banner
הדמיית שכונת בצוותא של שפיר בחריש // הדמיה viewpoint
חריש // הדמיה viewpoint

חריש רושמת עלייה של כ-300% במכירת דירות חדשות

עלייה של כ- 21.6% במספר הדירות החדשות שנמכרו בישראל, כך עולה מדו"ח הלמ"ס לחודש ינואר. באור יהודה, נתיבות והרצליה נמכרו הכי הרבה דירות חדשות. בחריש נרשמה עלייה של כ-302.1% ובהרצליה עלייה של כ-201.3%. בתל אביב-יפו נרשמה הירידה החדה ביותר עם כ-18.8%

הדמיית שכונת בצוותא של שפיר בחריש // הדמיה viewpoint

בשלושת החודשים האחרונים (נובמבר 2018-ינואר 2019) הכמות המבוקשת של דירות חדשות עמדה על כ-9,730 דירות, כאשר כ- 64.4% היו דירות חדשות שנמכרו לציבור הרחב וכ-35.6% דירות שלא למכירה שהחלה בנייתן, כך עולה מדו"ח הלמ"ס לחודש ינואר 2019, שבוחן את שלושת החודשים האחרונים.

הנתון המשמעותי ביותר בדו"ח הוא עלייה של כ- 21.6% במספר הדירות החדשות שנמכרו ולאחר ניכוי השפעת העונתיות והשפעת החגים, מסתמנת באותה תקופה עלייה של 5.8% במספר הדירות שנמכרו. כמו כן, נרשמה ירידה של 33.6% במספר הדירות החדשות שלא למכירה שהחלה בנייתן וירידה של 27.1% , לאחר ניכוי השפעת העונתיות והשפעת החגים. בסוף ינואר 2019 מספר הדירות החדשות שנותרו למכירה בבנייה ביוזמה פרטית בלבד עמד על כ-25,980 דירות לעומת 26,340 דירות בסוף דצמבר 2018 ו- 27,260 בסוף ינואר 2018.

ירידה של 6.2% בכמות המבוקשת לדירות חדשות
הכמות המבוקשת של דירות חדשות עמדה על כ-9,730 דירות, ירידה של 6.2% לעומת שלושת החודשים הקודמים ולאחר ניכוי העונתיות, מסתמנת בתקופה זו ירידה של 9.0% בכמות המבוקשת של דירות חדשות. "בחינת נתוני המגמה מראה כי החל באוקטובר 2018 החלה מגמת ירידה של 1.5% בממוצע בחודש וזאת לאחר שנצפתה מגמת עלייה שנמשכה מחודש פברואר 2018 בקצב של 1.1% בממוצע לחודש, מכ-3,110 דירות בפברואר 2018 לכ- 3,370 דירות בספטמבר 2018", כך מסבירים את הנתונים בלמ"ס.

הבשורה: עלייה של 21.6% במכירת דירות חדשות
בשלושת החודשים נמכרו כ-6,260 דירות חדשות, עלייה של 21.6% בהשוואה למספר הדירות החדשות שנמכרו בשלושת החודשים הקודמים ולאחר ניכוי העונתיות מסתמנת בתקופה זו עלייה של 5.8% לעומת התקופה הקודמת. "בחינת נתוני המגמה של החודשיים האחרונים מראה כי מספר הדירות החדשות שנמכרו ירד ב-1.2% בממוצע לחודש. ירידה זו נצפתה לאחר שהחל מחודש פברואר 2018 נצפתה מגמת עלייה שבה מספר הדירות החדשות שנמכרו עלה ב-1.3% בממוצע לחודש, מכ-1,700 דירות לכ- 1,920 דירות", מסבירים בלמ"ס.

ירידה של 33% בדירות חדשות שלא למכירה
מספר הדירות החדשות שלא למכירה שהחלה בנייתן עמד על כ-3,470 דירות, ירידה של 33.6% לעומת שלושת החודשים הקודמים ולאחר ניכוי העונתיות מסתמנת באותה תקופה ירידה של 27.1%. בשלושת החודשים החלה בנייתן של 290 דירות בקבוצות רכישה – דירה אחת לכל 21.5 דירות שמכרו הקבלנים באותה תקופה. בסוף ינואר 2019 מספר הדירות החדשות שנותרו למכירה בבנייה ביוזמה פרטית בלבד עמד על כ-25,980 דירות לעומת 26,340 דירות בסוף דצמבר 2018 ו- 27,260 בסוף ינואר 2018 (התקופה המקבילה אשתקד).

מספר חודשי ההיצע, לבנייה פרטית בלבד, בשלושת החודשים נובמבר 2018-ינואר 2019, עומד על 14.1 חודשים בממוצע (משוקלל).

באור יהודה נמכרו הכי הרבה דירות
כ-25.6% ו – 24.9% מסך כל הכמות המבוקשת של דירות חדשות היו במחוז המרכז ובמחוז תל אביב בהתאמה, כ-15.3% היו במחוז הדרום, כ-13.0% היו במחוז הצפון, כ-12.7% היו במחוז חיפה וכ-6.1% במחוז ירושלים.

הדירות שנמכרו מהוות כ-76.7% מהכמות המבוקשת של דירות חדשות במחוז תל אביב, כ-74.2% במחוז המרכז, כ-65.0% בכל אחד ממחוזות חיפה וירושלים, כ-60.0% במחוז הדרום וכ-25.4% במחוז הצפון.

היישובים בהם נרשמו למעלה מ-150 דירות שנמכרו במהלך החודשים נובמבר 2018-ינואר 2019:

חריש מזנקת במכירות
מבין היישובים בהם נמכרו 150 דירות ומעלה בחודשים נובמבר 2018-ינואר 2019, היישובים בהם חלה העלייה המשמעותית ביותר במכירת דירות חדשות בהשוואה לשלושת החודשים הקודמים (אוגוסט-אוקטובר 2018) הינם אור יהודה ונתיבות (עלייה משמעותית של מאות ואלפי אחוזים), חריש (עלייה של כ-302.1%) והרצלייה (עלייה של כ-201.3%). הירידות הגדולות ביותר במכירת דירות חדשות בחודשים נובמבר 2018-ינואר 2019 בהשוואה לשלושת החודשים הקודמים (אוגוסט-אוקטובר 2018) נרשמו בתל אביב-יפו (ירידה של כ-18.8%), חולון (ירידה של כ-8.7%), וחיפה (ירידה של כ-8.4%).

בחודשים נובמבר 2018-ינואר 2019, כ-85% מסך הדירות שלא למכירה נבנו למטרת שימוש עצמי (בניה עצמית ובנה ביתך) עלייה של 3.7% בהשוואה לשלושת החודשים הקודמים (אוגוסט-אוקטובר 2018). מתוך סך הדירות שנבנו בבניה עצמית ובנה ביתך, כ-32.1% נבנו במחוז הצפון, כ-20.3% במחוז הדרום, כ-16.3% במחוז מרכז, כ-13.6% במחוז חיפה, כ-8.5% וכ-6.7% נבנו במחוזות תל אביב וירושלים בהתאמה.

מי יהיו 70 המשפיעים לשנת 2023?

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף
תגיות:

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות