banner
משה פדלון // צילום באדיבות דוברות העיריה | הרצליה בצילום אוירי // באדיבות דוברות העירייה
משה פדלון // צילום באדיבות דוברות העיריה | הרצליה בצילום אוירי // באדיבות דוברות העירייה

הרצליה: פורסם מסמך המדיניות לתוכניות פינוי בינוי

עיריית הרצליה פרסמה מסמך מדיניות לתוכניות פינוי בינוי בעיר, הכולל קביעת תמורה של 12 מ"ר לדיירים, חיוב בהיטלים ומטלות ציבוריות על היזמים ומכפיל של 3, בבניינים קיימים הכוללים לפחות 24 יח"ד

עיריית הרצליה פרסמה להערות הציבור מסמך עקרונות למדיניות עירונית למתחמי פינוי בינוי, זאת לאחר שהמסמך אושר במליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה. יש לציין כי המסמך איננו מתייחס לחיזוק מבנים בודדים, קרי תמ"א 38 מכוח סעיף 23 או לתוכנית כוללנית חלופית לחיזוק מבנים בודדים. 

הדרישות מהיזמים: גם היטל השבחה וגם מבני ציבור
על פי המסמך היטל ההשבחה יגבה באופן מלא ובשיעור המרבי לפי חוק ובנוסף, בבחינת הרווחיות, לא יילקחו בחשבון עלויות המטלות הציבוריות ככל שיהיו, כך על פי המסמך. יש לציין כי עמדה זו מנוגדת לעמדת מטה התכנון הלאומי, אשר הוצגה בימים אלו במהלך הדיונים על הצעת החוק לחלופה לתמ"א 38 – בהתייחס לפרויקטי הריסה ובנייה, לפיה לא יושתו על היזמים הן מטלות בנייה ציבורית והן היטלים, אלא אחד מבין השניים. 

באשר הרווחיות הראויה לחברה היזמית כמדד להמשך קידום הפרויקט, קובע המסמך כי: "הרווח לכל פרויקט, בשומה לפי תקן 21 ,יקבע בשיעור מעלויות (כולל עלויות מימון והיטל השבחה) נמוך מהצעת תקן 21 ולא פחות מ-19% רווח מעלויות ובהתאמה לעת הבחינה, לרבות בהתייחס למצבה הסטטוטורי של התוכנית על ציר אישורה, והכל ע"פ הנחיית שמאי מקרקעין שימונה על ידי מנהלת התחדשות עירונית".

התמורה לדיירים: 12 מ"ר כולל שטחי ממ"ד
על פי המסמך, לצורך חישוב הרווח היזמי בפרויקט, תחושב תוספת של 12 מ"ר נטו, כולל שטחי ממ"ד, לשטח דירה נכנס / קיים, לרבות מרפסות מקורות בהיתר. בנוסף, גזוזטרה בשטח 0.12 מ"ר ולפחות חניה תת קרקעית אחת. "האמור בהסתייגות כי שטח דירת תמורה לא יפחת מ – 65 מ"ר דירתי נטו, כולל שטחי ממ"ד, עובי קירות ומחיצות ולא כולל גזוזטראות", מובהר במסמך המדיניות. 

יחד עם זאת, הדברים מתייחסים לשטח הדירות, אשר על פי המסמך לא יעלו על 100 מ"ר ובמידה ושטחן יהיה גדול יותר, אזי, לא תחול תוספת מ"ר אלא שטחי גזוזטרה וחנייה בלבד.
המדיניות מתייחסת גם לתוספות בנייה שבוצע ללא היתר וקובעת כי הן לא יהוו בסיס להגדלת התמורות לדיירים

מכפיל התוספת
המסמך מתייחס למכפיל פינוי בינוי, כאשר הצפיפות קובעת טווח ממוצע של 3 בפרויקט "טיפוסי" להריסה ובנייה רוויה הכולל 2-4 קומות קיימות ו-24 יח"ד קיימות לפחות. גבולות המכפיל (2.85-3.16) ישתנו בהתאם לשטח הממוצע של הדירה המיועדת להריסה. 

מהעירייה נמסר כי: "זכויות בנייה בתוכניות, לרבות תכניות "פינוי בינוי", משפיעות באופן ישיר על צפיפות, נפח, גובה וכלכליות מימוש התוכנית כפרויקט בניה. "תקן 21" של הועדה לתקינה שמאית הפועלת לצד מועצת השמאים – משרד המשפטים, נועד לסייע לוועדות התכנון והבנייה, לאמוד על פי סטנדרטים אחידים, את מידת הכדאיות הכלכלית של פרויקטים להתחדשות עירונית, בבואן לקבוע את זכויות הבנייה. מטרת המסמך היא לייצר על בסיס בחינה כלכלית על פי "תקן 21", מדיניות אחידה וידועה, לאופן חישוב זכויות הבנייה בתוכניות "פינוי בינוי" בתחום תכנון העיר הרצליה. זאת, בכדי לאפשר שקיפות וודאות תכנונית לדיירים ויזמים". 

ראש עיריית הרצליה, משה פדלון, אמר: "התחדשות עירונית היא כיום אחד ממרכיבי השינוי והשדרוג של המרחב הציבורי בערים רבות בישראל, והינה מדיניות משמעותית לפיתוח פניה של העיר הרצליה. לאור כך, אנו מקדמים פרויקטי התחדשות עירונית רבים בכל רחבי העיר. בעיניי, חזון של פיתוח וקידמה יחד עם תכנון מקצועי ופתוח ושיתוף התושבים והובלה מתוך הסכמה  – הוא השילוב הנכון כדי שנהיה מוכנים וערוכים בצורה הטובה ביותר לאתגרים וליעדים האורבניים של השנים הבאות."

בידקו מי הם הטובים ביותר בהתחדשות העירונית בישראל

קורס מבוא להתחדשות עירונית – לפרטים ליחצו כאן

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף
תגיות:

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות