banner
ביקורים בבנק // depositphotos
ביקורים בבנק // depositphotos

משרד האוצר: צופים כי האינפלציה בטווח הקצר תעלה

באוצר מעריכים כי בשנת 2022 קצב האינפלציה יעמוד על 1.5 אחוזים: "אנו צופים כי האינפלציה בטווח הקצר תעלה במידה מסוימת ולאחר מכן תתמתן חזרה בטווח הבינוני אך תיוותר גבוהה מממוצע השנים האחרונות"

כרמלה קופר 06.06.2021

סקירת אינפלציה ומדיניות כלכלית ליוני 2021 שמפרסם היום משרד האוצר: "יחד עם הצפי להתאוששות בפעילות הכלכלית בחלק ממדינות העולם בחודשים האחרונים, עלו ציפיות האינפלציה והועלו תחזיות האינפלציה עבור חלק מהכלכלות המפותחות", כך נפתח מסמך העוסק בניתוח המקורות המבניים וקצרי הטווח לחזרה אפשרית של האינפלציה בטווח הקצר והבינוני. 

"אחת הסיבות לעליית הציפיות לאינפלציה בטווח הקצר הינה התייקרות בעלויות ההובלה של הסחורות. כמו כן, מאז שיא משבר הקורונה ועל רקע ההתאוששות בכלכלת סין, מתרחשת עליית מחירים ברוב סוגי הסחורות כאשר אחת הסיבות לכך הן השקעות בסחורות כגידור אפשרי לאינפלציה. בנוסף, מחירי הנפט עלו נוכח צמצום יזום של הייצור וגידול הדרגתי בביקושים", כך על פי ניתוח האוצר, שם מעריכים כי "ייתכן ואחד הגורמים המשמעותיים ביותר לעליית ציפיות האינפלציה בטווח הקצר הוא הגידול הניכר בחיסכון משקי הבית בשנת 2020 (בקנדה בכ-11 נקודות אחוז, בבריטניה במעל ל-9 נקודות אחוז, בארה"ב בכ- 8 נקודות אחוז, בישראל בכ-8 נקודות אחוז) וזאת לאור המגבלות שצמצמו את אפשרויות ההוצאה, הסיוע הכלכלי למשקי הבית ולעסקים וחוסר הוודאות לגבי ההכנסה העתידית". עוד על פי ההערכות, עם הסרת המגבלות והפחתת אי הוודאות, הצריכה הפרטית עשויה לגדול במהירות (נוכח שחרור ביקושים כבושים), ולגרום בכך לעליית מחירים. 

בצד המבני, לתהליכי הגלובליזציה, ההתפתחויות הטכנולוגיות והגידול בתחרות של העשורים האחרונים הייתה תרומה לאינפלציה הנמוכה. באוצר מעריכים כי: "יתכן ויתגברו הלחצים שיובילו לתהליכי דה-גלובליזציה שעלולים לייקר את המחירים לצרכנים. אלה לצד עלייה בריכוזיות הענפית, הזדקנות האוכלוסייה ושינויים במדיניות הפיסקאלית עשויים להוביל ללחצים אינפלציוניים". יחד עם זאת, מסייגים כי "האצה בקצב האינפלציה אינה וודאית. בשנים האחרונות ניכרת התרופפות הקשר שבין האינפלציה לפעילות הכלכלית"

בכל הנוגע לישראל, כאמור, הציפיות לאינפלציה לעשר השנים הקרובות עלו במידת מה לעבר אמצע טווח יעד האינפלציה. הציפיות הנגזרות משוק ההון עומדות על 1.7 אחוזים לטווח של 10 שנים. "העלייה מתרחשת בה בעת עם הסרה של חלק גדול מהמגבלות הבריאותיות, מוקדם בהשוואה למרבית המדינות המפותחות. אנו צופים כי האינפלציה בטווח הקצר תעלה במידה מסוימת ולאחר מכן תתמתן חזרה בטווח הבינוני אך תיוותר גבוהה מממוצע השנים האחרונות שהתאפיינו באינפלציה נמוכה".  

לאור הניתוח, באוצר מעריכים כעת כי קצב עליית המחירים במהלך שנת 2021 יעמוד על 2.1 אחוזים ובשנת 2022 קצב האינפלציה יעמוד על 1.5 אחוזים.

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

לכנס הנדל"ן השנתי | כל בכירי הענף במקום אחד!

שיתוף

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות