banner
מיכה קליין // צילום: רז רוגובסקי | ברק בנסקי // צילום: סיון פרג'
מיכה קליין // צילום: רז רוגובסקי | ברק בנסקי // צילום: סיון פרג'

השותפות הלוהטת החדשה בין אפריקה ישראל וכלל ביטוח

במסגרת ההסכם, כלל ביטוח ופיננסים תשקיע כ-337.5 מיליון ש"ח באפריקה התחדשות עירונית, לפי שווי חברה של כ-1.7 מיליארד ש"ח

חברת אפריקה ישראל מגורים מדווחת כי היא חתמה על עסקת השקעה עם כלל ביטוח ופיננסים, בהיקף של עד כ-770 מיליון שקל.  מתוכם, תשקיע החברה כ-640 מיליון שקל בחברת אפריקה התחדשות עירוניות ובשותפות בין החברות. עוד כ-130 מיליון שקל, יושקעו ככל שימומשו האופציות בעתיד.  

במסגרת העסקה, כלל ביטוח ופיננסים תשקיע כ-337.5 מיליון שקל בחברת אפריקה התחדשות עירונית, חברה בת בבעלותה המלאה של אפריקה מגורים תמורת 20% מהון המניות של אפריקה התחדשות. על פי הדיווח, העסקה משקפת לאפריקה התחדשות שווי של כ-1.7 מיליארד ש"ח אחרי הכסף.

שותפות חדשה לנדל"ן למגורים
עוד על פי הדיווח, אפריקה ישראל מגורים וכלל ביטוח ופיננסיים מקימות שותפות חדשה, בניהולה הבלעדי של אפריקה, בו תרוכז פעילות החברה בתחום הייזום ומכירה של פרויקטי נדל"ן שעיקרם למגורים בישראל. על פי ההסכם, אפריקה מגורים תחזיק ב-70% מהשותפות וכלל תחזיק ב-30% מהשותפות. 

היקף ההון שיושקע בשותפות יעמוד על סך של עד 1 מיליארד שקל, כאשר החברה תהיה זכאית לדמי ניהול מהפרויקטים ולדמי הצלחה מהשותפות. בנוסף, תקצה אפריקה מגורים לכלל אופציות לרכישת 4% מהון המניות של החברה, ללא תמורה, אשר ניתנות למימוש בתקופה של 42 חודשים ממועד ההקצאה במחיר מימוש של 240 ש"ח למניה, עם התאמות מקובלות לחלוקות דיבידנד, מניות הטבה וכיו"ב.

מיכה קליין, מנכ"ל אפריקה ישראל מגורים, מסר כי: "ההון שיושקע בשותפות החדשה ובחברה הבת, אפריקה התחדשות עירונית, יעצים את יכולותיה של אפריקה מגורים ויאפשר לנו להרחיב בצורה משמעותית את היקפי הפיתוח בפרויקטי נדל"ן בכלל, ובהתחדשות עירונית בפרט – במיוחד בתקופה זו בה קיימות הזדמנויות רבות".

ברק בנסקי, משנה למנכ"ל ומנהל חטיבת ההשקעות של כלל ביטוח ופיננסים, מסר כי: "אנו מברכים על חתימת העסקה והרחבת שיתוף הפעולה עם אפריקה מגורים. העסקה משלבת השקעה בחברת אפריקה מגורים התחדשות עירונית, והקמת שותפות לייזום נדל״ן למגורים לניצול מצב השוק הנוכחי". 

בידקו מי הם הטובים ביותר בהתחדשות העירונית בישראל

קורס מבוא להתחדשות עירונית – לפרטים ליחצו כאן

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות