banner
ירושלים // Depositphotos
ירושלים // Depositphotos

המדינה רוכשת קרקעות מהאוניברסיטה העברית בשווי 1.6 מיליארד שקל

שווי המקרקעין המתוכננים עומד על כ-1.6 מיליארד שקל והוא ישמש לאלפי יח"ד למגורים, מסחר ותעסוקה. רמ"י תעביר לאוניברסיטה סך של 400 מיליון שקל כתשלום ראשון. האוניברסיטה תהיה פטורה מתשלום דמי היתר לבניית 2,500 יח"ד למעונות

כרמלה קופר 02.09.2021

רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) מדווחת כי הגיעה להסכמות עם האוניברסיטה העברית למימוש נכסים בהיקף של כ-400 מיליון שקל, לטובת שיווק למגורים ותעסוקה בירושלים. ברמ"י מציינים כי המתווה שסוכם מתבסס על הסכם הבראה שנחתם בשנת 2018 בין המדינה לאוניברסיטה למטרת מימוש נכסים פיננסים של האוניברסיטה.  

בהר הצופים מדובר במתחם ברונפמן הכולל 420 יח"ד וכ-2,600 מ"ר למסחר, מתחם הספורט (מרכז לרנר) ומאירסדורף (מעונות רזניק) ומגרש "בעל חשיבות לאומית" הכוללים 1,039 יח"ד, 200 יחידות דיור מוגן, כ-4,000 מ"ר מסחר וכ-2,500 מ"ר תעסוקה. במתחם הארזים מדובר בכ- 17,200 מ"ר תעסוקה ומסחר. בגבעת רם מדובר במגרש הכורכר (מתחם קוסל) הכולל 224 יח"ד וכ-7,000 מ"ר תעסוקה ומסחר ובמגרש החניה הצפוני הכולל בניין תעסוקתי עם קומה מסחרית בשטח כולל של כ-19,950 מ"ר.

שמאי מרחב ירושלים ברשות מקרקע ישראל, שערך אומדן כללי ובחן את הפרוגרמה הצפויה, מעריך כי שווי המקרקעין המתוכננים הינו כ-1.6 מיליארד שקל ולפיכך מעריכים ברמ"י כי "התמורה שהאוניברסיטה צפויה לקבל עפ"י ההסכמות הנ"ל עתידה לכסות את ההוצאות המינימאליות הדרושות לה, כאמור לעיל, בהנחה שהפרוגרמה לא תפגע וערך הקרקע לא ירד". במסגרת ההסכמות רמ"י תעביר לאוניברסיטה סך של 400 מיליון שקל כתשלום ראשון ולא מותנה עבור הקרקע, על-מנת שתוכל לעמוד ביעדים של הסכם ההבראה. סכום זה ינוכה מחלקה של האוניברסיטה בתמורות והאוניברסיטה תהיה זכאית לבנות את המעונות שיהרסו לצורך מימוש הסכם זה, בקרקע אחרת בתחומי הסכם החכירה ותהיה פטורה מתשלום דמי היתר בניית המעונות עד להיקף של 2,500 יח"ד. 

"בדיונים שנערכו בין האוניברסיטה לבין אגף התקציבים נמצא כי מרבית  נכסי המקרקעין שבידי האוניברסיטה הינם בחכירת הרשות והוצע כי במקום שהאוניברסיטה תממש את הנכסים בדרך של מכירתם לצד ג', היא תשיב למדינה שטחים בעלי פוטנציאל תכנוני, אשר אינם דרושים לה למטרת החכירה", מסבירים ברמ"י, "בעקבות הדיונים הללו נוצר שיח בין רמ"י לבין האוניברסיטה  במטרה להגיע למתווה שבמסגרתו ימוצה הפוטנציאל התכנוני למגורים ותעסוקה בשטחים אותה מוכנה האוניברסיטה להשיב". במסגרת הבדיקות שנעשו על-ידי הצדדים זוהו חטיבות קרקע בשטח כולל של כ-150 דונם בעלות פוטנציאל תכנוני. יעוד השטח עפ"י התכניות התקפות הינו מבנים ומוסדות ציבור, למעט חטיבת קרקע בשטח של כ-25 דונם בשטח אזור מגורים עירוני, לגביהם נמסר כי אלה ישונו על-ידי רמ"י וישווקו. 

עוד סוכם על פי הדיווח, כי לאחר אישור התכנית ולצורך בחינת מימוש, השבחה, או הפקת תועלת כלכלית מיטבית מנכסי האוניברסיטה הנמצאים בתחומי הקמפוסים או בצמוד להם, יוקם צוות שיפעל לגיבוש סיכום עקרונות באשר לקידום הפיתוח והתכנון בקרקעות הרלוונטיות מול המדינה בשני הקמפוסים של האוניברסיטה העברית או בצמוד להם, לטובת פרויקטי מגורים, דיור להשכרה ומסחר ותעסוקה. בנוסף, תבחן התכנות של הכללת קמפוסים נוספים בסיכום.

בתוך כך, ברמ"י מדווחים השבוע כי בשמונת החדשים הראשונים של השנה שיווקו רשות מקרקעי ישראל ומשרד הבינוי והשיכון כ- 190 מכרזי קרקע והוקצו קרקעות  בהיקף כולל של  53,000  יחידות דיור. מהנתונים עולה כי מדובר בהיקף השיווקים הגבוה ביותר לתקופות מקבילות בשנים עברו. מכלל המכרזים הפומביים שפורסמו, כ-40 אחוז שווקו במסלול מחיר מופחת, המבטיח מראש כי מחיר הדירה  יופחת בכ- 200 אלף ש"ח בממוצע לרוכשים.

 

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

לכנס הנדל"ן השנתי | כל בכירי הענף במקום אחד!

שיתוף

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות