banner
עו"ד נעמה שיף // סטודיו תומס
עו"ד נעמה שיף // סטודיו תומס

אילו הוצאות ניתן לקזז בהיטל השבחה בתמ"א 38?

תוכלו לקזז משומת היטל ההשבחה תשלום עבור קרן חניה אך תשלום פיצויים למתנגדים לא ניתן לקזז

מגדילים 04.01.2018

מאת: עו"ד נעמה שיף, שותפה במשרד שוב ושות'

החלטה שהתקבלה לאחרונה בוועדת הערר לפיצויים והיטלי השבחה מחוז מרכז, קובעת אילו הוצאות ניתנות לקיזוז במסגרת שומת היטל השבחה.

ההחלטה מתייחסת לפרויקט של תמ"א 38 ברעננה. היזם ביקש היתר לחיזוק מבנה ותוספת של 9 יחידות דיור ב- 3 קומות מעבר ל – 3 הקומות הקיימות. לאחר קבלת ההיתר הראשון הוא ביקש לבצע שינויים במבנה הכוללים תוספת יחידת דיור בקומה שביעית חלקית. לבקשה הוגשה התנגדות והיא התקבלה. אולם לאחר מו"מ עם המתנגדים, נחתם הסכם פשרה, במסגרתו קיבלו המתנגדים פיצוי בסך של כ- 400,000 שקלים.

לקזז משומת ההיטל
היזם ביקש לקזז משומת היטל ההשבחה את כספי הפיצויים ששילם למתנגדים וכמו כן, ביקש לקזז את התשלום לקרן חניה בסך של 10,000 שקלים משומת היטל ההשבחה, שהוטלה עליו על ידי הוועדה המקומית. על מנת לבחון את נושא הקיזוז יש לבחון האם ההוצאה תרמה להשבחה הנכס במצב החדש והאם ההוצאות מתחייבות למימוש הזכויות מכוח התכנית החלה על המקרקעין.

ועדת הערר פסקה כי בנוגע לתשלום למתנגדים לצורך הסרת ההתנגדות-  לא ניתן להכיר בהוצאה זו  כהוצאה הניתנת לקיזוז משומת היטל ההשבחה. נקבע כי אין לכך השפעה ממשית על שווי המקרקעין, וכי פתרון מחלוקות בין צדדים פרטיים עלולה לעודד תופעות בלתי רצויות של חתימה על הסכמים מעין אלו, והקופה הציבורית לא צריכה לשאת בסכומים אלה

רונית אלפר יו"ר ועדת הערר כותבת בהחלטה בהקשר זה כי : "מלבד העובדה שהמשמעות האופרטיבית של קיזוז סכומים אלו הוא כי הקופה הציבורית נושאת, הלכה למעשה, בעלות פתרון מחלוקות בין צדדים פרטיים ואף עלולה לעודד תופעות בלתי רצויות של חתימה על הסכמים מעין אלו, הרי שברי כי הוצאות אלו אינן תוצאה של התכנון שאושר וכפי שהראינו לעיל, אין בהן כדי לשנות את שווי השוק של המקרקעין"

עם זאת בנוגע לתשלום קרן חניה- מדובר בהוצאה המתחייבת למימוש הזכויות ולכן ניתן לקזז הוצאה זו משומת היטל ההשבחה, (בכפוף לכך ששמאי יקבע כי הוצאה זו השפיע על שווי הזכויות הנוספות)

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

לכנס הנדל"ן השנתי | כל בכירי הענף במקום אחד!

שיתוף

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות