banner
באר שבע // Depositphotos
באר שבע // Depositphotos

עלייה של 8% ברכישת דירות – המשקיעים ממשיכים להוביל את השוק

גידול של 71% ברכישות המשקיעים בהשוואה לאוגוסט אשתקד: בשמונת החודשים הראשונים של השנה נרכשו 20,000 דירות ע"י משקיעים, יותר מהכמות השנתית שרכשו משקיעים בכל אחת מארבע השנים האחרונות. אזור ב"ש מוביל עם שיעור גידול של 144%

בחודש אוגוסט נרכשו 14.1 אלף דירות, הרמה הגבוהה ביותר מאז השיא ההיסטורי שנרשם ביוני 2015. בהשוואה לאוגוסט אשתקד מדובר בגידול של 31%,  וגידול של 8% בהשוואה לחודש יולי האחרון, כך עולה מסקירת ענף הנדל"ן למגורים לחודש אוגוסט שערכך אגף הכלכלנית הראשית במשרד האוצר. 

עוד עולה כי בניכוי העסקאות בסבסוד ממשלתי הסתכם מספר העסקאות בשוק החופשי בחודש אוגוסט ב-12.5 אלף,  גידול של 35% בהשוואה לאוגוסט אשתקד וגידול של 8% בהשוואה לחודש הקודם.

המשקיעים: גידול חד של 71% בהשוואה לאוגוסט אשתקד

המשקיעים רכשו כשלושת אלפי דירות בחודש אוגוסט, גידול חד של 71% בהשוואה לאוגוסט אשתקד. בכך מוסיפים הם להוביל את הגידול בסך העסקאות. בשמונת החודשים הראשונים של השנה נרכשו 20,000 ע"י משקיעים, יותר מהכמות השנתית שרכשו משקיעים בכל אחת מארבע השנים האחרונות. בהשוואה לחודש יולי האחרון נרשם גם כן גידול ברכישות המשקיעים, בשיעור של 6%.

בפילוח רכישות המשקיעים לפי אזורי מיסוי מקרקעין נמצא כי הגידול החד ברכישות המשקיעים הקיף את כל האזורים, בהובלת אזור נתניה שרשם גידול של 107% בהשוואה לאוגוסט אשתקד. שיעורי גידול גבוהים משמעותית מהממוצע הארצי נרשמו גם באזורי ב"ש ות"א (גידול של 87% בכל אחד מאזורים אלו). במצטבר, בשמונת החודשים הראשונים של השנה, מוביל אזור ב"ש את הגידול ברכישות המשקיעים, עם שיעור גידול של 144% בהשוואה לתקופה המקבילה ב-2019 (ההשוואה היא ל-2019 ולא ל-2020 הן בשל הרמה הנמוכה במיוחד של עסקאות בחודשים הראשונים של פרוץ מגפת הקורונה אשתקד והן כדי להשוות לתקופה שלפני הורדת מס הרכישה בסוף יולי אשתקד).

"ניתוח רמות המחירים של הדירות שרכשו המשקיעים באוגוסט השנה, בהשוואה לאוגוסט 2019  מלמד כי חרף העליה המשמעותית במחירי הדירות באותה תקופה (עליה של 12% לפי מדד הלמ"ס), המחיר הממוצע של הדירות שרכשו המשקיעים באוגוסט השנה היה גבוה ב-5% בלבד בהשוואה לאוגוסט 2019", מציינים במשרד האוצר, "ההסבר לכך נובע בחלקו משינוי בתמהיל הגיאוגרפי של רכישות המשקיעים, לאזורים זולים יותר, עובדה המתבטאת גם בגובה מס רכישה נמוך משמעותית מזה שבאזורי הביקוש, בשל השוני במחיר הדירה". 

עוד על פי הניתוח, מכירות המשקיעים בחודש אוגוסט עמדו על 2.8 אלף דירות, גידול של 27% בהשוואה לאוגוסט אשתקד וגידול של 8% בהשוואה לחודש הקודם. "מלאי" הדירות בידי משקיעים  נותר גם בחודש אוגוסט ללא שינוי משמעותי, זאת לאחר שמאז אפריל 2016 ועד הורדת מס הרכישה בסוף יולי אשתקד נגרעו מ"מלאי" זה כ-26 אלף דירות.

גידול של 31% במכירות הקבלנים

מכירות הקבלנים (כולל "מחיר למשתכן") הסתכמו בחודש אוגוסט ב-5.3 אלף דירות, גידול של 31% בהשוואה לאוגוסט אשתקד וגידול של 11% בהשוואה לחודש הקודם. מכירות "מחיר למשתכן" הסתכמו בחודש אוגוסט ב-1.6 אלף דירות, גידול של 6% בהשוואה לאוגוסט אשתקד, זאת לאחר שמאז פרוץ מגפת הקורונה במרץ אשתקד נרשמה מגמת ירידה ברכישות אלו. באוצר אומרים כי: "יתכן ומגמת ירידה זו נובעת בין היתר משיעור גבוה יחסית של משקי בית שהוצאו לחל"ת עם פרוץ המגפה מבין הזוכים בהגרלות אלו".

גידול של 15% בתוך חודש ברכישות דירה ראשונה

רכישות "דירה ראשונה" בשוק החופשי הסתכמו בחודש אוגוסט ב- ב-4.9 אלף דירות, גידול של 33% בהשוואה לאוגוסט אשתקד וגידול של 15% בהשוואה לחודש הקודם. רכישות משפרי הדיור הסתכמו ב-4.7 אלפי דירות, גידול של 20% בהשוואה לאוגוסט אשתקד וגידול מתון של 2% בהשוואה לחודש הקודם. סך העסקאות בדירות יד שניה עמד על 8.8 אלף, גידול חד של 30% בהשוואה לאוגוסט אשתקד וגידול של 7% בהשוואה לחודש הקודם.  בפילוח גיאוגרפי נמצא כי הגידול החד בפלח שוק זה הקיף את כל האזורים.

בידקו מי הם הטובים ביותר בהתחדשות העירונית בישראל

קורס מבוא להתחדשות עירונית – לפרטים ליחצו כאן

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף
תגיות:

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות