banner
אילוסטרציה: נמל חיפה // depositphotos
אילוסטרציה: נמל חיפה // depositphotos

נדחה הערר שהגישה עיריית חיפה כנגד היתר למבנה נמל המפרץ

ועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית דחתה את הערר שהוגש על ידי עיריית חיפה כנגד רשות הרישוי של הוועדה המחוזית חיפה למתן היתר עבור המבנה הראשי  ל"נמל המפרץ"

תמונה: אילוסטרציה: נמל חיפה // depositphotos

ועדת המשנה לעררים של ה המועצה הארצית, דחתה היום  את הערר שהגישה עיריית חיפה כנגד רשות הרישוי של הוועדה המחוזית חיפה למתן היתר עבור המבנה הראשי ל"נמל המפרץ". 

כזכור, בחודש יוני 2019 הגישה הוועדה המקומית לתכנון ובנייה חיפה ערר כנגד החלטת רשות הרישוי המחוזית, מחוז חיפה, לאשר את בקשת חברת SIPG Bayport Terminal Co. Ltd להיתר להקמת יסודות מבנה משרדים ראשי בנמל המפרץ. לאחר שמיעת טענות הצדדים, החליטה הוועדה פה אחד לדחות את הערר, כנגד אישור הבקשה להיתר.

ביחס לטענה לעניין סמכות מתכננת המחוז לדון בבקשת הרישוי, קבעה הוועדה כי מתכנן המחוז נושא בתפקיד מקביל לזה של מהנדס הוועדה המקומית בשטח גלילי, ועל כן סעיף 6.1(א)(1) להוראות התוכנית הקובע כי "תנאי להיתר בנייה למבנים, מכלים ומתקנים הנדרשים בהיתר, יהיה הגשת תוכנית בינוי בהתאם לדרישות מהנדס הוועדה המקומית"; ככל שהוא נוגע להיתרי בנייה בשטח הגלילי, מתכננת המחוז היא "מהנדס הוועדה". 

ביחס לזכות הערר, קבעה הוועדה כי לוועדה המקומית אין זכות ערר, בהתאם לסעיף 12 (ה) לחוק, המקנה לוועדות המשנה לעררים לדון בעררים החלים על שטחים גליליים, כאילו הייתה ועדת ערר מחוזית. לפיכך, נשמטה זכות הערר של הוועדה לפי סעיף 152 (א) (1),  מאחר שלא נמצא כי הבקשה להיתר אושרה בסטייה מהתוכנית באופן שנטען בערר. 

ביחס לטענה, לפיה הסטייה מהתוכנית נובעת מכך שתוכנית הבינוי המתבקשת בהוראות התוכנית היא תוכנית בינוי אחת הכוללת את כל שטח התוכנית, ולפיכך עליה לעבור תיאום עם דרישות שני המהנדסים הרלוונטיים, מתכננת המחוז ומהנדס הוועדה המקומית חיפה, קבעה ועדת משנה כי מדובר בטענה חדשה שלא צוינה בכתב הערר ומהווה "הרחבת חזית" פסולה ודינה להידחות על הסף. טענה זו נדחתה גם לגופה, ככל שהיא מתייחסת לתוכנית הבינוי הנדרשת לצורך הבקשה להיתר מושא ערר זה, קבעה הועדה כי הסעיף בתוכנית לעניין תוכנית בינוי אינו קובע מה תכלול תוכנית הבינוי ומה תהיה רמת הפירוט שלה, ואינו קובע כי תוכנית הבינוי מהווה חלק מהתוכנית. הטענה שהועלתה אינה כי ההיתר עומד בניגוד לתוכנית הבינוי, אלא כי על תוכנית הבינוי להיות כוללת ומפורטת יותר מכפי שהייתה. 

עוד קבעה הוועדה, כי מאחר שמדובר בבקשה להיתר לבניית יסודות מבנה המשרדים, המצוי בטבורו של נמל המפרץ המתוכנן בשטח הגלילי של התוכנית, לא נפל פגם בכך שמתכננת המחוז, שהיא "מהנדס הוועדה המקומית" המוסמך לקבוע את הדרישות לתוכנית בינוי בשטח זה, הסתמכה על תוכנית בינוי שאינה כוללת את השטח שבמרחב התכנון של העיר חיפה. 

יצויין כי העתירה המנהלית כנגד התוכנית תלויה ועומדת, כמו גם צו הביניים האוסר על הנפקת היתרי בנייה לפי התוכנית. כאמור בהחלטת רשות הרישוי, הנפקת ההיתר בפועל כפופה להחלטת בית המשפט בעתירה המנהלית ובבקשה לצו ביניים שהוגשה במסגרתה.

מי יהיו 70 המשפיעים לשנת 2023?

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף
תגיות:

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות