banner
אילוסטרציה // Depositphotos
אילוסטרציה // Depositphotos

רשות מקרקעי ישראל תקדים תשלומים לזכאים

רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) תקדים תשלומים ללקוחות ולזכאים, תקפיא מועדים לשורה של פעילויות ותאריך את תוקפן של השומות בחצי שנה

אילוסטרציה // Depositphotos

רמ"י מדווחת על שורה של צעדים חדשים, לאור משבר הקורונה המתמשך. בתוך כך,  

תשלומים לספקים ולקוחות בסך מאות מיליוני שקלים, ישולמו באופן מיידי, ללא דחיית אשראי. בכלל זה מדובר גם תשלומים לספקים שוטפים, מתכננים, שמאים, חברות סקר, פיצויים וכו'.

עוד הוחלט כי לקוח המחזיק בידו מפרט כספי שהמועד האחרון להחזירו חתום לרשות הוא בין התאריכים 25.03.2020 ועד 26.04.2020, יוכל להחזירו חתום לרשות עד ולא יאוחר מיום 27.04.2020, מבלי שהדבר ייחשב כאיחור. 

באשר לביצוע פסקי דין להסדרת שימושים שלא כדין ופסקי דין לפינוי וסילוק יד, הוחלט כי בפסקי דין או בהסכמים בהם נקבע מועד להסדרת השימוש המפר, ומועד זה טרם חלף נכון ליום 22.3.2020 (מועד התקנת תקנות שעת חירום) יוארך המועד להסדרת השימוש ב – 3 חודשים נוספים. יתר החיובים בהתאם לקבוע בפסק הדין ימשיכו לחול ללא שינוי.

בפסקי דין או הסכם בהם אין הוראה המאפשרת הסדרה או שמועד הסדרת השימוש חלף בטרם המועד האמור, ניתן יהיה להגיש בקשה פרטנית להארכת מועד להסדרת השימוש לאור נסיבות מיוחדות.

"ככלל לא ניתן ארכה לביצוע פסקי דין לפינוי וסילוק יד, אלא באישור שיינתן פרטנית, לאחר הגשת בקשה מפורטת ומנומקת, אשר תצדיק מתן ארכה כאמור בשל נסיבות מיוחדות הקשורות למגורי הפולש במקום או למצב בריאותו של הפולש או לקושי ממשי אחר המצדיק אי ביצוע פסק הדין במועד שנקבע לכך", אומרים ברמ"י ומציינים כי, "פינוי בתי מגורים מאוכלסים לא יבוצע בשלב זה אלא בהתאם להנחיות היועץ המשפטי לממשלה".

עוד בין ההחלטות, חייבים החתומים על הסדרי חוב מול הרשות, אשר אין ביכולתם לעמוד בתשלום החודשי, עבור החודשים אפריל ומאי, יוכלו לדחות את התשלום עד לחודש יוני 2020 או לפרוס את התשלומים מחדש, וזאת מבלי שהדבר ייחשב כהפרה יסודית. הזכאות לדחיית התשלום או לפריסתו ניתנת לכל חייב, אולם לצורך מימושה יש לפנות לרשות לצורך עדכון ומעקב.

באשר לשומות, ו/או החלטות בהשגות שהמועד להשיג עליהן חל מיום 1.3.2020 ועד ליום 22.5.2020, יוארך בעוד 90 ימים. בנוסף, בקשר להשגות שניות שמועד הגשתן חל מיום 1.3.20 ואילך, רמ"י לא תעלה בפני ועדת השגות טענה כנגד איחור בהגשתן, ובלבד שההשגה השנייה תוגש לא יאוחר מיום 21.6.20. תוקפן של שומות בפטור ממכרז אשר הגיע לסיומו בין 1.3.2020 ובין 22.5.2020, יוארך בחצי שנה נוספת.

במסגרת הסכמי הרשאה לתכנון מחויבים היזמים לעמוד במועדים להשלמת הליכי תכנון, אשר אף הם מושפעים מצמצום הפעילות במשק. לאור האמור נקבע כי במניין המועדים הקבועים בהסכמי הרשאה לתכנון שבתוקף, לא תימנה התקופה שמיום 22.3.20 ועד ליום 21.6.20.

עוד מתייחסות ההחלטות לחקלאים. כך יוכל חקלאי להוסיף מבנה יביל נוסף ללא ביצוע עסקה מול הרשות וזאת בכפוף להתחייבות להסדרת המבנה בהתאם לנהלים או פינויו מהשטח, עם סיום המשבר. 

בידקו מי הם הטובים ביותר בהתחדשות העירונית בישראל

קורס מבוא להתחדשות עירונית – לפרטים ליחצו כאן

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף
תגיות:

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות