banner
תמ"א 38 בפתח-תקווה // depositphotos
תמ"א 38 בפתח-תקווה // depositphotos

הגישו ערר על החלטת ביניים בתמ"א 38 ונדחו על הסף

ועדת הערר המחוזית מרכז החליטה לדחות ערר על פרויקט תמ"א 38, שהוגש עוד טרם סיימה הוועדה המקומית לדון בבקשה

הוועדה המקומית פתח תקווה טרם החליטה
העוררים הגישו את הערר בעניינו של פרויקט תמ"א המתוכנן ברחוב הרב צבי קלישר בפתח תקווה וזאת למרות שהוועדה המקומית טרם נתנה החלטתה הסופית בבקשה להיתר בניה וטרם הכריעה בהתנגדות העוררים ואף לא דחתה את התנגדותם. הוועדה המקומית החליטה לדון בסוגיה לאחר קבלת חוות דעת קונסטרוקטור להריסת העמודים, תכנון משופר של קומת הקרקע ותוספת מקומות חניה. מגישי הבקשה להיתר הגישו לוועדת הערר בקשה לדחות את הערר על הסף.

העוררים טענו כי ההתנגדות שהוגשה לבקשה התייחסה למרכיבים רבים בבקשת ההיתר של הפרויקט וכי הם הגיעו לדיון שקוים בפני הוועדה המקומית וכי, בא כוחם פירט גם בעל פה את כל רכיבי ההתנגדות. אולם, בפרוטוקול שהוציאה הוועדה המקומית, הושמט חלק גדול מהדברים, זאת למרות שלטענתם דבריו של בא כוחם של מגישי הבקשה להיתר נרשמו במלואם וכלשונם.

רכיבי ההתנגדות נדחו
בסוף חודש אוגוסט האחרון החליטה הוועדה המקומית לדחות את כל רכיבי ההתנגדות של העוררים, למעט 3 רכיבים: הנזק הצפוי מהריסת עמודים בבניין, התכנון הלקוי של קומת הקרקע והיעדר מספיק מקומות חניה בתכנית המוצעת. העוררים פנו אל הוועדה המקומית וביקשו כי תתקן את הפרוטוקול, כך שיכלול את כל הדברים שנאמרו על ידם ושבמקביל תתוקן החלטתה ותתייחס גם ליתר רכיבי ההתנגדות, אולם לטענתם לא התקבל מענה לפניה זו. בשיחה שקיים בא כוחם של העוררים עם רכזת הוועדה המקומית נאמר לעוררים, כי עליהם להגיש ערר בגין ההחלטה.

מוכנים להסכים להקפאת הערר
העוררים ציינו כי החלטת הוועדה המקומית בהתנגדות אינה קובעת, כי לאחר שיתקבלו חוות דעת הקונסטרוקטור ותכנית קומת הקרקע המתוקנת, יוזמנו העוררים לשם דיון מחודש בכל רכיבי ההתנגדות. לבסוף, ציינו העוררים כי הם יהיו מוכנים להסכים להקפאת הערר בכפוף לכך שתוצג בפניהם חוות דעתו של הקונסטרוקטור והתכנית המתוקנת לפני הגשתם לוועדה המקומית  וכן, בכפוף לכך שהוועדה המקומית תזמין אותם לדיון מחודש בכל רכיבי התנגדותם.

בתגובתה, הצטרפה הוועדה המקומית לבקשת מגישי הבקשה להיתר לדחות את הערר על הסף ואף היא סבורה, כי יש למחוק את הערר. עוד ציינה, כי היא מסכימה שהתכניות המתוקנות יועברו לעיון העוררים על מנת שיוכלו למסור את התנגדותם בתוך 14 ימים מקבלתם.

"אין הצדקה עניינית להכיר בזכות ערר"
לאחר ששמעו את טענות הצדדים החליטו חברי ועדת הערר לדחות את הערר על הסף, תוך שהם מנמקים כי על פי החלטת הועדה המקומית טרם התקבלה החלטה בעניין טענות העוררים: "לדעתנו גם אין הצדקה עניינית להכיר בזכות ערר על החלטה לא סופית, וזאת גם אם העוררים צופים שחלק מרכיבי התנגדותם ידחו בהחלטה הסופית. בפרט שבענייננו גם טרם ניתנה החלטה ולו ברכיבים מסוימים של ההתנגדות שהוגשה. אנו סבורים, כי שיקולים של יעילות דיונית מחייבים, כי יש הצדקה לכך שהערר או העררים שיוגשו על החלטתה הסופית של הוועדה המקומית יעסקו בכל הטענות שעשויות להיות לצדדים השונים ובכל רכיבי ההתנגדויות שיש לעוררים כלשהם טענות בגינן. לא ניתן לקבל שיש לדון בערר על כל החלטת ביניים שמקבלת הוועדה המקומית, טרם שסיימה לדון בבקשה להיתר ובהתנגדויות לה, ומבלי שנתנה עדיין את החלטתה בכל אחת מהטענות השונות שעלו בהתנגדויות. דיון שכזה יסרבל את בירור המחלוקות השונות העולות בהליך הרישוי בניגוד לתכלית החוק לקבוע הסדר יעיל ומהיר בסד זמנים ברור ומוגדר לדיון בהתנגדויות שמוגשות ולקבלת החלטות בעניינן של בקשות להיתרי בנייה, וכן לדיון בעררים בגינן של אותן בקשות".

עוד הוסיפה ועדת הערר: "ממילא מובהר, כי גם זכותם המהותית של העוררים לערור על ההחלטה הסופית לא תקופח, והם יהיו רשאים לערור על ההחלטה הסופית ליתן היתר (ככל שכך יהיה), וזאת בכל אחד מרכיבי התנגדותם. מעבר לכך, כאמור בהודעת הוועדה המקומית, היא מסכימה שהעוררים יעיינו בתכניות המתוקנות ויוכלו לטעון בפניה בעניין בתוך 14 ימים מקבלתן".

בידקו מי הם הטובים ביותר בהתחדשות העירונית בישראל

קורס מבוא להתחדשות עירונית – לפרטים ליחצו כאן

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף
תגיות:

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות