banner
אילוסטרציה // Depositphotos
אילוסטרציה // Depositphotos

היועצת המשפטית של מינהל התכנון: הקפאת פעילות ועדות התכנון המקומיות עלולה להשית מעמסה כבדה על המשק

עו"ד תדמור עציון פרסמה הנחיות להמשך פעילותן, זאת על רקע דחיית הבחירות המוניציפליות: "נבחן מקרים שבהם לא תקודם תוכנית לפי העקרונות"

עו"ד תדמור עציון, היועצת המשפטית למינהל התכנון, הוציאה היום (חמישי) חוות דעת לוועדות המקומיות לתכנון ובנייה, על רקע דחיית הבחירות לרשויות המקומיות בשלושה חודשים, זאת לאחר שלדעתה יש בדחייה "כדי להשפיע על נקודת האיזון". 

בין היתר מודאגת עציון מאי קיום דיונים בוועדות לתקופה ממושכת. לדבריה, "פעילותן הרציפה של הוועדות המקומיות לתכנון ולבנייה היא בעלת חשיבות עצומה, וזאת במיוחד לנוכח העובדה שבשנים האחרונות הורחבו מאוד סמכויותיהן של הוועדות המקומיות, ועל רקע משבר הדיור והמאמצים העצומים הכרוכים בפתרון משבר זה… הקפאה של עבודת הוועדות המקומיות למספר חודשים, עלולה להשית מעמסה כבדה על המשק הישראלי ולפגוע בכלל הציבור. הדברים נכונים ביתר שאת, לאור משבר הדיור ולנוכח מצב החירום השורר במדינה". 

בין היתר מציינת עציון כי יש לדון כסדרן בהחלטות בבקשות להיתר תואם תוכנית, מאחר והן אינן דרשות לדיון בוועדה המקומית, כמו גם החלטות נוספות שבסמכות הרישוי, כגון תעודות גמר ועוד. הדבר נכון לדבריה גם לגבי החלטות שבסמכות מהנדס הוועדה המקומית או יושב ראשה. 

באשר לבקשות רישוי הדורשות שיקול דעת תכנוני ואת החלטת הוועדה המקומית, בהן בקשה להקלה או שימוש חורג,  על פי חוות דעתה, יש להגיש את המלצת מהנדס הרשות בכתב לחברי הוועדה יחד עם סדר היום, כך שיוכלו להסתמך עליה, ועם זאת היא מדגישה כי: " יועמ"ש הוועדה יבהיר כי אין לקבל בעת הזו החלטה בניגוד למדיניות, שכן על פני הדברים החלטה כזו איננה סבירה, וקיים חשש ממשי באשר לחוקיותה". במקרים אלו, לטעמה, יש לדחות את הדיון עד לאחר הבחירות. הדבר נכון גם למקרים שבהם לא קיימת מדיניות באשר לבקשת ההקלה. 

בכל הנוגע לתחום התכנון, ממליצה עציון להמשיך ולקיים דיונים כסדם באשר לכל התוכניות שבסמכות הוועדה המחוזית, שבהן הרשות הנה גורם ממליץ בלבד וכן, להמשיך ולקיים דיונים סטטוטוריים בתוכניות שבמסכות ועדה מקומית במוגשות בהתאם למדיניות תכנוניות קיימת. 

עוד מבהירה היועצת המשפטית בהקשר זה, "כי כוונת מינהל התכנון לבחון מקרים שבהם לא תקודם תכנית שנכון היה לקדמה לפי העקרונות שפורטו לעיל, על מנת לוודא כי תכניות שניתן לקדם, אינן מעוכבות שלא לצורך". 

בכל הנוגע לקביעת הנושאים לסדר יום הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, חוות הדעת שמה דגש על שמירה על "עקרון השוויון", "כך שלא ניתנת עדיפות בקידום תכניות או בקשות מסוימות משקולים שאינם מקצועיים, ואילו אחרות, הדומות להן במאפייניהן, אינן מקודמות".

בידקו מי הם הטובים ביותר בהתחדשות העירונית בישראל

קורס מבוא להתחדשות עירונית – לפרטים ליחצו כאן

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות