banner
אילוסטרציה // depositphotos
אילוסטרציה // depositphotos

אושרה התוכנית להמשך כביש 16 באזור מחלף בייט

לאחר שמיעת ההתנגדויות: הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים שבמינהל התכנון, בראשותו עו"ד עמיר שקד, החליטה לאשר את התכנית להמשך כביש 16 באזור מחלף בייט וחיבורו לרשת הדרכים העירונית

אילוסטרציה: כבישי ירושלים // depositphotos

ועדת המשנה להתנגדויות התכנסה לדיון פומבי ביום 15.01.2019, בו נשמעו טענות המתנגדים לתוכנית וכן נשמעו עמדת עיריית ירושלים ותשובות צוות תכנית אב לתחבורה (שהינם יזמי התכנית). ביום 02.05.2019 התכנסה הוועדה לדיון פנימי בו החליטה לאשר את התכנית בכפוף לשינויים. ממנהל התכנון נמסר כי: "הוועדה בחנה בכובד ראש את הטענות שהוצגו בפניה והחליטה לקבל חלק מההתנגדויות, וביניהם את ההתנגדות הנוגעת להמשך התנועה המהירה על גבי גשר וחיבורו ישירות לשד' הרצוג".

הוועדה ציינה בהחלטתה כי התכנית הנדונה היא תכנית חשובה ומרכזית, וכי יש לה חשיבות רבה בפיתוח מערך התחבורה העירוני באופן התומך בייעדי הפיתוח של ירושלים, לרבות עידוד השימוש בתחבורה ציבורית. "התכנית מציעה להסדיר את קליטת התנועה הבין-עירונית מכביש 16 ומאפשרת פיזור של התנועות הנכנסות ברחבי ירושלים. התכנית נותנת מענה לצורך התכנוני והתחבורתי בהקמת כניסות נוספות לעיר, תוך שיפור והרחבת הממשק בין מערכת הדרכים הארצית לבין רשת הדרכים העירונית, ובפרט צמצום נסיעת תנועה עוברת של כלי רכב פרטיים בכבישים המקומיים באמצעות חיבור של התנועה הבין עירונית ישירות למערת התחבורה הציבורית, באמצעות חניון 'חנה וסע'", אומרים במנהל התכנון.

בסופו של יום, הוועדה החליטה לאשר את התכנית בכפוף לביטול הגשר המהווה חיבור ישיר של התנועה המהירה לשדרות הרצוג על. יחד עם זאת החליטה הוועדה כי החיבורים המוצעים של מערכת התנועה המקומית לשדרות הרצוג באמצעות יצירת צומת חדש, יוותרו כפי שהיו בתכנית המופקדת: "משמעות ההחלטה היא כי החיבור לשד' הרצוג יהיה מצומצם בהרבה מזה שהוצע קודם בתכנית וכי התנועה שתעבור בדרך החדשה המוצעת בעמק הגן הבוטני תהיה רחוקה יותר מבתי שכונת גבעת מרדכי. כמו כן סברה הוועדה כי התכנון המוצע יסיט תנועה רבה לבגין דרום, בגין צפון וחניון החנה וסע וכי תנועה מעטה באופן יחסי תמשיך עד לשד' הרצוג. הוועדה סברה כי השינויים הנדרשים בתכנית בהתאם להחלטתה יביאו לאיזון נכון יותר בין הצורך לקליטת התנועה הבין עירונית במערכת הכבישים המקומית, לבין שיקולים סביבתיים ואורבניים. הוועדה ציינה כי ההחלטה עולה בקנה אחד עם מדיניות הוועדה להקטנת נשואת הרכב הפרטי והעדפת תחבורה ציבורית", כך מסבירים במנהל התכנון.

מתכננת מחוז ירושלים, שירה תלמי-בבאי ציינה כי "השינויים אותם מבקשת הוועדה לערוך בתכנית מייצרים איזון נכון בין עידוד השימוש בתחבורה ציבורית לבין מתן אפשרות להמשך השימוש ברכב פרטי, אשר בטווח הזמן הקרוב ימשיך להוות חלק ממערכת התחבורה (גם אם באופן מצומצם יחסית לנהוג כיום). מימוש כניסת כביש 16 לעיר בהתאם לשינויים עליהם הורתה הוועדה בהחלטה זו יאפשר פיזור של תנועת כלי רכב פרטיים הנכנסת אל תוך העיר, אך תפחית את מידת האטרקטיביות של תנועה זו ביחס למצב שהיה קיים בתכנית המופקדת".

התכנית המהווה השלמה תכנונית לתת"ל/2 (כביש 16), עוסקת בפיתוח והסדרת הממשק שבין מערכת הכבישים העירונית לבין כביש 16, המהווה חלק ממערכת הדרכים הארצית ונמצא כיום בשלבי ביצוע.

כביש 16, שעתיד להוות כניסה נוספת לעיר ירושלים, יתפצל מכביש מס' 1 באזור מוצא ויגיע עד למחלף בייט. התכנית להמשך כביש 16, מחלף בייט מסדירה את חיבור כביש 16 הבין עירוני עם הדרכים העירוניות. התכנית כוללת חיבור של כביש 16 עם בגין דרום, בגין צפון וחניון חנה וסע במחלף בייט. כמו כן, כוללת התכנית חיבור חדש עם שדרות הרצוג וביטול רח' בזק.

מי יהיו 70 המשפיעים לשנת 2023?

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף
תגיות:

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות