banner
עו"ד שרית אריאלי בכנס מגדילים // צילום: פלג אלקלעי
עו"ד שרית אריאלי בכנס מגדילים // צילום: פלג אלקלעי

"החלטה לא ראויה": ועדת ערר ירושלים ביטלה אישור עירייה לתמ"א 38

בעירייה טענו כי ההחלטה לאשר את הפרויקט סבירה אבל  העררים שהוגשו נגדה התקבלו, לאחר שנקבע כי היא לא עמדה בהוראות התכנון

ועדת הערר המחוזית בירושלים, בראשות עו"ד שרית אריאלי, ביטלה את החלטת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה בירושלים, שאישרה פרויקט הריסה ובנייה מחדש מכוח תמ"א 38 בשכונת מנחת ההיסטורית (מלחה הישנה). מדובר בבקשה להריסת מבנה דו-קומתי ובו שתי יחידות דיור והקמת בניין מגורים אחד בן 4 קומות הכולל 8 יח"ד ו-15 מקומות חניה אלא שהתוכנית הועברה לבחינת מתכננת המחוז, שקבעה כי אין לקדם את הבקשה במתכונתה המוצעת, וכי יש להתאים את הבקשה להוראות תכנית שימורית החלות על המקרקעין. 

למרות זאת, הוועדה המקומית אישרה את הבקשה, וכעת קבעה ועדת ערר כי היא חורגת מהבינוי מהוראות התוכנית וכי היקף הבינוי שאושר פוגע באופיה ההיסטורי של השכונה, שסומנה כחלק מן "העיר ההיסטורית" בתכניות החיזוק לירושלים. 

בכך קיבלה ועדת הערר את התנגדות התושבים שטענו כי: "אישור הבינוי המבוקש בעיבורה של השכונה, באחד המגרשים בעלי הנצפות הגבוהה ביותר בה, יאיין את ערכיה וייחודה של השכונה, ישנה לעד את אופייה של הסביבה ההיסטורית השימורית, ויהווה תקדים מסוכן לבינוי פוגעני הדורס את ערכיו האדריכליים וההיסטוריים הייחודיים של הכפר ההיסטורי. עוד נטען, כי יש לדחות את הבקשה לגופה גם משום ששטחי הבנייה המבוקשים בה חורגים מהמותר". המועצה לשימור אתרים הגישה אף היא התנגדות מטעמה לבקשה, במסגרתה נטען כי הבינוי המוצע נוגד באופן משמעותי ומובהק את תכנית השימור החלה על המקרקעין.

הוועדה המקומית טענה מנגד, כי יש לדחות את העררים כולם. הוועדה המקומית סבורה כי החלטתה ראויה, החלטה שהתקבלה לאחר שבחנה את טענות המתנגדים, קיימה סיור בשטח ועל כן מדובר בהחלטה תכנונית סבירה ונכונה. בכתב תשובתה מציינת הוועדה המקומית כי המבנה מושא הערר מצוי בגרעין הכפר ההיסטורי.  

ועדת הערר קיבלה כאמור את עמדת המתנגדים, וקבעה כי: " ועדת הערר בחנה את טענות הצדדים בקפידה לרבות עמדת הצוות המקצועי בוועדה המקומית, כפי שהוצגה בפנינו במסגרת סיור שערכנו במקרקעין וכן בדיון המשלים בפנינו, והגענו לכלל מסקנה כי יש לקבל את ערר התושבים והמועצה לשימור אתרים. 

"בהיבט העקרוני מתקבלת גם עמדת מבקשת ההיתר, כי החלטת הוועדה המקומית לא נומקה כנדרש. ועדת הערר הגיע לכלל מסקנה, כי החלטת הוועדה המקומית לצמצום היקף אחוזי הבינוי (מ – 184% ל – 130%) התקבלה ללא שעמדה לפניה תשתית עובדתית מלאה, באשר למוצר התכנוני שיתקבל. כך גם, אנו סבורים כי אישור הבקשה להיתר נעשה ללא שהתקיים דיון מהותי ועקרוני באשר ליישום ומימוש תכניות החיזוק בכפר מנחת". 

הוועדה מתחה ביקורת על הוועדה המקומית, וקבעה כי: "לא התרשמנו כי בפני הוועדה המקומית עמדה תשתית עובדתית עדכנית באשר לאיזון הראוי בין מדיניות הציפוף להיבט השימורי בכפר מנחת או בכפרים אחרים בעיר ירושלים". מעבר לכך, כינתה ועדת הערר את ההחלטה כ"לא ראויה": "החלטת הוועדה המקומית לאשר את הבינוי המוצע, התקבלה בחריגה משמעותית מהוראות תכנית הבינוי הסטטוטורית החלה על המקרקעין… החלטה כאמור, מהווה החלטה חסרה, שניתנה על בסיס תשתית עובדתית חסרה החורגת ממדיניות התכנון במקום והיא אינה ראויה".

עם זאת הוועדה סיכמה כי היא מברכת על השינוי בהתנהלות העירייה: "ועדת הערר מברכת את מהנדס העיר והצוות המקצועי על כך שהערותיה כפי שנשמעו בדיון בפנינו מיום 16.11.23 נפלו על אוזניים קשובות, והובילו להכנת מסמך מדיניות מקצועי. גיבוש מדיניות עקרונית ופרסומה לציבור הוא הליך ראוי, מאחר שיש בו משום קביעת עקרונות כלליים לגבי דרך הפעלת שיקול הדעת". 

מעיריית ירושלים נמסר: החלטת הועדה המקומית לאישור הבנייה מכוח תמ"א 38 בשכונת מנחת ההיסטורית (מלחה הישנה) ניתנה לנוכח החשיבות שבחיזוק מבנים נגד רעידות אדמה והוספת ממ"דים שחשיבותם ברורה לכל.
זאת תוך מתן תשומת לב למלוא השיקולים הרלוונטיים וצמצום הבינוי שהתבקש במקור. בהחלטתה כאמור, ביקשה הועדה המקומית לאזן בין ערכיה הייחודיים של מנחת ההיסטורית לבין הצורך במתן מענה לצרכי חיזוק וביטחון בבנייה ישנה. על החלטת הועדה המקומית הוגשו שלושה עררים. אחד על ע"י מגיש הבקשה להיתר, במסגרתה ביקש להגדיל את זכויות הבניה והאחרים ע"י המתנגדים לבניה במסגרתם התבקש להורות על ביטול הבנייה. בסופו של דיון, ועדת הערר אפשרה למבקש ההיתר להגיש לעירייה את הבקשה בשנית, בצירוף השלמות שונות, וזאת לצורך דיון בוועדה המקומית. החלטת ועדת הערר התקבלה היום. אנו נלמד את ההחלטה ונבחן את משמעותה.

עו"ד דקלה מוסרי טל // צילום: דקלה שי
עו"ד דקלה מוסרי טל // צילום: דקלה שי

עו"ד דקלה מוסרי טל, ממשרד מוסרי וטל עורכי דין שייצגו את התושבים המתנגדים-, מסרו כי: "מדובר בהחלטה חשובה בה התקבלה הטענה העקרונית לפיה יש לשמר את אופי הכפר ההיסטורי, ולא ניתן להתעלם מערכיו וחשיבותו, והיה על הועדה המקומית להתחשב בנתונים אלה גם כשהיא דנה בפרויקט חיזוק. חשוב לציין שעוד בטרם ניתנה ההחלטה של ועדת הערר, הטענות שנטענו בערר שהגשנו בשם התושבים, נפלו על אוזן קשבת בוועדה המקומית ובמחלקת השימור של העיריה. ובחודש דצמבר פורסמה מדיניות חדשה לכפר ההיסטורי מנחת (וגם לעין כרם) לפיה חיזוק מבנים בתחום הכפר ייעשה ללא תוספת זכויות ושטחים מכוח תכנית 10038 ותמ"א 38. מדיניות זו כבר עצרה ותעצור פרויקטים לחיזוק, שאינם מותאמים ומתאימים לאופי הכפרים ההיסטוריים ותסייע באינטרס הלאומי של שימור אופיים וערכיהם".

בידקו מי הם הטובים ביותר בהתחדשות העירונית בישראל

קורס מבוא להתחדשות עירונית – לפרטים ליחצו כאן

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות