banner
שקד // דוברות משרד הפנים | דלית זילבר // ניב קנטור
שקד // דוברות משרד הפנים | דלית זילבר // ניב קנטור

אושרו 20% מהתוכניות שנידונו במינהל התכנון – עיקרי הנתונים לשנת 2021

108,100 יחידות דיור חדשות אושרו בכל הארץ, בותמ"ל אושרו 6 מתוך 40 תוכניות הכוללות 21,678 יחידות דיור, גובשו 4 מסמכי מדיוניות למתחמי התחדשות עירונית – תמצית נתוני שנת 2021 

מינהל התכנון מפרסם את דו"ח הפעילות השנתי לשנת 2021: 108,100 יחידות דיור חדשות אושרו בכל הארץ, מתוכן 104,122 יחידות דיור אושרו במוסדות התכנון המחוזיים והארציים ו-3,978 יחידות דיור אושרו במוסדות התכנון המקומיים, אשר אישורן התאפשר הודות לתוכניות המתאר הכוללניות שאושרו בוועדות המחוזיות. בשנת 2021 טיפל מינהל התכנון בוועדות המחוזיות והארציות בכ-5,800 תוכניות ו- 20 אחוז מתוכן אושרו. רוב התוכניות קודמו בוועדות המחוזיות (5,560) ומתוכן אושרו 1,141.
על פי הנתונים, הזמן הכולל הממוצע לאישור תוכנית בסמכות ועדה מחוזית ממשיך לעמוד על 24 חודשים. משך הזמן להכרעה בתוכנית בהתאם לתיקון 101, עומד על 15.7 חודשים (1.3 שנים), בדומה לשנה שעברה.

4 מסמכי מדיניות חדשים למתחמים בהתחדשות עירונית
במהלך השנה החולפת הותנעה עבודה על מסמכי מדיניות למתחמי התחדשות עירונית, אשר נבחרו בקול הקורא שהוציא מינהל התכנון בשנת 2019 – בשלב זה יצאו לדרך ארבעה מתחמים:
מתחם 8 בבאר שבע שהינו אזור תעשייה המיועד להפוך לרובע מעורב שימושים המהווה חלק מהמרקם העירוני; מרכז העיר פתח תקווה; ציר עמק ברכה-כצנלסון-שדרות ירושלים בתחומי מחוז ת"א החוצה את הרשויות ת"א, גבעתיים ורמת גן ונדרש לבחינה מחודשת ביחס לתפקידו המרחבי לאור פיתוח קו המטרו M2 לאורכו; שדרות קדם שהינו פרויקט משותף למחוזות ת"א ומרכז ויעסוק בפיתוח לאורך הקו הסגול של הרכבת הקלה. "צוותי התכנון שנבחרו יעסקו בגיבוש כלים יצירתיים לחידוש המרקמים, יבחנו נושאי רוחב ויסייעו בשכלול החשיבה ובהרחבת ארגז הכלים התכנוני", כך נמסר בדו"ח.

בין התוכניות הבולטות שאושרו בהתחדשות עירונית

רמת אליהו-ראשון לציון: אושרה תוכנית להתחדשות עירונית בשכונת רמת אליהו שבראשון לציון, הכוללת 5,400 יחידות דיור בבינוי מרקמי של בניינים החל מתשע קומות ועד מגדלי מגורים בני 30 קומות. מתוך כלל הדירות בתוכנית, 1,350 יחידות דיור יוקצו עבור דירות קטנות לטובת דיור בר השגה.

מתחם 'צבא קבע' בקרית ים: אושרה תוכנית התחדשות עירונית החלה באזור מרכזי וותיק בעיר, בקרבה למטרונית ולשד' צה"ל שמתוכנן להיות ציר מתע"ן. שטח התוכנית כ-48 דונם, התוכנית מציעה את פינויים של שישה מבני שיכונים ארוכים בהם 224 יחידות דיור, ובניית 1,450 יח"ד  חדשות, מתוכן 400 יחידות דיור קטנות. 

תמ"א 38 בבני ברק: הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה תל אביב אישרה תוכנית כלל עירונית ליצירת שטחי ציבור וקביעת עקרונות ליישום תמ"א 38 לפי סעיף 23 לתמ"א, בעיר בני ברק. התוכנית נועדה לתת מענה להתחדשות עירונית מגרשית, במסלול של הריסה ובנייה מחדש מכח תמ"א 38, תוך תוספת שטחי ציבור במבני המגורים המתחדשים.
מדיניות כלל עירונית לקריית שמונה: התוכנית מציעה תוספת של כ-10,000 יחידות דיור עד לשנת היעד 2040 .במסגרת התוספת 3,800 יחידות דיור מוצעות בהתחדשות עירונית. 

בוותמ"ל אושרו 6 מתוך 40 תוכניות, הכוללות 21,678 יחידות דיור

בין היתר, הדו"ח מציג את הנושאים שעמדו בראש סדר העדיפויות ובהם פעילות המועצה הארצית לתכנון ובנייה. על פי הדו"ח המועצה הארצית דנה ב-98 תוכניות מתאר ארציות ומחוזיות, הומלצו לאישור הממשלה 14 תוכניות מתאר ארציות (תמ"א) ואושרו חמש תוכניות מתאר מחוזיות (תמ"מ). בוועדות שלצד המועצה הארצית – הוועדה לשמירה על שטחים פתוחים (ולקשח"פ) והוועדה לשמירה על החופים (ולחו"ף), נדונו מעל 90 תוכניות.
עוד עולה כי הוותמ"ל טיפלה ב-40 תוכניות, מתוכן אושרו שש תוכניות הכוללות 21,678 יחידות דיור.

עוד טיפל המינהל אשתקד בשינוי בהוראת תמ"א 35 והעלאת הצפיפות בערים, הכרזת 19 אתרים כשמורות טבע וגנים לאומיים חדשים על פני כ-181,600 דונם, העברה לאישור הממשלה שני קווי מטרו, קו מטרו M1 דרומי (תת"ל 101 א) וקו מטרו M3 (תת"ל 103). בתוך כך, בוצעו מהלכים סטטוטוריים להגדלת הייצור באנרגיות מתחדשות, כאשר המועצה הארצית המליצה לאישור הממשלה על תוכנית מתאר ארצית כוללת לתשתיות משק האנרגיה ואושר עדכון לתוכנית המתאר הארצית למתקנים פוטו וולטאיים. בשנת 2021 אושרו 26 תוכניות למתקנים פוטו וולטאים קרקעיים.

בתחום התשתיות, הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) המליצה לאישור הממשלה על 14 תוכניות, נחתמו בוות"ל 15 היתרים, 30 הרשאות ואושרו 63 חבילות תכנון מפורט לביצוע.

שרת הפנים, איילת שקד: "עם כניסתי למשרד הפנים הנחיתי את יו"ר מטה התכנון הלאומי, שלומי הייזלר, לפעול בשיתוף מנהל התכנון לצמצם את לוחות הזמנים על ידי קיצור של תהליכים וויתור על בירוקרטיה מיותרת. בהתאם לכך אנחנו רואים שיפור אדיר בלוחות הזמנים – אישור תכנית עומד כיום על פחות מ 16 חודשים בממוצע. 

עוד הנחיתי להגדיל צפיפויות על ידי עדכון הלוחות בתמ"א 35, לאפשר תוספת קומות ויח"ד באזורים עירוניים, ולתת מענה לתשתיות הנדרשות לגידול האוכלוסייה על מנת להתמודד עם משבר הדיור והמצוקה המורגשת בשטח. בין היתר פעלתי יחד עם מטה התכנון הלאומי לקידום הקמת יישובים חדשים בנגב ולשינוי מדיניות תכנונית. לצד כל אלה אני לא מקלה ראש בהשלכות שיש לתוספת כה מאסיבית של יח"ד, ולכן הדגשתי את החשיבות של השמירה על השטחים הפתוחים והקפדה על איכות התכנון, בין היתר מתוך מחשבה על איכות החיים שלנו ושל הדורות הבאים. על כן, יחד עם מטה התכנון ומינהל התכנון הכרזתי בשנה האחרונה על 19 שמורות טבע. בנוסף אני פועלת לפיתוח של אנרגיה מתחדשת ובהתאם לכך אושרו 26 תכניות למתקנים פוטו-וולטאים".

מנכ"לית מינהל התכנון, דלית זילבר: "השנה אני מסיימת את כהונתי כמנכ"לית מינהל התכנון. בשנה זו, ביתר שאת, אני מתכבדת להציג את העשייה הענפה של מינהל התכנון במגוון תחומים – דיור, עירוניות והתחדשות עירונית, תשתיות, תחבורה, תעסוקה, שטחים פתוחים, רישוי ורגולציה.
מינהל התכנון דוגל במדיניות תכנון על פיה האדם במרכז, ואשר מכוונת לאיכות בתכנון, לצד פיתוח יעיל ומקיים, חזון וחשיבה ארוכת טווח למען הדורות הבאים. מוסדות התכנון אישרו בשנים האחרונות כאמור מאות אלפי יחידות דיור וימשיכו לאשר בהתאם לתוכנית האסטרטגית לשנת 2040. עם זאת, המאמץ הלאומי נדרש בקידום וביצוע תשתיות-על חיוניות. אנו נמצאים בעיצומו של משבר ביצועי ברמת התשתיות- מתחבורה ואנרגיה ועד לכיתות לימוד. ברור לכל כי לא ניתן לבנות ולאכלס שכונות ללא המענה התשתיתי הנדרש – ביוב, מים, חשמל וכמובן תחבורה ציבורית".

בידקו מי הם הטובים ביותר בהתחדשות העירונית בישראל

קורס מבוא להתחדשות עירונית – לפרטים ליחצו כאן

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף
תגיות:

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות