banner
בית פיק"א המיועד לשימור // צילום: באדיבות עיריית פתח תקווה
בית פיק"א המיועד לשימור // צילום: באדיבות עיריית פתח תקווה

"בשורה לעיר" – תכנית שימור בפתח תקווה מציעה ניוד זכויות, תוספת קומות ותמריצים

מהנדס העיר איציק אוז'לבו: "התכנית מייצרת תמריצים רבים לבעלי הקרקע, לעידוד הפיתוח וביצוע עבודות לשימור והשבחת הנכס"

זיו גולדפישר 04.07.2024

הוועדה המקומית בפתח תקווה תדון בישיבתה היום בתכנית שימור עירונית במטרה לגבש המלצה לגבי הפקדתה בפני הוועדה המחוזית. התכנית כוללת  תמריצים שמטרתם לעודד את ביצוע השימור באתרים שהוגדרו לשימור, ניוד זכויות וכללים להתחדשות עירונית במתחמים אלה.

מהנדס העיר איציק אוז'לבו, אומר כי: "מדובר בבשורה משמעותית לעיר. מדובר בתכנית המסדירה את הטיפול בריקמה ובמבנים ההיסטוריים של העיר פ"ת, אם המושבות, שהיוותה ומהווה מרכיב חשוב במפעל הציוני ופיתוח היישוב היהודי בארץ. התכנית מסדירה את רשימת האתרים והמבנים לשימור, קובעת רמות שימור ורמות רגישות לכל אתר, קובעת הנחיות בינוי ועיצוב ומקבעת הליכי אישור סדורים. התכנית גם מייצרת תמריצים רבים לבעלי הקרקע לעידוד הפיתוח וביצוע עבודות לשימור והשבחת הנכס. אני מודה לצוות אדריכלית העיר, נעה אפל, לצוות אגף התכנון וכן לאדר' לילך הראל שהובילה את התכנית במקצועיות רבה".

אלו הם סדרי העדיפויות לזכויות הבנייה

פתח תקווה, שנוסדה בשנת 1878, מכונה "אם המושבות", מכיוון שהיא מסמנת את תחילת ההתיישבות הציונית בארץ. העיר עברה מספר תהליכי עיור, ומספר מעגלים מאפיינים את ההתפתחות של העיר בהם לב המושבה ההיסטורי ומוקדי התיישבות במעטפת השנייה. תכנית השימור חלה על כל מרחב תכנון העיר ובאזור לב המושבה ההיסטורי, היא מסמנת רחובות שלד וקובעת בהן הנחיות בינוי.

ברחובות השלד חובבי ציון, ברון הירש, שטמפפר, פינסקר, איכילוב, מוהליבר וחפץ חיים, נקבעו הנחיות בינוי ייחודיות לחתך הרחוב, המגדירות עד 4 קומות לחזית או 5 בנסיגה מינימלית של 2 מטר. ברחובות אלה תהיה עדיפות למימוש זכויות בעורף החלקה במבנה נפרד 7-9 קומות וכן, תתאפשר תוספת בנייה על מבנים קדמיים (בדרגת שימור ב', או במבנים שאינם אתרים לשימור) – 4 קומות סה"כ או 5 קומות בנסיגה של 2 מ'.

ברחוב פינסקר- במבנים שאינם לשימור תתאפשר בניה של 7 קומות לחזית הרחוב; ברחוב שטמפפר- במבנים שאינם לשימור בהם מומשה הפקעה לדרך תתאפשר בניה של 9 ק' לחזית; ברחוב איכילוב- בדופן הרחוב המזרחית תותר בניה של עד 4 קומות; ברחוב ברקוביץ- תותר בניה של עד 4.5 קומות. ברחובות השלד, במבנים שאינם לשימור תאושר תוספת קומה טיפוסית על המותר בתמ"א 38 בכפוף להנחיות הבינוי לרחובות השלד.

אילו תמריצים קובעת התכנית?
התכנית קובעת תמריצים שמטרתם לעודד את ביצוע השימור באתרים לשימור. תמריצים אלה חלים רק על מבנים לשימור. סל הזכויות כולל תמריצים בתחום החלקה, בהם זכויות מאושרות וכן, תוספת קומות בהיקף 2.65 קומות טיפוסיות; הפרש עלויות שיפור (תוספת זכויות לאור עלויות שימור עודפות); תוספת 50 אחוז משטח תכסית קומת מרתף מאושרת בגין מרתפים שאינם ניתנים למימוש; פיתרון מיגון (תוספת שטח באם לא ניתן להוסיף ממ"ד בבניה חדשה, כתמריץ על הפסד שטח) ותוספת 20% שטחים עיקריים לסך השטחים העקריים.

נקבעו דרגות השימור והבינוי של 222 אתרים
בעיר הוכרזו 222 אתרים לשימור, שסווגו ל-4 דרגות להם ניתנו הנחיות בינוי. 

בדרגת שימור א' – לא תותר תוספת בנייה אולם ניתן לאשר הוספת בניינים במגרש בתנאי שלא ישונה אופי הסביבה הקרובה. לעומת זאת, זכויות עודפו ינוידו. 

בדרגת שימור ב' – תינתן אפשרות למימוש זכויות בניה במגרש. עם זאת, בכל האמור לגבי מבני מושבה, לא תתאפשר תוספת בניה. 

על פי התכנית, ניתן לאשר הוספת בניינים במגרש ובכל הנוגע למתחמים ציבוריים בעלי חשיבות, נקבע כי הנחיות שימור ובינוי ייקבעו לעת הכנת תכנית מפורטת. 

התכנית עוסקת גם במתחמים לקליטת זכויות מאתרים לשימור שהינם חלק ממנגנוני המימוש בתכנית זו, וקובעת כי באזורים מובחנים ברחבי העיר ייבחנו בכל תכנון עתידי אפשרות לקליטת זכויות בלתי מנוצלות מאתרים לשימור.

בידקו מי הם הטובים ביותר בהתחדשות העירונית בישראל

קורס מבוא להתחדשות עירונית – לפרטים ליחצו כאן

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות