banner
חולון // Depositphotos
חולון // Depositphotos

קבוצת יובלים רוכשת מלווינסקי עופר כמחצית ממתחם התחדשות עירונית השיטה בחולון

יובלים תרכוש 49 אחוז מהפרויקט, המיועד לכלול 448 יח"ד. העסקה נעשתה לפי שווי פרויקט של 30-50 מיליון שקל

זיו גולדפישר 02.04.2024

קבוצת יובלים חתמה עם חברת לוינסקי עופר על הסכם לכניסה לשותפות בפרויקט התחדשות במתחם השיטה בחולון. כך דיווחו היום (א') החברות. חברת יובלים חתמה ביום חמישי האחרון על הסכם  לרכישת 49% מפרויקט "השיטה" של לוינסקי עופר, ולכניסה כשותפה בפרויקט. ההסכם נחתם לפי שווי פרויקט של 30-50 מיליון שקל.

פרויקט השיטה הינו פרויקט של התחדשות עירונית ברח' השיטה בחולון שמיועד לכלול כ-448 יח"ד, מהן 314 יח"ד לשיווק, ו-134 יח"ד תמורה, וכן כ-3,350 מ"ר שטחי מסחר. עד כה חתמו כ-71% מבעלי הזכויות בפרויקט על הסכם פינוי בינוי.

על פי ההסכם, תמורת 49 מהפרויקט, תשלם יובלים ללוינסקי תשלום בסך של 15 מיליון שקל, מתוכם 2.3 מיליון שק ששולמו היום (א'), 2.7 מיליון שקל ישולמו עם רישום הערות אזהרה לטובת החברה, ו-10 מיליון שקל ישולמו בתוך 30 ימים מקבלת היתר לבניית הבניינים הראשונים אשר יוקמו בפרויקט. תמורה נוספת, עד לסכום של 10 מיליון ששקל, תשולם אם במועד קבלת היתר הבניה הראשון בפרויקט (שאינו היתר חפירה ודיפון), רווחיות הפרויקט תהיה מעל 18% רווח לעלות. כמו כן, יובלים תשלם מחצית מההוצאות שלוינסקי הוציאה על הפרויקט, בסך 1.25 מיליון שקל.

בתמורה, לוינסקי תרשום ברשם החברות שעבוד מדרגה ראשונה ללא הגבלה בסכום על 49% מהפרויקט לטובת יובלים. עוד נקבע בהסכם כי הפרויקט ינוהל על ידי ועדת היגוי המורכבת מנציגי הצדדים וההחלטות בו יתקבלו פה אחד.

הצדדים יפעלו במשותף לצורך ניהולן וביצוען של כל הפעולות הנדרשות להקמת הפרויקט, ויישאו בכל העלויות וההוצאות בקשר עם הפרויקט על פי חלקיהם היחסיים בפרויקט. יובלים תהיה זכאית לדמי ניהול עבור ניהול ביצוע ותיאום הפרויקט בשיעור של 2.2% מסך העלויות הכולל של הפרויקט,

במקביל להתקשרות החברה ויובלים בהסכם, התקשרו בעלי שליטה בלוינסקי, יוסף לוינסקי וברוך אופיר ארביב בהסכם עם יובלים בו התחייבו לשפות את יובלים בגין כספים שיובלים תשלם לחברה, אם במועד קבלת היתר הב יה להקמת הבניינים הראשונים בפרויקט, רווחיות הפרויקט בהתאם לדו"ח האפס תהא מוכה מ-18 אחוזים. ישולם תוך 14 יום מיום קבלת היתר בניה להקמת הבניינים הראשונים בפרויקט, ויהיה בסכום שלאחר קבלתו רווחיות יובלים בפרויקט תעמוד על שיעור של 18 אחוזים.

עוד נקבע כי אם הפרויקט לא יצא לפועל כתוצאה מאי התקיימות התנאים המתלים בהסכם הפינוי-בינוי שנחתם עם בעלי הזכויות במקרקעין, ו/או אם לא יתקבל היתר בניה לפרויקט בתוך 42 חודשים ממועד חתימת ההסכם, השיפוי יהיה על כל הסכומים שישולמו על ידי יובלים ללוינסקי עד לאותו מועד ועל כל ההוצאות שתוציא יובלים בפרויקט.

מי יהיו 70 המשפיעים לשנת 2023?

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות