banner
מנכל משרד הבינוי והשיכון בני דרייפוס בכנס מגדילים // צילום: דרור סיתהכל
מנכל משרד הבינוי והשיכון בני דרייפוס בכנס מגדילים // צילום: דרור סיתהכל

משרד הבינוי והשיכון מכניס גורם חדש לשוק מימון מיזמי נדל"ן

משרד הבינוי והשיכון פועל להכניס גורם שלישי, בנוסף לבנקים וחברות הביטוח, אשר יספק בטוחות חוק מכר בעת רכישת דירה חדשה. היקף עמלות בטוחות חוק מכר נאמד כיום במאות מיליוני שקלים בשנה

מנכל משרד הבינוי והשיכון בני דרייפוס בכנס מגדילים // צילום: דרור סיתהכל

משרד הבינוי והשיכון ביצע פנייה לציבור לצורך קבלת מידע בקשר להפעלת אפשרות נוספת למתן בטוחה הקבועה בחוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), תשל"ה-1974, בה מעולם לא נעשה שימוש עד כה. הפנייה בוצעה כחלק ממסמך בקשה לקבלת מידע (RFI) אשר הופץ היום לציבור, בו מבקש המשרד מידע אודות אפיון גופים אשר יכולים לשמש כ-"חברת נאמנות" לעניין מתן בטוחה כפי שקובע החוק.

ברקע למהלך, עומדות האפשרויות הקיימות כיום, לפיהן יזם מעוניין לקבל ליווי פיננסי לפרויקט בנייה, פונה לאחד הבנקים לצורך ליווי פיננסי של הפרויקט, לצד מתן ערבות מטעם הבנק לרוכשי הדירות כנגד תשלומים ששילמו עבור הדירה. בנוסף לבנקים, בשנים האחרונות הצטרפו גם חברות הביטוח כנותנות שירותי ליווי פיננסי לפרויקטים, כאשר על פי נתוני המשרד, עמלות שנגבות בגין מתן ערבויות חוק המכר מסתכמות במאות מיליוני שקלים בשנה, אשר מתחלקים בין הבנקים וחברות הביטוח. 

האלטרנטיבה העיקרית הקיימת נכון להיום למתן בטוחה מסוג ערבות, היא רישום הערת אזהרה וכ-13% מהדירות החדשות בישראל נקנות כאשר הבטוחה הניתנת לרוכש הדירה היא מסוג הערת אזהרה. אלא שלאור תקדים משפטי אשר ביטל הערת אזהרה והובילה לפגיעה ברוכשים, פועל הממונה על חוק המכר להרחיב את האלטרנטיבות הקיימות בשוק, וכעת יוצא כאמור בבחינה להכניס שחקנים נוספים שיוכלו להעניק בטוחות חוק מכר בעת רכישת דירה.

במשרד אומרים כי: "בבדיקה אשר נעשתה במשרד ממונה חוק המכר נמצא כי רוכשים רבים אשר להם סופקו הערות אזהרה בתור בטוחת חוק מכר, נפגעו כאשר החברה היזמית התפרקה. לעומת זאת, באותה בדיקה נמצא כי לא נפגעו רוכשי דירות מקריסה של החברה היזמית כאשר הבטוחה הייתה מסוג ערבות בנקאית או פוליסת ביטוח".

בנימין דרייפוס, מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון:  "כבר 46 שנים שחוק המכר מאפשר לספק לרוכשי דירות סוג מצומצם מאד של ערבויות, כאשר לרוב הדבר נעשה באמצעות ליווי בנקאי,  ביטוחי או הערות אזהרה. פנייה זו לציבור נעשית על מנת שנוכל ללמוד כיצד להביא לשולחן אפשרות שלישית אשר תהווה אלטרנטיבה לשיטות הנהוגות כיום".

אלעזר במברגר, היועץ המשפטי למשרד הבינוי והשיכון: "תפקידנו לאפשר לשוק להתנהל ביעילות תוך מתן מגוון רחב ככל הניתן של דרכים חלופיות לספק לרוכשי דירה חדשה מקבלן בטוחה כנגד כספם, במהלך שלבי הבנייה ועד לרישום הדירה על שמם. אנו פונים לציבור במטרה לבחון מגוון כלים רחב ככל האפשר, ולגבש חלופה נוספת של בטוחה הולמת לרוכשי הדירות, העומדת בדרישות החוק".

מי יהיו 70 המשפיעים לשנת 2023?

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף
תגיות:

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות