ-3,442.5 דונם להספק של כ-356.2 מגה וואט; ב-2021 נסגרו 20 עסקאות בפטור ממכרז בשטח של כ-2,449.2 דונם בהספק של כ-185.7 מגה וואט. 

"מכרזים נוספים לאנרגיה מתחדשת יפורסמו בתקופה הקרובה במאגר הלל, סובב תלמי יוסף במועצה האזורית אשכול בשטח של 1,413 דונם, בהספק של כ-140 מגה וואט; אתר נוסף במערב העיר ערד (כ-3,300 דונם, בהספק של כ-300 מגה וואט); אזור דרום ים המלח (כ-1,000 דונם, בהספק של כ-100 מגה וואט); תמנע, נחל רחם (כ-5,000 דונם, בהספק של כ-500 מגה וואט) ו-אזור אורון, צין (כ-50,000 דונם). כל אלה צפויים להרחיב את היצע הקרקעות למתקני ייצור ואגירה של אנרגיה סולארית".

הרב יצחק גולדקנופף, שר השיכון והבינוי // צילום: אלעד זגמן, ענבה, לע"מ
הרב יצחק גולדקנופף, שר השיכון והבינוי // צילום: אלעד זגמן, ענבה, לע"מ

יצחק גולדקנופף, שר הבינוי והשיכון: "שני המכרזים שנסגרו בהצלחה, יתרמו ליצירת אנרגיה מתחדשת ואגירתה,  לקידום יעדי הממשלה בתחום ולתחרות במשק האנרגיה. אני מודה למנכ"ל רמ"י ינקי קוינט ומאחל הצלחה לחברות הזוכות".

יעקב קוינט // לשכת העיתונות הממשלתית
יעקב קוינט // לשכת העיתונות הממשלתית

ינקי קוינט, מנהל רשות מקרקעי ישראל: "המכרזים שנסגרו בהצלחה בהיקף של כ-5000 דונם וכ-850 מגה וואט לטובת פתרונות אנרגיה מתחדשת, הם בשורה של ממש למשק הישראלי. הרשות תמשיך  לפעול  במלוא המרץ  להרחבת סל הפתרונות לייצור חשמל באנרגיה מתחדשת ולהגדיל את היצע הקרקעות למתקני ייצור ואגירת אנרגיה מתחדשת".

מי יהיו 70 המשפיעים לשנת 2023?

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות