banner
אילוסטרציה // מגדילים
אילוסטרציה // מגדילים

פסיקה: יזמים לא יוכלו לגבות מרוכשי "מחיר למשתכן" הוצאות חיבור למים וחשמל

נדחתה עתירה שהגישה חברת פרשקובסקי, בעקבות מחלוקת עם משרד הבינוי והשיכון על סוגיית חיוב הרוכשים בהוצאות, המוערכות בכ- 6,000 שקל לדירה. משרד הבינוי והשיכון: "רוכשים ששילמו עבור הוצאות כאמור רשאים לפנות לקבלן בבקשה להשבת הכספים"

כרמלה קופר 08.06.2021

בית המשפט המחוזי בירושלים, בראשות השופט ארנון דראל, קבע לאחרונה כי יזמים אינם רשאים לגבות הוצאות חיבור בניינים למים וחשמל מרוכשי תוכנית מחיר למשתכן. 

ההחלטה ניתנה על רקע עתירה הגישה חברה פרשקובסקי נגד משרד הבינוי והשיכון ורמ"י (רשות מקרקעי ישראל), זאת לאחר שגבתה מרוכשי "מחיר למשתכן" הוצאות חיבור מים וחשמל לדירות. 

המחלוקת נסובה סביב מכרז שפורסם בשנת 2015 לבנייה רוויה בשכונת הרקפות בראשון לציון, במסגרת תוכנית מחיר למשתכן, בו זכתה חברת פרשקובסקי. בשנת 2017 אישרה חברת הבקרה של רמ"י, האמונה על בדיקת הסכמי המכר, את ההסכם בין הצדדים אולם בהמשך התקבלו תלונות במשרד הבינוי והשיכון, לפיהן חלק מהיזמים שזכו במכרזים במתחם פועלים בניגוד להוראות המכרז ועקב זאת, בשנת 2019 הודיע משרד הבינוי והשיכון ליזמים כי הם נדרשים לשאת בתשלום חיבור המבנים לתשתיות המים והחשמל. 

על כך הוגשה עתירת חברת פרשקובסקי, אשר טענה כפי העולה מפסק הדין כי: "כי היא זכאית לגבות מהדיירים את התשלומים, כפי שהוסכם בהסכם המכר בינה לבין רוכשי הדירות, וזאת לאחר שנוסח ההסכם אושר על ידי חברת הבקרה. המבקשת הבהירה כי הסתמכה על המצגים שיצרה חברת הבקרה". עוד היא טענה כי: "הוצאות המשולמות לצדדים שלישיים, חברת החשמל ותאגידי המים והביוב בגין חיבור הדירות, ולא בתשלום שיש בו רווח לקבלן או תשלום עבור הבנייה. המבקשת, כך הטענה, משמשת מעין 'מסלקה' לביצוע התשלומים עבור הרוכשים".

מנגד טענו משרד הבינוי והשיכון ורמ"י כי: "כעולה ממסמכי המכרז ומהמערך ההסכמי שבין המדינה לבין המבקשת, התמורה המשולמת בגין הדירות במסגרת פרויקט מחיר למשתכן, כוללת את מלוא המחיר למ"ר דירתי בנוי, ובכלל זה את החיבור של הדירות לתשתיות החשמל, המים והגז. לשיטת המשיבים אין לגבות תשלום נוסף על חיבורים אלה והפרשנות של מכלול

המסמכים, כמו גם הפרקטיקה הנוהגת מצד רוב היזמים, מובילים למסקנה זו". 

כאמור, בית המשפט דחה את התביעה, וקבע כי חברת הבקרה הבהירה בעת שאישרה את הנוסח כי התנאים הקובעים הם תנאי המכרז. "הנה כי-כן, המבקשת שחרגה מתנאי המכרז וביקשה לחייב את הרוכשים בתשלום נוסף, אינה יכולה ליהנות מכך שחברת הבקרה לא הבחינה בפער שיש בין נוסח הסכם המכר להוראות המכרז", כנכתב בהחלטה. 

עוד נימק השופט כי מטרת תוכנית מחיר למשתכן היא לתמוך ברוכשי הדירות, ולהקל עליהם, ככל שניתן את הנטל הכרוך ברכישת דירה בכלל, וברכישת דירה ראשונה בפרט, תוך מניעת גביית תשלומים משמעותיים נוספים לאורך חיי החוזה, וחייב את החברה לשלם לנתבעות הוצאות בסך 30,000 שקל.  

ממשרד הבינוי והשיכון נמסר כי: "אלפי רוכשים בפרויקטים רבים בתכנית מחיר למשתכן נדרשו ע"י הקבלנים לשלם על חיבורי חשמל גז ומים בשנים האחרונות. גבייה שהגיעה במקרים מסוימים עד גובה  של 6,000  ש"ח לדירה. לאחר מאבק משפטי של משרד הבינוי והשיכון למען הרוכשים, קבע בית הדין  לעניינים מנהליים בירושלים כי על היזמים להשיב את כלל הכספים לרוכשים בפרויקט. רוכשים ששילמו עבור הוצאות כאמור, מלבד בגין פיקדון מונה, רשאים לפנות לקבלן בבקשה להשבת הכספים".

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

לכנס הנדל"ן השנתי | כל בכירי הענף במקום אחד!

שיתוף

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות