banner
אילוסטרציה // Depositphotos
אילוסטרציה // Depositphotos

שימו לב! הרפורמה לתחרות בשוק המשכנתאות נכנסת לתוקפה

הבנקים יידרשו להציג אישור להצעת משכנתה במבנה אחיד ובהתאם לשלושה "סלים" שהוגדרו על ידי בנק ישראל. בין המשתנים שיוצגו באישור העקרוני: הריבית הכוללת החזויה. שיעור המימון לרכישת דירה להשקעה לא יעלה על 50%

מחר, 31.8.22, תכנס לתוקף "הרפורמה הצרכנית להגברת שקיפות המידע ללקוחות הבנקים ולשיפור סביבת התחרות בשוק המשכנתאות", כפי שמגדיר אותה בנק ישראל. במסגרת הרפורמה ייכנסו לתוקף שורה של צעדים בתחום המשכנתאות. 

בהתאם לרפורמה, נדרשים הבנקים להציג ללקוח אישור עקרוני (הצעת משכנתה) במבנה אחיד, בו יוצגו שלושה סלים אחידים שהוגדרו על ידי בנק ישראל וסל נוסף, אשר יותאם לצרכי ומאפייני הלקוח לבקשתו. בבנק ישראל מסבירים כי: "מטרת הצגת הסלים האחידים היא לשפר את יכולת הלקוח לערוך השוואת עלויות בין הצעות המחיר השונות של הבנק, וכן מול הצעות מחיר אפשריות מבנקים אחרים". 

בין המשתנים שיוצגו באישור העקרוני: הריבית הכוללת החזויה, סך כל הסכום הצפוי החזוי שישולם עד לסוף תקופת ההלוואה, סכום ההחזר החודשי הראשון וסכום ההחזר החודשי הגבוה ביותר הצפוי על פי התחזית. 

בתוך כך, בנק המציע הלוואות משכנתה נדרש להגביל את שיעור המימון של הנכס – בעת רכישת דירה יחידה שיעור המימון לא יעלה על 75%, בעת רכישת דירה חליפית לא יעלה על 70% ובעת רכישת דירה להשקעה – לא יעלה על 50%. 

מגבלה על שיעור החזרה מהכנסה
הוראות הפיקוח על הבנקים קובעות כי בנק לא יאשר ולא ייתן הלוואה לדיור, שבה שיעור ההחזר מההכנסה עולה על 50% , "זאת משום שככל ששיעור ההחזר מההכנסה גבוה יותר, הוא יקשה יותר על הלווה לעמוד בהחזרים החודשיים ולוודא שמתאפשרת עמידה בהוצאות המחייה השוטפות. בחלק ניכר מן ההלוואות שהבנקים מעמידים שיעור ההחזר הוא כ-30%–40% מההכנסה. מוצע לקחת הלוואה שתאפשר החזר סביר תוך הבאה בחשבון של שינויים אפשריים בריבית, באינפלציה ובמשק בכלל לאורך כל תקופת ההלוואה, בהתאם לתחזיות", כך עולה מדברי ההסבר לרפורמה. 

כך למשל, אם סך ההכנסות לחודש למשק בית עומד על 20,000 שקל, תשלום חודשי בגין התחייבויות ארוכות טווח (מעל 18 חודשים) על 5,000 שקל וההכנסה הפנויה על סך 15,000 שקל, אזי משכנתה תאפשר החזר חודשי של 30% מההכנסה הפנויה, כאשר ההחזר החודשי בגינה לא יהיה 6,000 שקל כפי שהיה נהוג עד כה אלא 4,500 שקל בלבד.

לדברי בנק ישראל, צעדים אלו: "נועדו להקל על הלווים בתהליך נטילת המשכנתה או מחזור של משכנתה קיימת. צעדים אלו יסייעו ללקוח להגיש בקשה לקבלת הצעת משכנתה בצורה מהירה ונוחה יותר, להבין טוב יותר את תנאי המשכנתה המוצעים לו והשלכותיהם על התשלומים העתידיים, ולהשוות באופן מושכל וביתר קלות בין ההצעות השונות הניתנות לו ממספר בנקים".

עוד נמסר כי: "נתונים אלה מביאים בחשבון את העמלות והתשלומים החודשיים הצפויים לאורך תקופת ההלוואה על בסיס התחזיות לשינויים במדד המחירים לצרכן ובשיעורי הריבית במשק, שמעודכנות ליום מתן האישור העקרוני. תחזיות אלו נועדו להמחיש תשלומים ושיעורי ריבית בעתיד. התחזיות נגזרות ממחירי אגרות החוב הממשלתיות הנסחרות בשוק ההון ומשקפות את הערכות הפעילים בשוק. כיוון שמדובר בתחזיות שנגזרות משוק ההון, בהתאם למציאות הכלכלית בעת גיבושן, אפשר שהתשלומים ושיעורי הריבית שישולמו בפועל יהיו שונים. כל הבנקים מתבססים על אותן תחזיות, המפורסמות על ידי בנק ישראל, כדי שבסיס ההשוואה בין הצעות המחיר השונות של הבנקים יהיה אחיד". 

בנוסף, במסגרת צעדים אלו נקבע שלקוחות הבנקים יוכלו להגיש בקשה לאישור עקרוני באופן מקוון ובטלפון וכן ,לקבל את האישור העקרוני באופן מקוון. בנוסף, נקבע פרק הזמן בין הגשת הבקשה להלוואה לקבלת האישור העקרוני, והוא הוגבל ל-5 ימי עסקים (במקרים חריגים ל-7 ימי עסקים). כמו כן, ההוראה מחייבת הנגשת מידע ללקוח באתרי הבנקים שיסייע לבחינת כדאיות הצעת משכנתה וביצוע מחזור של הלוואת משכנתה. לצורך בחינת כדאיות הצעת המשכנתה, יעמיד כל בנק באתר האינטרנט שלו החל מתאריך 30.9.22 מחשבון סימולציה אשר יאפשר ביצוע סימולציות של תמהילים שונים של הלוואות בטווחי זמן שונים. 

נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון: "זוהי רפורמה צרכנית משמעותית, שמסייעת במישרין לכל נוטלי המשכנתאות במדינת ישראל. הרפורמה מאפשרת ללווים, שלהם זוהי לרוב ההתחייבות הפיננסית הגדולה ביותר, להבין טוב יותר את ההצעות השונות של המשכנתה לרבות ההזדמנויות והסיכונים הגלומים בכל מסלול. בפרט, הרפורמה מאפשרת ללווה להשוות בין התנאים שהציעו מספר בנקים עבור משכנתה עם מאפיינים זהים. בכך היא משפרת את כושר המיקוח של הלווה ותורמת להגברת התחרות בין נותני המשכנתאות. צעד זה מצטרף לשורה ארוכה של מהלכים שקידמנו בשנים האחרונות ועוד נמשיך לקדם, לטובת משקי הבית ולעסקים הקטנים, ולמעבר לעולם דיגיטלי, מונגש ומהיר יותר". 

המפקח על הבנקים, יאיר אבידן: "הצעדים יגבירו את התחרות בין הבנקים באמצעות פישוט והנגשה של מוצר המשכנתה באמצעים דיגיטליים ובכל ערוץ שיבחר בו הלקוח. צעדים אלו יסייעו ללקוחות בתהליך קבלת ההחלטה על נטילת משכנתה ובביצועה. הם יסייעו להתנהלותם הכלכלית של הלקוחות, יקלו עליהם לבצע סקר שוק לפני נטילת המשכנתה, ויגבירו את שליטתם על תנאי המשכנתה, לרבות על היכולת שלהם לעמוד בהתחייבויותיהם. זהו צעד נוסף במסגרת הצעדים אותם נוקט בנק ישראל להעברת הכוח ללקוח ולראייתו במרכז. אני קורא במסגרת זו ללקוחות לממש את זכותם, לבצע את ההשוואה והבחינה בהתאם לכלים העומדים לרשותם ולהעצים את יכולת הניהול הפיננסי של משק הבית". 

בידקו מי הם הטובים ביותר בהתחדשות העירונית בישראל

קורס מבוא להתחדשות עירונית – לפרטים ליחצו כאן

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף
תגיות:

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות