banner
ירושלים // Depositphotos
ירושלים // Depositphotos

ירושלים: אושרו להפקדה שתי תכניות פינוי בינוי בשכונת גוננים, הכוללות 540 יח"ד

בנוסף, אושרה הפקדת תכנית יוזמת רמ"י ברחוב קניג הכולל 157 יח"ד, מתוכן 115 יחידות להשכרה לטווח ארוך

זיו גולדפישר 06.03.2023

הוועדה המקומית בירושלים אישרה בישיבתה האחרונה להעביר לוועדה המחוזית שתי תכניות התחדשות עירונית במתכונת פינוי בינוי הכוללות 540 יח"ד ופרויקט נוסף של 157 יח"ד, מתוכן 115 יח"ד להשכרה לטווח ארוך. מדובר בתכניות בסמכות הוועדה המחוזית, שהוועדה המקומית החליטה להמליץ על הפקדתן. מדובר בתכנית התחדשות ברחוב בר יוחאי 1-3 בשכונת גוננים (330 יח"ד) ותכנית ברחוב בן זכאי 31 בגוננים (210 יח"ד). בנוסף אושר פרויקט נדל"ן ברחוב פייר קניג, הכולל 157 יח"ד.

התכנית בבר יוחאי 3-1 בשכונת גוננים, מציעה הריסת מבנים קיימים והקמת מגדלי מגורים במתחם פינוי בינוי. בשטח התכנית קיימות כיום 94 יח"ד ב-2 מבני מגורים משנות ה-60 המיועדים להריסה. במקומם, התכנית מציעה הקמת 2 מגדלי מגורים בני 36 קומות מעל חניון תת קרקעי, הכוללים חזית מסחרית כלפי רחוב בר יוחאי ורחוב יעקב פת, עם סך הכל 330 יח"ד. מדובר בתוספת של 236 יח"ד (מכפיל 3.5). שטח יח"ד ממוצעת בתכנית הוא 91.3 מ"ר שטח עיקרי, ללא 12 מ"ר עבור ממ"ד. צפיפות הנטו הינה כ – 85 יח"ד לדונם. 

הוועדה החליטה להמליץ לוועדה המחוזית להפקיד את התכנית בתנאים, הכוללים בין השאר את בחינת תקן 21 המוגש לתכנית על ידי השמאית של הוועדה המחוזית ובמידת הצורך לצמצם את זכויות הבניה ויחידות הדיור המוצעות. התכנית הוגשה על ידי "מגדלי ברגר 2" ונערכה על ידי האדריכלים עומר בר ועמית מנדלקרן.

התכנית ברחוב בן זכאי 31 בשכונת גוננים מציעה הריסת מבנה מגורים קיים הכולל 55 יחידות דיור והקמת 2 מגדלי מגורים, האחד בן 30 קומות, ושני בן 16 קומות. בסך הכל, התכנית מציעה 210 יח"ד – מכפיל 3.8. שטח יח"ד ממוצעת בתכנית הינה כ- 93 מ"ר שטח עיקרי, ללא 12 מ"ר עבור ממ"ד. צפיפות הנטו הינה כ 65 יח"ד לדונם. גם כאן, הוועדה החליטה להמליץ לוועדה המחוזית להפקיד את התכנית בתנאים. התכנית הוגשה על ידי  תשובה יצחק ונערכה על ידי האדריכל יגאל לוי.

פרויקט הנדל"ן ברחוב קניג נמצא במתחם שבין הרחובות מקור חיים, פייר קניג ויעקב בן דב. התכנית מציעה בינוי מגדל מגורים בן 30 קומות הכולל 115 יח"ד להשכרה ל-20 שנה, בשטח ממוצע ליח"ד של 86 מ"ר וכן קומת מסחר בשטח עיקרי של 200 מ"ר. כמו כן, התכנית מציעה הריסת מבנה מגורים קיים והקמת מבנה מגורים בן 12 קומות הכולל 42 יח"ד בשטח ממוצע של 115 מ"ר. סה"כ 157 יח"ד.

הוועדה המקומית קבעה בהחלטתה כי: "גובה הבינוי המוצע במסגרת התכנית, 30 קומות, הינו מקובל וזאת בהתחשב במיקום המגדל בכניסה לאזור תעשייה תלפיות, ובסמיכות למתחמי התחדשות עירונית ופינוי בינוי. בנוסף, מגדל המגורים מוצע כיח"ד להשכרה ל – 20 שנה דבר שהינו ראוי ומבורך, התואם את המדיניות לאפשר פתרונות דיור בר השגה לתושבי העיר". הוועדה החליטה להמליץ לוועדה המחוזית להפקיד את התכנית בתנאים. התכנית הוגשה על ידי רמ"י ונערכה על ידי עדו אלונים.

מי יהיו 70 המשפיעים לשנת 2023?

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות