banner
אילוסטרציה // Depositphotos
אילוסטרציה // Depositphotos

נתוני משרד האוצר לחודש אפריל: ירידה בעסקאות נדל"ן למגורים לעומת חודש מרץ

מכירות הקבלנים בחודש אפריל הסתכמו ב-3,264 דירות – גידול חד של 119% בהשוואה לרמת השפל באפריל אשתקד

בחודש אפריל נרכשו 7,345 דירות (כולל בסבסוד ממשלתי), גידול חד של 84% בהשוואה לאפריל אשתקד, כך עולה מסקירת אגף הכלכלן הראשי במשרד האוצר לחודש אפריל. עם זאת, באוצר מציינים כי:  "רמת העסקאות באפריל אשתקד היתה מהנמוכות ביותר שנרשמו בשוק הנדל"ן לפחות מאז תחילת שנות האלפיים". בהשוואה לחודש הקודם, באוצר טוענים כי נרשמה ירידה של 10% במספר העסקאות, "כאשר זו מוסברת במיעוט היחסי של ימי עבודה בחודש אפריל על רקע חג הפסח". בניכוי המכירות בסבסוד ממשלתי עמד מספר העסקאות בשוק החופשי בחודש אפריל על 6,782, גידול של 90% בהשוואה לאפריל אשתקד וירידה של 8% בהשוואה לחודש הקודם.

"בהשוואה היסטורית של מספר העסקאות בשוק החופשי בחודשי אפריל מאז תחילת שנות האלפיים נמצא כי אפריל השנה נמצא באמצע דרוג היסטורי זה, זאת תוך הבדלים משמעותיים בין פלח השוק של דירות חדשות (השני בגובהו בהשוואה זו) לבין יד שניה (מדורג בחלק התחתון בדרוג זה)", מציינים עוד במשרד האוצר.

עלייה של מעל למאה אחוז במכירות הקבלנים
מכירות הקבלנים בחודש אפריל הסתכמו ב-3,264 דירות, גידול חד של 119% בהשוואה לרמת השפל באפריל אשתקד. בהשוואה לחודש הקודם זוהי ירידה של 14%, בין היתר על רקע חג הפסח. בניכוי המכירות בסבסוד ממשלתי הסתכמו מכירות הקבלנים בשוק החופשי ב-2,701 דירות, גידול חד של 157% בהשוואה לאפריל אשתקד וירידה של 10% בהשוואה לחודש הקודם.

בניתוח מכירות הקבלנים בשוק החופשי לפי פרק הזמן הצפוי לקבלת הדירה נמצא כי שיעור הדירות הנמכרות "על הנייר" בחודש אפריל עמד על 64%, גידול של נקודת אחוז בהשוואה לחודש הקודם. בהשוואה לאפריל אשתקד חלה עליה מתונה של חצי נקודת אחוז בשיעור זה. בכך נבלמה הירידה הרצופה בשיעור הדירות הנמכרות "על הנייר" שהחלה באוגוסט אשתקד (כל חודש לעומת המקביל לו בשנה קודמת).

תזרים המזומנים הפוטנציאלי של הקבלנים ממכירת דירות חדשות עמד בחודש אפריל על 8 מיליארד ₪ גבוה בשיעור חריג של 135% בהשוואה לרמת השפל שנרשמה באפריל אשתקד.  עם זאת, בהתבסס על דוחות מע"מ של הקבלנים נמצא כי התזרים בפועל (לפני ניכוי תשומות) רשם ירידה של 10%. באוצר מסבירים פערים אלו "בעיקר במבצעי המימון של הקבלנים, בפרט בדירות הנרכשות "על הנייר".  תזרים המזומנים נטו (בקיזוז תשומות) רשם דווקא גידול ניכר, המבטא ירידה משמעותית בתשומות, יתכן בין היתר על רקע הקשיים בגיוס כ"א לאתרי הבניה". 

עוד על פי הנתונים, מכירות יד שניה בחודש אפריל הסתכמו ב-4,081 דירות, גידול של 62% בהשוואה לרמת השפל שנרשמה באפריל אשתקד. בהשוואה לחודש הקודם זוהי ירידה של 6% .

מה עשו המשקיעים?
רכישות המשקיעים בחודש אפריל הסתכמו ב-1,175 דירות, גידול חריג של 108% בהשוואה לרמה הנמוכה באפריל אשתקד. בהשוואה לחודש הקודם זוהי ירידה של 9%. משקל המשקיעים בסך העסקאות עמד על 16%, גידול של שתי נקודות אחוז בהשוואה לאפריל אשתקד וללא שינוי בהשוואה לחודש הקודם.

מכירות המשקיעים בחודש אפריל הסתכמו ב-1,339 דירות, גידול של 51% בהשוואה לאפריל אשתקד וירידה מתונה של 2% בהשוואה לחודש הקודם. "מלאי" הדירות בידי משקיעים הוסיף לרדת בקצב איטי.

רכישות תושבי החוץ במגמת עלייה קלה
רכישות תושבי החוץ (נכללים בתוך סגמנט המשקיעים) הסתכמו בחודש אפריל ב-134 דירות, גידול של 83% בהשוואה לרמת השפל שנרשמה באפריל אשתקד. בהשוואה לחודש הקודם נרשם גם כן  גידול ברכישות תושבי החוץ (תוספת של כשלושים דירות שנרכשו על ידם, לעומת ירידה ברכישות ישראלים) המוסברת בין היתר במבצעי מכירות שעורכים קבלנים בחול המועד לתושבי החוץ. במקביל, מכרו תושבי החוץ 37 דירות בחודש אפריל, כך שנטו סך רכישות סגמנט זה בחודש אפריל עמד על 97 דירות בלבד, נמוך משמעותית מהערכות שהשמיעו גורמים בענף מאז פרוץ המלחמה.

הביקוש לדירות חדשות
רכישות דירה ראשונה הסתכמו בחודש אפריל ב-4,354 דירות, גידול חד של 97% בהשוואה לאפריל  אשתקד וירידה של 7% בהשוואה לחודש הקודם. בניכוי הרכישות בסבסוד ממשלתי הסתכמו רכישות אלו בשוק החופשי ב-3,691 דירות, גידול של 115% בהשוואה לאפריל אשתקד וירידה של 3% בהשוואה לחודש הקודם. בפילוח גיאוגרפי  בולט אזור באר שבע, אשר הוביל רכישות סגמנט זה בשוק החופשי, עם 650 דירות שנרכשו, גידול של 126% בהשוואה לאפריל אשתקד. זהו גם האזור היחידי שרשם גידול ברכישות אלו גם בהשוואה לחודש הקודם. 

משפרי הדירות
רכישות משפרי הדיור בחודש אפריל הסתכמו ב-1,916 דירות, גידול של 49% בהשוואה לרמה הנמוכה שנרשמה באפריל אשתקד. בהשוואה לחודש הקודם זוהי ירידה של 15%. שיעור "מצמצמי" הדיור רשם לראשונה מאז פרוץ המלחמה עליה, אולם מתונה (מ-20% בחודש הקודם ל-21% בחודש אפריל). עם זאת זהו עדיין שיעור נמוך משיעור מצמצמי הדיור טרם פרוץ המלחמה ומאז שבנק ישראל החל להעלות את הריבית במשק.

בידקו מי הם הטובים ביותר בהתחדשות העירונית בישראל

קורס מבוא להתחדשות עירונית – לפרטים ליחצו כאן

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות