banner
בבני ברק // shutterstock
בבני ברק // shutterstock

מגורים במקום תעשייה: רובע מגורים עם 740 דירות ב"משולש" בבני ברק

התכנית קיבלה תוקף בוועדה המחוזית ת"א, שנימקה: "מאפשרת התחדשות של המתחם על ידי שינוי הייעוד מתעשייה"

זיו גולדפישר 07.08.2023

עוד 740 יח"ד בבני ברק: הוועדה המחוזית תל אביב אישרה למתן תוקף תכנית להקמת שכונת מגורים באזור התעשייה בעיר. התכנית, "המשולש בני ברק", שחלה על מתחם של תעשייה ואולמות אירועים בעיר, הציעה במקור 600 יח"ד, אך הוועדה המחוזית החליטה להגדיל את הבינוי במתחם ולהוסיף עוד 140 יח"ד, כדי להגדיל את הצפיפות על השטח ולהתאים את הבינוי להוראות תכנית המתאר המחוזית.

תכנית "המשולש בני ברק" חלה על שטח של 120 דונמים בלב העיר, בין  רח' הרב כהנמן ממזרח, רחוב עזרא ממערב ורחוב הרב בן יעקב מדרום. המתחם מיועד לתעשייה, ומתקיים בו  ערב רב של סוגי שימושים הכוללים ישיבות, מעונות ובתי אבות ועד לשימושי משרדים, תעשייה, מסחר, אולמות שמחות ועוד. התכנית משנה את יעוד המגרשים מ"תעשייה" ל"מבנים ומוסדות ציבור" בהתאם ליעודים המאושרים בתכנית הכוללנית ובהתאם לתמ"מ 5 ובנוסף מציעה התכנית 600 יח"ד במתחם וחזית מסחרית ליצירת עירוב שימושים ועירוניות מיטבית.

התכנית הופקדה בשנה שעברה, והוגשו נגדה שורה ארוכה של התנגדויות, שבעקבותיהן פרסמה הוועדה בראשית השנה הודעה כי היא מתכוונת לבצע שינויים בתכנית, ביניהם בהיקף הבינוי. בשבוע שעבר דנה הוועדה בהתנגדויות שהוגשו נגד השינויים, והחליטה לתת לה תוקף. הוועדה קבעה בהחלטתה כי "התכנית הינה בעלת חשיבות גבוהה מכיוון שמאפשרת התחדשות של המתחם ע"י שינוי הייעוד מתעשייה ויצירת מתחם מוטה שימושי ציבור המשולב במגורים, באזור המצוי בלב העיר בני ברק בצמידות דופן למגורים… התכנית יוצרת את פינוי שימושי התעשיה הקיימים שאינם הולמים את המתחם החדש. הועדה סבורה כי התכנית הינה בעלת חשיבות גבוהה במתן מענה פרוגרמתי עירוני אזורי תוך מימוש המתווה התכנוני שבתכנית המתאר המחוזית ובתכנית המתאר הכוללנית".

הוועדה החליטה להגדיל את היקף הבינוי במתחם ולהוסיף עוד 140 יח"ד, כך שהבינוי יעמוד על 740 יח"ד. בהחלטה נקבע כי "בשטח ביעוד עירוני בדגש מגורים בצפיפות מגורים של 38 יח"ד לדונם ניתן לאפשר תוספת של 140 יח"ד מעבר ל600 יח"ד שנקבעו בתכנית המתאר הכוללנית. לפיכך, סך יחידות הדיור שיותרו בתכנית יהיה 740 יח"ד". הוועדה קבעה עוד כי היקף שטחי המסחר במגרשים בהם מסומנת חזית מסחרית, יהיה 15 אחוזים מזכויות הבניה העיקריות. 

הוועדה הורתה לקבל באופן חלקי חלק מההתנגדויות ולבצע שינויים טכניים בתכנית, ולאשר אותה למתן תוקף.

את התכנית יזמה הוועדה המקומית. עורך התכנית: עדן בר, בר לוי אדריכלים ומתכנני ערים.

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

 

שיתוף

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות