banner
שר הבינוי והשיכון זאב אלקין // אורן שלו.
שר הבינוי והשיכון זאב אלקין // אורן שלו.

בשורה לרוכשי הדירות: רק רכיב הבניה יוצמד למדד התשומות

הצמדת רכיב הבנייה בלבד למדד התשומות וזאת רק עד למועד מסירת הדירה, צמצום הפטור מתשלום פיצוי לרוכשים ואיסור על גביית שכר טרחה לעורך דין – כל התיקונים והבשורות של תיקון חוק המכר 

כפי שפורסם ב"מגדילים", שר הבינוי והשיכון, זאב אלקין הצהיר לאחרונה כי בכוונתו לפעול להגבלת הצמדת מחירי הדיור למדד התשומות, זאת עקב עלייה דרמטית במדד התשומות לבנייה, שמביאה עמה גם עלייה במחירי הדיור. כעת פורסם להערות הציבור התזכיר לתיקון חוק המכר, במסגרתו מיישם השר את הצהרתו. במשרד מעריכים כי התיקון לחוק צפוי לחסוך עשרות אלפי שקלים לרוכשים. יש לציין כי מתחילת השנה עלה מדד מחירי תשומות הבנייה למגורים ב-1.3% ובשנים עשר החודשים שבין פברואר 2022 לעומת פברואר 2021, עלה מדד מחירי תשומות הבנייה למגורים ב-6.1%.

הצמדה רק על רכיב הבנייה ורק עד למועד המסירה
נכון להיום נהוג להצמיד את מחיר הדירה כולו למדד תשומות הבנייה. על כן, הרוכש משלם את עליית המדד על כל רכיבי מחיר הדירה, גם כאלה שאינם מושפעים מהמדד כגון – הקרקע, הרווח היזמי והמע״מ. אולם, על פי תזכיר החוק המוצע, יזם יוכל לבצע הצמדה רק של רכיב הבניה מכלל עלות הדירה וזאת רק עד למועד המסירה שנקבע בחוזה ולא עד מועד המסירה בפועל. יתרת הסכום לא תוצמד כלל.  הסכום שיוצמד למדד ייקבע בהתאם לעלות בנייה למ"ר, וזאת לפי חלוקת אזורים בישראל ולפי סוגי הבנייה כפול שטח הדירה, כפי שמופיע בחוזה המכר.

פיצוי בגין איחור במסירת דירה
החוק מצמצם את הפטור מתשלום פיצוי לרוכש במקרה של איחור במסירה רק למקרה שבו האיחור נבע ממעשה או מחדל של הרוכש. משכך הרוכש יהיה זכאי לקבל פיצוי על איחור במסירה בכל מקרה שאינו באחריותו.

איסור גביית הוצאות משפטיות
נכון להיום, ניתן לגבות מרוכש דירה, בנפרד ממחיר הדירה, תשלום בגין הוצאות משפטיות המשולמות ישירות לעורך דין מטעם המוכר. הסכום מוגבל לסך של 5,114 ₪. בהתאם לתיקון המוצע, מוכר לא יהיה רשאי לגבות מרוכש הדירה שכ"ט עורך דין מעבר לעלות הדירה עצמה.

זאב אלקין, שר הבינוי והשיכון, מסר כי: "מרגע כניסתי לתפקיד אמרתי שיש לשנות את חוק המכר על מנת להגן על רוכשי הדירות אל מול הקסלנים והיזמים. תיקון החקיקה המוצע הוא תוצאה של עבודת מטה מורכבת אשר בוצעה במשרד על ידי האגפים השונים, תוך קיום שיח משמעותי עם כלל הגורמים הרלוונטים בשוק הנדל"ן. אני מאמין שתיקון החוק עתיד להביא עסקאות מכר הוגנות יותר בשוק הנדל"ן בישראל, יחד עם וודאות עבור הרוכשים."

אביעד פרידמן // דן סבח
אביעד פרידמן // דן סבח

אביעד פרידמן, מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון, מסר כי: "התיקון לחוק המכר מגיע בזמן קריטי עבור עשרות אלפי רוכשי דירות שצפויים לקנות את דירתם בזמן הקרוב. חוקי המכר לא עודכנו מזה 5 שנים והגיעה העת להסיר מהם את האבק ולתקן מה שצריך. אני רוצה להודות לכל הגורמים שלקחו חלק בעבודה ומאמין שבקרוב נצליח להכניס את התיקון לספר החוקים במדינת ישראל."

בידקו מי הם הטובים ביותר בהתחדשות העירונית בישראל

קורס מבוא להתחדשות עירונית – לפרטים ליחצו כאן

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף
תגיות:

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות