banner
אילוסטרציה // depositphotos
אילוסטרציה // depositphotos

סופית: המדינה מתנערת מאחריות ומעבירה את תמ"א 38 להחלטת הרשויות המקומיות

במסגרת התיקון לחוק, שנידון בוועדה הארצית לתכנון ובנייה, הומלץ כי העירייה היא שתקבע האם תבצעו חיזוק או הריסה ובנייה מחדש לבניין מגוריכם, אם בכלל, זאת לאחר שהאפשרות לבקש הקלות תבוטל כמעט לחלוטין. מנגד, יורחבו הדרישות מהיזמים לבניית מוסדות ציבור – כך נראית מכירת החיסול של תמ"א 38

כרמלה קופר 03.03.2021

המועצה הארצית לתכנון ובנייה דנה בתזכיר התיקון לחוק התכנון והבנייה, שיהווה גם חלופה לתמ"א 38, זאת לאחר החלטת המועצה הארצית מנובמבר 2019 על ביטול תמ"א 38 במתכונתה הנוכחית החל מאוקטובר 2022. 

לדברי משרד הפנים, התיקון לחוק נועד לאפשר מתן מענה חלופי לצורך בקידום חיזוק מבנים על ידי הרחבת סמכויות הועדות המקומית במסגרת תכניות בסמכותן אלא שבפועל מסתמן כי הוא נועד למזער ואף לחסל פרויקטיי התחדשות עירונית לחיזוק מבנה בודד. 

הסוף לתמ"א 38/1?
כזכור, התיקון לחוק מציע לקבוע מסלול תמ"א 38/2 – הריסה ובניה מחדש, שבמסגרתו ניתן יהיה לאשר תכנית בסמכות כל ועדה מקומית, לצד קביעת מסלול לתמ"א 38/1 – תוספת ועיבוי הבניה בבניין קיים, זאת בכפוף לתנאים שייקבעו ו"ככל שהועדה המקומית תחליט כי הדבר עדיף על פני ביצוע החיזוק במסלול הריסה ובניה מחדש. כל זאת, תוך קביעת סמכות לתוספת זכויות בניה ומתן אפשרות לעירוב שימושים סחירים וציבוריים", כך נמסר ממשרד הפנים בתום הדיון. 

ההקלות יבוטלו ואיתן ככל הנראה גם הכדאיות הכלכלית לביצוע תמ"א 38
במשרד הפנים מציינים בעקבות הדיון, כי מוצע גם לצמצם באופן מהותי את האפשרות לבקש הקלות. במשרד מבהירים כי יינתן זמן להארך לשינוי הדרמטי, שעלול לחסל פרויקטים המקודמים מזה שנים, לא לפני ש"יקבעו הסדרים משלימים, הוראות תחילה והוראות מעבר", כך לפי משרד הפנים. 

באופן כללי, את ההחלטה הזאת, שעלולה לפגוע בכדאיות הכלכלית של קידום הפרויקטים, מנמקים במשרד הפנים בכך שמדובר בייעול הליכים לכאורה: "בפועל, השימוש ההולך וגובר בהקלות, הביא לתהליכי רישוי עוקפי תכנון, כאשר הליך הרישוי הפך במקרים רבים להיות הליך מעין תכנוני שבמסגרתו מבוצעים שינויים של ממש לעומת הוראות התכנית התקפה. תכנון בשלב הרישוי הינו לקוי באופן מובנה, שכן אין בו ראייה מרחבית או מתן מענה לצורכי הציבור הנובעים מאישור ההקלות. יוצא אפוא, שהשימוש במוסד ההקלות הוביל להארכת הליך הרישוי, לסרבול וליצירת עומס משמעותי על מוסדות התכנון בשלב הרישוי, וכן לפגיעה באיכות התכנון. עצם השימוש הגובר בהליך ההקלות הביא גם לחוסר ודאות מצד היזמים ומבקשי ההיתרים". 

יחד עם זאת, מוצע גם "גזר" קטן ליזמים, לאחר שהתיקון לחוק מבקש לקבוע כי "רשות הרישוי תהא רשאית, במסגרת בקשה להיתר, להתיר שינויים מסוימים מהוראות התכנית ללא צורך בפרסום הבקשה, בנושאים שייקבעו בתקנות ושהשפעתם התכנונית זניחה בהתאם לחוות דעת שתינתן ע"י מהנדס הוועדה המקומית". 

ומה באשר לחובות שיחולו על היזמים לבניית ומסירת שטחי ציבור לעיריות?
כאן הדרישות כבר עולות, ולפיהן מוצע לקבוע מנגנון, "לפיו מוסדות התכנון יהיו מוסמכים לכלול הוראה בתכנית מפורטת, הכוללת יעוד של חלק מהמבנה החדש לצורכי ציבור, כי אותו חלק המיועד לצורכי ציבור כאמור, לאחר שיבנה, יועבר לבעלות וירשם על שם הוועדה המקומית". 

בתוך כך, לאור התיקון הדרמטי, הצעת החוק נוגעת בשלב הזכאות להגשת תביעות פיצויים בגין ירידת ערך והיטל השבחה, "תוך שמירה ויצירת איזון נכון ומידתי בין זכויות הפרט לאינטרס הציבורי". 

במשרד מציינים כי: "במסגרת זאת, על פי התיקון, הן הזכאות לפיצוי בגין ירידת ערך עקב אישור תכנית והן החבות בהיטל השבחה עקב אישור תכנית, תקום רק לעת סיום הליכי התכנון המפורט והפיכת הוראות התכנית לזכויות וודאיות ומוקנות". 

ומה לגבי סמכויות התכנון והרישוי של הועדה לתשתיות לאומיות?
על פי הצעת החוק תינתן אפשרות לאשר איחוד וחלוקה בהסכמה שלא במסגרת תכנית. כמו כן, ניתן יהיה לבצע שינויים בהוראות ובהליכים לגבי רישום מקרקעין, לרבות אופן הרישום של תכנית הכוללת חלוקה למגרשים בבעלות אדם אחד, שינויים בהליכים ובתנאים לקביעת הנחיות מרחביות, לאשר בהליך במסכות ועדה מחוזית הקמת מבנה דרך מסוג גשר או מעבר תת קרקעי המיועדים להולכי רגל בתחום דרך ועוד. במשרד הפנים טוענים כי תיקונים אלו ותיקונים נוספים "עלו ומוצעים לצורך ייעול ושיפור ההליכים הקיימים, על רקע הניסיון והקשיים שעלו מהפעלתם של ההליכים על פי הדין התקף".

ממשרד הפנים נמסר כי: "צוות בין משרדי לבחינת כלים משלימים לתמ"א 38 בראשותו של מנכ"ל משרד הפנים ויו"ר המועצה הארצית לתכנון ובניה, מרדכי כהן, שהוקם מכח החלטת ממשלה – לצד קידום תיקון 128 לחוק התכנון והבנייה, ממשיך בעבודתו וצפוי להעביר את המלצותיו לשר בפנים בתקופה הקרובה. תזכיר החוק הוכן על ידי מינהל התכנון בשיתוף משרד הפנים ועל דעת שר הפנים. לעת התכנסות ממשלה חדשה, הצעת החוק תוגש לממשלה – יחד עם הערות המועצה הארצית".

שר הפנים, אריה דרעי // יח"צ
שר הפנים, אריה דרעי // יח"צ

שר הפנים אריה דרעי, מסר כי: "תיקון 128 לחוק התכנון והבניה כולל בתוכו שינויים שיסייעו לקצר את הליכי הרישוי משמעותית ולהביא למימוש יעיל ומהיר יותר של בינוי, לקדם תכנית אלטרנטיבית לתמא 38 שתתן מענה טוב יותר לצרכים הציבוריים ברשויות המקומיות ומרכיבים חיוניים נוספים. זהו צעד נוסף חשוב לקראת אישור הממשלה ובהמשך גם אישור הכנסת".

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

לכנס הנדל"ן השנתי | כל בכירי הענף במקום אחד!

שיתוף

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות