banner
נועם גרייף // צילום: ימית הרוניאן |Depositphotos
נועם גרייף // צילום: ימית הרוניאן |Depositphotos

חברת עמרם אברהם מכרה 590 דירות ברבעון הראשון של השנה, בהיקף כ-920 מיליון שקל

בחברה צופים קבלת היתרי בניה בהיקף של כ-3,372 יח"ד לשיווק. נועם גרייף: "מאמינים ביכולת המשק הישראלי לצלוח תקופה מאתגרת זו"

קבוצת עמרם אברהם מדווחת כי על הכנסותיה בשנת 2023, שהסתכמו בכ-788.8 מיליון שקל, לעומת כמיליארד שקל בשנת 2022. "השינוי נובע מכך שב-2022 מכרה החברה קרקעות בסך כולל של כ-302 מיליון שקל, בעוד ב-2023 מכרה החברה קרקע בסך כ-45 מיליון שקל", כך לדברי החברה, "|בנטרול מכירת קרקעות, עלו הכנסות החברה בשנת 2023 בכ-5% לכ-719.2 מיליון שקל, לעומת כ-686.1 מיליון שקל בשנת 2022". 

הרווח הגולמי בשנת 2023 הסתכם בכ-306.2 מיליון שקל, לעומת כ-332.6 מיליון שקל בשנת 2022. החברה רשמה בשנת 2023 רווח נקי של כ-172.2 מיליון שקל, מתוכו כ-149 מיליון שקל לבעלי המניות), לעומת כ-290 מיליון שקל, מתוכו כ-264.4 מיליון שקל לבעלי המניות, בשנת 2022. בנוסף, רשמה החברה גידול בהוצאות מימון, נטו וכן ירידת ערך נדלן להשקעה בסך כ-6 מיליון שקל, לעומת עליית ערך נדלן להשקעה בסך כ-14.8 מיליון שקל ב-2022. 

גידול של כ-55% בהיקף מכירת הדירות
בסיכום 2023 מכרה החברה 560 יחידות בהיקף של כ-950 מיליון שקל, מתוכן חלק החברה הינו 509 יח"ד והתמורה בגינן הינה 853 מיליון שקל, לעומת מכירת 361 יחידות בשנת 2022, בתמורה של 632 מיליון שקל, מתוכן חלק החברה הינו 294 יח"ד והתמורה בגינן הינה כ-511 מיליון שקל. הנתונים בשנת 2023 כוללים מכירת 312 יח"ד בשוק חופשי ו-242 יח"ד מחיר למשתכן, כאשר בשנת 2022 מכרה החברה 221 יח"ד בשוק החופשי, ו-123 יח"ד במחיר למשתכן. 

מתחילת 2024 ועד סמוך למועד פרסום הדו"ח, נחתמו בקבוצה 590 חוזי מכר לדירות, מתוכן 341 יח"ד מחיר למשתכן, ו-249 שוק חופשי, וחוזה אחד למסחר ומשרדים בתמורה כוללת של כ-920 מיליון שקל לפני מע"מ. 

נכון ל-31 בדצמבר 2023, לקבוצה פרויקטים יזמים בישראל בהיקף של כ-10,785 יח"ד, מתוכן חלק החברה 7,633 יח"ד, כולל 1,221 עסקאות שנחתמו וטרם הושלמו. 

במהלך 2023 החברה הוציאה לשיווק 7 פרויקטים חדשים הכוללים כ-1,600 יח"ד חדשות, מרביתם יצאו לשיווק החל מרבעון שלישי 2023, בנוסף למלאי הקיים בתחילת 2023 שעמד על כ-550 יח"ד. להערכת החברה, במהלך 2024 יתקבלו היתרי בניה בגין חלק מהפרויקטים בתכנון בקבוצה, כולל התחדשות עירונית, בהיקף של 3,372 יח"ד לשיווק, חלק החברה כ-2,696 יח"ד לשיווק. 

ההון של החברה לתאריך 31 בדצמבר 2023 הסכם בכ-836.9 מיליון שקל. ההון העצמי המיוחס לבעלי מניות החברה הסתכם בכ-795.9 מיליון שקל, לעומת כ-694.6 מיליון שקל. 

ירידה בהכנסות ברבעון האחרון
ההכנסות ברבעון הרביעי של 2023 הסתכמו בכ-123.2 מיליון שקל, לעומת כ-187.4 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2022. השינוי נובע בעיקר מקצב התקדמות הביצוע בפרויקטים השונים, כך נמסר בדיווח החברה.  הרווח הנקי ברבעון הסתכם בכ-18.8 מיליון שקל, זאת לעומת כ-57.7 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2022. 

נועם גרייף, מנכ"ל עמרם אברהם: "עמרם אברהם מסכמת את שנת 2023 עם תנופת פעילות גדולה, המתבטאת בזינוק של 55% בהיקף מכירת הדירות בשנה זו לעומת 2022. את 2024 פתחנו עם מכירה של 590 יח"ד עד כה, היקף העולה על כמות הדירות שנמכרו בכל שנת 2023, ואנחנו צופים לקבל השנה היתרי בניה לפרויקטים בהיקף של 3,372 יח"ד לשיווק, דבר שיתמוך בהמשך ההתרחבות המואצת של החברה. 

כחברה ישראלית שלוקחת חלק אינטגרלי בבניית הארץ, אנו מאמינים במדינת ישראל וביכולת המשק הישראלי לצלוח תקופה מאתגרת זו, ובהתאם אנו ממשיכים לפתח ולהרחיב את פעילותינו. הקבוצה נרתמה עם פרוץ המלחמה לתמיכה בכוחות הבטחון ובעורף האזרחי. אנו משתתפים בצער המשפחות השכולות ומייחלים לחזרתם המהירה של החטופים, ובתקווה לימים טובים יותר למדינה. " 

מי יהיו 70 המשפיעים לשנת 2023?

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות