banner
נורית טויטו // באדיבות החברה | Depositphotos
נורית טויטו // באדיבות החברה | Depositphotos

חברת דמרי מכרה 263 דירות מתחילת השנה, בהיקף של כ-512 מיליון שקל

לחברה 3,494 יח"ד בהקמה. נורית טואיטו, המשנה למנכ"ל: "השנה נפתחה עם התאוששות משמעותית מבחינת היקפי המכירות"

חברת י.ח. דמרי מדווחת כי הכנסותיה בשנת 2023 הסתכמו בכ-1.35 מיליארד שקל, לעומת כ-1.42 מיליארד שקל בשנת 2022. "היקף ההכנסות הושפע מהיקף מכירת דירות בפרויקטים בבנייה ומקצב התקדמות הביצוע במהלך תקופת הדו"ח", כך נמסר.  הרווח הגולמי בשנת 2023 הסתכם בכ-506 מיליון שקל, לעומת כ-499.5 מיליון שקל בשנת 2022. הרווח התפעולי בשנת 2023 הסתכם בכ-409.8 מיליון שקל, לעומת כ-439.9 מיליון שקל בשנת 2022. הרווח הנקי הסתכם בכ-248.6 מיליון שקל, לעומת כ-273.8 מיליון שקל ב-2022. "השינוי נובע בעיקר מהקיטון ברווח התפעולי, כאמור, וכן מגידול בהוצאות המימון", כך מסבירים בחברה, |בעיקר בשל עלייה בשיעור הריבית וכן בשל גידול בהיקף האשראי שהחברה צרכה".

ההכנסות ברבעון הרביעי של שנת 2023 עלו בכ-7.9% לכ-306.3 מיליון שקל, לעומת כ-283.7 מיליון שקל ברבעון הרביעי של 2022. הרווח הנקי הסתכם בכ-77.3 מיליון שקל, לעומת כ-8.4 מיליון שקל רווח נקי ברבעון המקביל ב-2022. 

ירידה בהיקף המכירות
במהלך הרבעון הרביעי של שנת 2023 מכרה החברה 109 יח"ד בישראל בתמורה כספית של כ-246.8 מיליון שקל, מתוכן חלק החברה הינו 104 יח"ד והתמורה בגינן הינה כ-232.7 מיליון שקל, לעומת מכירת 133 יח"ד  ברבעון המקביל ב-2022, בתמורה כספית של כ-332.6 מיליון שקל, מתוכן חלק החברה הינו 123 יח"ד והתמורה בגינן הינה כ-294.1 מיליון שקל.

בשנת 2023 כולה מכרה החברה 649 יח"ד בתמורה לכ-1.37 מיליארד שקל, מתוכן חלק החברה 610 יח"ד והתמורה בגינן כ-1.24 מיליארד שקל, לעומת מכירות בהיקף של 1,175 יח"ד בשנת 2022 בהיקף כספי של כ-2.1 מיליארד שקל, חלק החברה 1,119 יח"ד בתמורה לכ-1.97 מיליארד שקל. 

מיום 1 בינואר 2024 ועד ליום 26 במרץ 2024 מכרה החברה 263 יח"ד בתמורה כספית של כ-512.4 מיליון שקל, מתוכן חלק החברה 255 יח"ד והתמורה בגינן הינה כ-483.9 מיליון שקל.  

נכון ליום 31 בדצמבר 2023, היקף הפרויקטים בביצוע של החברה הינו 3,494 יח"ד, חלק החברה 3,280 יח"ד, ב-16 פרויקטים ברחבי הארץ, מתוכן נמכרו 1,668 יח"ד, חלק החברה 1,640 יח"ד, בתמורה כספית של כ-3.1 מיליארד שקל – חלק החברה כ-3 מיליארד שקל.

ממאזנה המאוחד של החברה עולה, כי ההון העצמי של החברה המיוחס לבעלי מניותיה, נכון ליום 31 בדצמבר 2023, הסתכם בכ-2 מיליארד שקל ומהווה כ-31.9% ממאזן החברה.

נורית טואיטו, משנה למנכ"ל י.ח דמרי: "האיתנות הפיננסית של החברה, לצד המותג החזק והפריסה הגיאוגרפית הרחבה, תמכו ביכולתה של דמרי לצלוח בצורה נאותה את שנת 2023 שהייתה שנה מורכבת ומאתגרת, בהיבט המאקרו-כלכלי וכמובן בהיבט הביטחוני עם פרוץ מלחמת חרבות ברזל ברבעון הרביעי. שנת 2024 נפתחה עם התאוששות משמעותית מבחינת היקפי המכירות של החברה כאשר מתחילת השנה ועד סמוך למועד פרסום הדו"חות מכרנו 263 דירות, מתוכן מעל 200 יח"ד באזור הדרום, וכן חתמנו בנוסף על 57 בקשות לרכישה דירה. כחברה מובילה הפרוסה על פני כל הארץ ומשרדיה נמצאים בדרום, אנחנו רואים חשיבות ואחריות לאומית בהמשך בניית הארץ לאורכה ולרוחבה. אנחנו מאמינים בכלכלה הישראלית ובשוק הדיור בישראל, מחזקים את חיילנו, שולחים תנחומים למשפחות השכולות וכמובן מתפללים לשובם של החטופים במהרה, בתקווה לימים שקטים וטובים יותר".

מי יהיו 70 המשפיעים לשנת 2023?

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות