banner
יאיר פינס // באדיבות משרד השיכון
יאיר פינס // באדיבות משרד השיכון

חדש! תקנות ממשלתיות לתהליך השלמה ומסירת דירה מקבלן

יאיר פינס, מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון: "מעבר לוודאות, במיעוט המקרים המגיעים לסכסוך, ישנה חשיבות רבה לתקנות בכל הקשור לטענות, של שני הצדדים, בקשר למועד מסירת הדירה"

כרמלה קופר 02.03.2021

שר הבינוי והשיכון חתם על תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (דרכי הוכחה בדבר השלמת בנייתה של דירה ומסירת חזקה בדירה), התשפא-2021. התקנות עוסקות בשני נושאים, השלמת בנייה ומסירתה לרוכש הדירה.

בכל הנוגע להשלמת דירה, התקנות קובעות שלושה קריטריונים מצטברים על מנת שניתן יהיה לקבוע גמר בנייה – כאשר הרשות המקומית הנפיקה לגבי דירה או לגבי בניין שהדירה היא חלק ממנו והדירה לא הוחרגה מההנפקה לבניין (תעודת גמר, אישור אכלוס) וכן, כאשר המוכר חיבר את הדירה לתשתית חשמל קבועה או זמנית ואישור על כך התקבל מחברת החשמל או הרשות המקומית שבתחומה נמצאת הדירה ובנוסף, כאשר המוכר חיבר את הדירה לתשתית מים קבועה או זמנית ואישור על כך התקבל מתאגיד המים העירוני או הרשות המקומית שבתחומם נמצאת הדירה.

בהיבט של דרך מסירת הדירה, נקבע בתקנות כי: "המוכר ימסור את החזקה בדירה כאשר המוכר והקונה או נציגיהם נמצאים יחדיו בדירה, אלא אם נקבע אחרת בחוזה ביניהם". כלומר, אלא אם נקבע אחרת בין הצדדים, המסירה תיעשה בדירה עצמה כאשר שני הצדדים, או נציגיהם, נפגשים במעמד המסירה.

בין היתר, התקנות מאפשרות לרוכש דירה אשר אינו מתגורר בישראל ומעוניין כי המסירה תיעשה באמצעות מערכת הזום, תוך העברת מפתחות הדירה לבא כוחו או בדואר – לבקש כי המסירה תתבצע בדרך זו.

יאיר פינס, מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון: "התקנות החדשות מייצרות וודאות שלא היתה עד כה בכל הקשור לאירוע משמעותי בכל עסקה של דירה חדשה – השלמתה ומסירתה לרוכש. התקנות מקבעות פרקטיקה נהוגה בשוק אשר לא קיבלה, עד היום, התייחסות בחקיקה או תקנות. מעבר לאותה וודאות, במיעוט המקרים המגיעים לסכסוך, ישנה חשיבות רבה לתקנות בכל הקשור לטענות, של שני הצדדים, בקשר למועד מסירת הדירה".

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

לכנס הנדל"ן השנתי | כל בכירי הענף במקום אחד!

שיתוף

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות