banner
עמית גריידי // באדיבות: משרד הבינוי והשיכון
עמית גריידי // באדיבות: משרד הבינוי והשיכון

קבוצת הרכישה יונייטד שרונה תשלם עיצום כספי מופחת בסך 600,000 ₪

קבוצת הרכישה משכה את הערר כנגד החלטת ממונה חוק המכר להטיל עיצום כספי על חברי הקבוצה. ההפרות שבוצעו תוקנו והקנס הופחת לסך של 600,000 ₪

במסגרת ערר שהגישו חברי קבוצת הרכישה לוועדת הערר היושבת בבית המשפט המחוזי, כנגד החלטת ממונה חוק המכר, בדבר הפרות חוק אשר בוצעו, והעיצום הכספי הגדול אשר הוטל באוגוסט 2019 על חברי הקבוצה בסך 4.25 מיליון ₪, הציג ממונה חוק המכר לחברי הקבוצה מתווה לתיקון הפרות החוק. הקבוצה תיקנה את כל הפרות החוק בהתאם למתווה והעיצום הכספי הופחת לסכום של 600,000 ₪, כך עולה מדיווח של משרד הבינוי והשיכון.

"משרד הבינוי והשיכון ביצע חקירה שהצביעה על הפרות חוק אשר נעשו בהתקשרויות קבוצת הרכישה עם 16 רוכשי דירות. במסגרת ההליך המנהלי נמצא כי הקבוצה גבתה סכומים גדולים מרוכשי דירות בפרויקט מבלי לצרפם כחברי קבוצת הרכישה ומבלי לספק להם את ההגנות הקבועות בחוק", נמסר מהמשרד.

מתווה תיקון הפרות החוק מול קבוצת הרכישה כלל את ביטול הרווח היזמי, לאחר שבמסגרת ההתקשרות שנעשתה בין הקבוצה לרוכשים נקבע לרוכשים מחיר סגור וסופי בגין הדירה אותה הם רכשו. עוד נקבע כי אם עלויות הפרויקט יהיו נמוכות מההערכות אשר הוצגו לרוכשים טרם ההתקשרות, ההפרש בין עלות הבנייה האמיתית לבין המחיר שנגבה יעבור לקבוצה.  על פי התיקון להפרות, הקבוצה נדרשה לבטל את סעיף הרווח היזמי. הרוכשים יהנו ממחיר המקסימום אשר נקבע להם וככל ועלויות הפרויקט יהיו נמוכות מהצפוי, מחיר הדירה יקטן באופן יחסי.

הפרה נוספת התייחסה לכך שבמסגרת ההתקשרות נקבע כי הרוכשים אינם חברי קבוצת הרכישה ועל כן אין להם זכויות הצבעה בפרויקט. בעקבות התיקון, הקבוצה העניקה לרוכשים זכויות הצבעה שוות באסיפה הכללית. כמו כן, הקבוצה הוסיפה משקיף אחד של הרוכשים לנציגות הקבוצה והקבוצה התחייבה שלא לבצע התקשרויות דומות בעתיד.

"משרד הבינוי והשיכון מדגיש כי קבוצת רכישה הינה צורת התארגנות לגיטימית בענף הנדל"ן בישראל, אשר מטרתה בנייה עצמית של דירות לחברי הקבוצה, תוך חיסכון בעלות הרווח היזמי אשר נגבה על ידי יזמים העוסקים במכר דירות", נמסר מהמשרד, "השיטה נתפסת, מבחינת רבים, כחלופה לרכש דירה מקבלן, כך שאדם שמטרתו לרכוש דירה, ייתכן ויבחר להצטרף לקבוצת רכישה, בשאיפה להשיג דירה במחיר נמוך יותר מרכישה מקבלן. קבוצת רכישה הינה התארגנות יזמית בישראל הכפופה לכלל החוקים השונים החלים על כל יזמי נדל"ן. ממונה חוק המכר מבקש לציין כי כלל ההתקשרויות אגב ההליך המנהלי נעשו טרם מינויה של חברת ב.ס.ר כמנהלת הפרויקט וכי אין לחברה קשר להליך המנהלי". את ממונה חוק המכר ייצגו בהליך המשפטי היועץ המשפטי של משרד הבינוי והשיכון עו"ד אלעזר במברגר, עו"ד אמיר פז ועו"ד חנאן נג'ארה.

ממונה חוק המכר, עמית גריידי:  "ככל יזם נדל"ן בישראל, גם חברי קבוצות רכישה כפופים לחוק המכר. כאשר כספי רוכשי דירות עומדים בסיכון, מוטלת עלינו החובה לפעול על מנת לצמצם את הסיכון ולהגן על כספם. כך נעשה במקרה של רוכשי הדירות בפרויקט של יונייטד שרונה וכך יקרה בכל פרויקט בו כספים של רוכשי דירות יהיו בסיכון".

בחן את עצמך: האם אתם בקיאים בתחום ההתחדשות העירונית

לקבלת עדכונים וחדשות בוואטספ >>> לחצו כאן

בידקו מי הם הטובים ביותר בהתחדשות העירונית בישראל

קורס מבוא להתחדשות עירונית – לפרטים ליחצו כאן

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף
תגיות:

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות