banner
אילוסטרציה // Depositphotos
אילוסטרציה // Depositphotos

עסקאות בדירות יד שנייה קרובות לרמת השפל מאז תחילת שנות האלפיים

עוד על פי נתוני משרד האוצר – עלייה של 8% בעסקאות למגורים לעומת חודש שעבר, המשקיעים חזרו לשוק בגדול ותושבי החוץ סימנו את ירושלים

סקירת ענף הנדל"ן למגורים לחודש מאי: בחודש מאי 2024 נרכשו 7,908 דירות, גידול של 28% בהשוואה למאי אשתקד וגידול של 8% בהשוואה לחודש הקודם, כך עולה מאגף הכלכלן הראשי של משרד האוצר, שם מסבירים כי: "בהשוואה לגידול החריג במספר העסקאות שנרשם בחודש אפריל התמתן שיעור הגידול בעסקאות בחודש מאי, אולם הוא עדיין גבוה משיעורי הגידול שנרשמו בשלושת החודשים הראשונים של השנה". 

בניכוי המכירות בסבסוד ממשלתי עמד מספר העסקאות בשוק החופשי בחודש מאי על 7,258 גידול חד של 30% בהשוואה למאי אשתקד וגידול מתון יחסית של 7% בהשוואה לחודש הקודם. באוצר מציינים כי בהשוואה היסטורית של מספר העסקאות בשוק החופשי בחודשי מאי מאז תחילת שנות האלפיים נמצא כי מספר עסקאות זה בחודש מאי השנה מדרג אותו בשליש התחתון של דרוג היסטורי זה. פלח השוק של הדירות החדשות מדורג רביעי בדרוג זה בעוד בדירות יד שניה רמת העסקאות קרובה לרמת שפל.

מה עשו הקבלנים?
מכירות הקבלנים בחודש מאי הסתכמו ב-3,640 דירות, כולל דירות בסבסוד ממשלתי, גידול חד של 60% בהשוואה למאי אשתקד. בהשוואה לחודש הקודם נרשם גידול של 12%, שיעור גידול מתון יחסית בהינתן מיעוט ימי העבודה בחודש אפריל על רקע חג הפסח. בניכוי המכירות בסבסוד ממשלתי הסתכמו מכירות הקבלנים בשוק החופשי ב-2,990 דירות, גידול חד של 76% בהשוואה למאי אשתקד וגידול של 11% בהשוואה לחודש הקודם.

בניתוח מכירות הקבלנים בשוק החופשי לפי פרק הזמן הצפוי לקבלת הדירה נמצא כי שיעור הדירות הנמכרות "על הנייר" בחודש מאי עמד על 61%, ירידה של שלוש נקודות אחוז בהשוואה לחודש הקודם כמו גם בהשוואה למאי אשתקד. "בהקשר זה נציין כי בחודש אפריל נבלמה לראשונה מאז אוגוסט אשתקד הירידה שנרשמה בשיעור הדירות הנמכרות "על הנייר". עם זאת, הירידה שנרשמה בחודש מאי הינה מתונה יחסית  בהשוואה לירידות שנרשמו בשיעור זה מאז ספטמבר ועד  מרץ השנה", מציינים באוצר. 

באר שבע בלטה בעסקאות
האזור הבולט במכירות הקבלנים בשוק החופשי בחודש מאי היה אזור ב"ש, זאת במידה רבה על רקע רמה גבוהה שנרכשה ע"י מי שעבורם זוהי דירתם הראשונה. בניתוח מאפייני רוכשים אלו נמצא כי בעלי שכר נמוך יחסית נוטים יותר לרכוש דירות "על הנייר" באזור זה, ביחס למי שרוכשים דירה בשלבי בניה מתקדמים. כמו כן נמצא כי מי שאינם מתגוררים באזור הדרום (כ-60% מרוכשים אלו) נוטים יותר לרכוש דירות "על הנייר".

דירות יד שנייה
מכירות יד שניה בחודש מאי הסתכמו ב-4,268 דירות, גידול של 10% בהשוואה למאי אשתקד. בהשוואה לחודש הקודם נרשם גידול מתון יחסית של 5%. בפילוח גיאוגרפי נמצא כי הגידול במספר עסקאות יד שניה בהשוואה למאי אשתקד לא היה גורף, כאשר אזור ת"א והאזורים הצפוניים (חיפה, טבריה ונצרת)  רשמו ירידות, בחלקן חדות.

המשקיעים חזרו לשוק
רכישות המשקיעים בחודש מאי הסתכמו ב-1,297 דירות, גידול חד של 38% בהשוואה למאי אשתקד. בהשוואה לחודש הקודם זהו גידול של 10%.  גם לאחר עליות אלו מדובר ברמה נמוכה יחסית של רכישות משקיעים, כאשר בהשוואה למשל מאי 2022 זוהי ירידה חדה של 33%. שיעור המשקיעים עמד על 16%, גבוה בנקודת אחוז בהשוואה למאי אשתקד וללא שינוי לעומת החודש הקודם. באוצר מציינים עוד כי לאחר תקופה ארוכה של היעדר רכישות מצד קרנות רי"ט, התבצעו כמאה רכישות כאלו בחודש מאי.  באשר למכירות המשקיעים בחודש מאי, אלו הסתכמו ב-997 דירות בלבד, ירידה של 24% בהשוואה למאי אשתקד וירידה של 21% בהשוואה לחודש הקודם.  כך, לראשונה מאז דצמבר אשתקד נרשם גידול ב"מלאי" הדירות בידי משקיעים, כאשר גידול זה נאמד ב-300 דירות (מתוכם כמאה דירות שנבעו מרכישות קרנות רי"ט).

ביקוש לירושלים בקרב תושבי החוץ
רכישות תושבי החוץ הסתכמו בחודש מאי ב- 156 דירות, גידול של 16%-15% בהשוואה לחודש הקודם ולמאי אשתקד (במונחים כמותיים זוהי תוספת רכישות של עשרים דירות). רכישות אלו התרכזו בדומה לחודשים הקודמים באזור ירושלים (כ-70% מסך רכישות תושבי החוץ). במקביל, מכרו תושבי החוץ 39 דירות בחודש מאי, כך שנטו סך רכישות סגמנט זה בחודש מאי עמד על 117 דירות בלבד, נמוך משמעותית מהערכות שהשמיעו גורמים בענף מאז פרוץ המלחמה.

מה עשו הצעירים?
רכישות דירה ראשונה הסתכמו בחודש מאי ב-4,626 דירות, כולל בסבסוד ממשלתי, גידול חד של 46% בהשוואה למאי אשתקד וגידול של 12% בהשוואה לחודש הקודם. בניכוי רכישות בסבסוד ממשלתי הסתכמו רכישות דירה ראשונה בשוק החופשי ב-3,976 דירות, גידול של 53% בהשוואה למאי אשתקד וגידול של 12% בהשוואה לחודש הקודם. רכישות משפרי הדיור בחודש מאי ב-1,986 דירות, ירידה של 3% בהשוואה למאי אשתקד כמו גם בהשוואה לחודש הקודם. בכך היה זה הסגמנט היחידי שרשם ירידה ברכישות בחודש מאי.

סיכום מספרי העסקאות לפי פלחי שוק וסגמנטים, מאי 2024  

 

בידקו מי הם הטובים ביותר בהתחדשות העירונית בישראל

קורס מבוא להתחדשות עירונית – לפרטים ליחצו כאן

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות