banner

הוכרע: עיריית ת"א אולצה לתקן את מסמך המדיניות לשכונת נווה שאנן

הוועדה המקומית אישרה מסמך מדיניות להתחדשות בשכונה, שקבע כי יאושר איחוד שטחים רק עד 400 מ"ר אולם בעקבות עתירה לבית המשפט, הוגדל גודל השטח לאיחוד ל-450 מ"ר

זיו גולדפישר 08.01.2023

הוועדה המקומית טעתה, בית המשפט תיקן: הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה בתל אביב אישרה בישיבתה האחרונה הסכם פשרה של בית המשפט המחוזי, לתיקון מסמך המדיניות שגיבשה עבור צפון מזרח נווה שאנן. על פי התיקון, יגדל שטח החלקות לאיחוד בשכונה ל-450 מ"ר, ויתווספו לתכנית עשרות חלקות שהושמטו מהתכנית המקורית.

מסמך המדיניות לצפון מזרח נווה שאנן, שאושר לפני כשמונה חודשים, מתייחס לשטח בן 400 דונמים, במרחב צפון המנורה, הקונגרס ומרחב צ'לנוב. מטרת התכנית לגבש מדיניות התחדשות למרחב, כחלק מתהליך ההתחדשות שחל על כלל שכונת נווה שאנן. התכנית נועדה  לגבש מדיניות להוצאת היתרי בנייה וגיבוש מדיניות כלים להתחדשות השכונה תוך שמירה על מאפייני הרקמה הבנויה והאופי היצרני-מסחרי של השכונה.

מנסחי המסמך ציינו כי מרקמי המגורים באזור "צ'לנוב" ו"המנורה" מתחדשים ביוזמה פרטית בהיתרים לפי תכניות מאושרות ותמ"א 38 לרוב על מגרשים בודדים. "מהלכים אלה מאפשרים לשכונה להתחדש בצורה אורגנית באופן ששומר על איכויות הבינוי המירקמיות בבינוי של עד 5.6 קומות". אחת ההמלצות שגררו ביקורת היא שהמלצות לאיחוד חלקות יינתנו במקרים שהאיחוד המבוקש מייצר מגרש ששטחו לא עולה על 400 מ"ר. עוד נקבע כי שטח דירה ממוצע במתחם יהיה 70 מ"ר, ולא יפחת מ-35 מ"ר. המלצה נוספת של המסמך היא שבבקשות להיתר להריסה ובניה לפי תכנית תקפה, אשר כוללות הקלות או בקשות המוגשות לפי תמ"א 38, בקומת הקרקע יותרו שימושים שאינם למגורים בלבד. עוד נקבע כי אישור בנייה בקיר משותף יינתן רק במקרה שבו הרוחב המצטבר של החזית של שני המגרשים המבקשים לא עולה על 28 מטרים.

ההמלצות גררו ביקורת ציבורית. במהלך ישיבת הוועדה, שדנה בהמלצות, עו"ד ערן גודפריד, המייצג חברה יזמית הפועלת בשכונה, אמר בדיון כי: "המדיניות החדשה תביא לצמצום משמעותי של יח"ד בבניין ולדעתי זו הפחתה של 30 אחוז במספר הדירות והדבר יביא לפגיעה גם בכדאיות". 

במכתב ששלחה התאחדות האדריכלים לראש העיר, רון חולדאי, נכתב כי: "שינוי התפיסה התכנונית של דירות קטנות וברות השגה בממוצע של 50 מ"ר לדירה והגדלת שטח הדירות ל- 70 מ"ר בממוצע הינה טעות שעלולה לפגוע בצמיחה החיובית של דרום תל אביב ושכונת נווה שאנן". סגנית ראש העיר, מיטל להבי ביקשה להגדיל את שטח החלקות לאיחוד ל-450 מ"ר. 

למרות זאת, התכנית אושרה. לאחר אישור התכנית, הגישה החברה היזמית אלדר ביסוד המעלה עתירה נגד הוועדה המקומית. בפסק דין מוסכם הוחלט להגדיל את שטח המגרשים לאיחוד. 

בפסק הדין נקבע כי: "תינתן האפשרות לאחד מגרשים עד כ-450 מ"ר וזאת לפי שיקול דעת הוועדה המקומית בהמלצת הצוות המקצועי". בעקבות זאת, התווספו עוד עשרות חלקות לתכנית, שהושמטו ממנה. הוועדה המקומית אישרה את השינוי ואת תוספת החלקות, וקבעה כי שינוי זה יחול באופן רטרואקטיבי, למועד אישור התכנית המקורית.

מי יהיו 70 המשפיעים לשנת 2023?

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות