banner
מנכ"ל אלקטרה נדל"ן - גיל רושינק // צילום: אורן קהן
מנכ"ל אלקטרה נדל"ן - גיל רושינק // צילום: אורן קהן

אלקטרה נדל"ן סגרה רבעון עם רווח של כ- 7.7 מיליון שקל

גיל רושינק, מנכ"ל אלקטרה נדל"ן: "תוצאות הרבעון הראשון של 2018 מביאות לידי ביטוי את המשך תהליך המעבר של אלקטרה נדל"ן אל תחום מקבצי הדיור בארה"ב"

חברת אלקטרה נדל"ן, מקבוצת אלקו ובניהולו של גיל רושינק, פרסמה היום את תוצאותיה לסיכום הרבעון הראשון של שנת 2018, לפיהן סך ההכנסות עלו בשיעור של כ-107% והסתכמו בכ-21 מיליון שקל, לעומת כ-10.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח התפעולי של החברה הסתכם בכ-12.1 מיליון שקל, לעומת הפסד תפעולי של כ-0.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד והרווח מפעילויות נמשכות הסתכם בכ-7.7 מיליון שקל, לעומת הפסד של כ-3.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

החברה סיימה את הרבעון הראשון ברווח נקי של כ-7.7 מיליון שקל, מתוכם כ-6.5 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות, זאת לעומת הפסד של כ-8.7 מיליון שקל, שמתוכו כ-8.3 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות, ברבעון המקביל בשנת 2017. הרווח כולל הכנסות מימון בסך של כ- 4.5 מיליון ש"ח שנבעו מסיווג של הפרשי התרגום מקרן הפרשי תרגום של פעילויות חוץ לדו"ח רווח והפסד, בעקבות מימוש של עסקה משותפת בשוויץ. לסיווג זה אין השפעה על ההון העצמי של החברה.

הון עצמי בסך 413 מיליון שקל
ממאזן החברה עולה, כי ההון העצמי של אלקטרה נדל"ן, ליום ה-31.3.2018, הסתכם בכ-413 מיליון שקל, מתוכו כ-389.7 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות. הגידול בהון העצמי בתקופת הדו"ח, נובע בעיקר מרווח נקי בסך של כ- 3.1 מיליון ש"ח, שאינו כולל את השפעת הסיווג וכן, מהכנסות מהפרשי תרגום של פעילות חוץ בסך של כ-13 מיליון שקל, כתוצאה מפיחות של השקל לעומת המטבעות הזרים.

הקרן להשקעות במקבצי דיור בארה"ב (EMIF)
בחודש פברואר 2018, הודיעה אלקטרה נדל"ן כי סיימה את שלב הגיוס לקרן השקעות הראשונה במקבצי הדיור וגייסה עד למועד פרסום הדוחות הכספיים מגופים מוסדיים וממשקיעים פרטיים היקף הוני של כ- 214 מיליון דולר. נכון למועד פרסום הדוחות הכספיים, רכשה הקרן 20 מקבצי דיור בדרום מזרח ארה"ב, בהיקף של 6,996 יחידות דיור בסה"כ, בהשקעה כוללת של כ-204 מיליון דולר, המהווים השקעה של כ- 95% מסך היקף הקרן.

פעילות מקבצי הדיור, הכוללת את השקעותיה הישירות של החברה ואת השקעותיה של קרן הנדל"ן שהקימה, סיימה את הרבעון הראשון של שנת 2018 עם עליה בהכנסות בשיעור של כ-21.3%, לסך של כ-181 מיליון שקל מדמי שכירות, לעומת כ-149.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי עלה בשיעור של כ-111% והסתכם בכ-182.5 מיליון שקל לעומת כ-86.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

גיל רושינק, מנכ"ל אלקטרה נדל"ן: "תוצאות הרבעון הראשון של 2018 מביאות לידי ביטוי את המשך תהליך המעבר של אלקטרה נדל"ן אל תחום מקבצי הדיור בארה"ב, זאת כחלק מהאסטרטגיה להפוך את פעילות זו  לתחום הפעילות המרכזי של החברה. במקביל, אנו ממשיכים לפעול למימוש יתרת הנכסים ההיסטוריים שלנו, ובהמשך לכך השלמנו במהלך הרבעון מכירה של 3 נכסים בשוויץ. החברה מחזיקה כיום, יחד עם שותפים, ב-62 מקבצי דיור, הכוללים מעל 19 אלף יחידות דיור, ואנו ממשיכים בפיתוח פעילות זו שמניבה לנו רווחיות גבוהה ושטמון בה פוטנציאל השבחה משמעותי".

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

 

שיתוף
תגיות:

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות