banner
אילוסטרציה // Depositphotos
אילוסטרציה // Depositphotos

מה עשו החברות החזקות של ענף הנדל"ן במחצית השנייה של 2022?

חברות היזמות הגדולות במשק מדווחות על תוצאות הרבעון השני ומסכמות את מחצית השנה עם רשימה של הישגים, מנקודת מבטן – קבלו את תקציר הדיווחים – לא נגענו

אפריקה ישראל מגורים: הרווח הנקי ברבעון השני הסתכם בכ-105 מיליון שקל
זאת לעומת כ-23 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד; ברבעון השני החברה מכרה 251 יחידות דיור לעומת 187 יחידות דיור ברבעון המקביל אשתקד. מתחילת השנה החברה מכרה 446 יח"ד לעומת 365 בתקופה המקבילה אשתקד. לחברה 2,298 יח"ד בשלבי שיווק שונים, מתוכן נמכרו 1,662 יח"ד, בהיקף כספי של כ- 3.7 מיליארד ₪ (כולל חלק השותפים). לחברה צבר קרקעות של למעלה מ-13,200 יח"ד בתוספת כ-177 אלפי מ"ר של תעסוקה ומסחר. שיעור הרווח הגולמי עלה ברבעון השני ועומד על 29% לעומת 16% ברבעון המקביל אשתקד. שיעור הרווח הגולמי ממכירת הדירות ממשיך לשמור על יציבות ועמד על 19%. הרווח הגולמי שטרם הוכר מפרויקטים לביצוע עד שנת 2025 עמד נכון לסוף 2021 על כ-2.6 מיליארד ₪. דירקטוריון החברה אישר חלוקת דיבידנד בסך של כ-30, מתחילת השנה חילקה החברה דיבידנד בסך 40 מיליון.

מיכה קליין // צילום כרמל שירן
מיכה קליין // כרמל שירן

מיכה קליין, מנכ"ל אפריקה ישראל מגורים: "אנו גאים לסכם רבעון מוצלח, עם המשך צמיחת החברה במכירות וברווחיות, שמירה על איתנות פיננסית גבוהה והורדת המינוף. אפריקה ישראל פועלת כל העת לאיתור הזדמנויות עסקיות, כמו העסקאות שביצענו למכירת שטחי המסחר והתעסוקה בפרויקט סביון VIEW בירושלים. על אף השינויים המאקרו כלכליים, אנו ממשיכים להיות עדים לביקושים משמעותיים לדירות בשוק ופועלים להגדלת ההיצע. השנה פתחנו מספר פרויקטים חדשים ונוספים צפויים להיפתח עד סוף השנה."

בוני תיכון: 20,000 יח"ד בהתחדשות עירונית
ההכנסות ברבעון השני של 2022 של החברה זינקו בכ-29% לכ-148.2 מיליון שקל; הרווח הנקי ברבעון עלה לכ-18.6 מיליון שקל. החברה מסכמת מחצית חזקה עם זינוק של 33% ברווח הנקי לכ-33 מיליון שקל. היקף ההכנסות הכולל מכלל המתחמים בפרויקט קריית אונו צפוי להסתכם לכ-1.9 מיליארד שקל והרווח הגולמי צפוי להסתכם בכ-438 מיליון שקל. למועד הדו"ח מקדמת החברה ייזום ושיווק של כ-2,100 יח"ד ב-6 פרויקטים וכן מקדמת ייזום של למעלה מ-20,000 יח"ד ב-51 פרויקטים בתחום ההתחדשות העירונית ותמ"א 38/2 בתל אביב הנמצאים בשלבי ייזום שונים.

עמי פרץ מנכל בוני התיכון // יח"צ
עמי פרץ מנכל בוני התיכון // יח"צ

עמי פרץ, מנכ"ל בוני תיכון: "אנו מסכמים רבעון שני ומחצית טובים עם עליה משמעותית ברווח הנקי ובהכנסות וצמיחה בפרמטרים רבים. אנו פועלים כל העת להרחבת מלאי הדירות העומד לרשותנו, בין היתר בדגש על תחום ההתחדשות העירונית, במסגרתו אנחנו מקדמים למעלה מ-20 אלף יח"ד בשלבי ייזום שונים, לרבות מספר פרויקטים משמעותיים בהם זכינו במהלך החודשים האחרונים בפתח תקוה, חולון ועתלית, ואלה יבטיחו את המשך צמיחתנו בשנים הבאות".

צמח המרמן מכרה 117 יח"ד בהיקף של כ-451 מיליון שקל
במהלך הרבעון מכרה החברה 117 יח"ד בהיקף כספי של כ-451 מיליון שקל, בהשוואה ל-86 יח"ד, בהיקף כספי של כ-204 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. לאחר תאריך הדוח ועד סמוך לפרסום דוח זה מכרה החברה כ-47 יחידות דיור נוספות. המחיר הממוצע ליחידת דיור ברבעון השני עמד על כ-3.9 מיליון ש"ח לעומת כ-2.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי ברבעון גדל בלמעלה מפי 2 והסתכם בכ-31 מיליון ש"ח לעומת כ-13 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. נרשם גידול של כ-10% בהיקף המאזן שהסתכם בכ-1.66 מיליארד ש"ח ליום 30 יוני 2022, לעומת כ-1.51 מיליון ש"ח במקביל אשתקד. הרווח הגולמי שטרם הוכר בדוחות החברה עומד על כ-662 מיליון ₪.

חיים פייגלין // צילום: אורי כרמי | Depositphotos
חיים פייגלין // צילום: אורי כרמי | Depositphotos

חיים פייגלין, מנכ"ל צמח המרמן: "אנחנו מסכמים את הרבעון השני לשנת 2022 עם המשך גידול בכל הפרמטרים. אנו עדים בחודשים האחרונים לשינויים מאקרו כלכליים אשר עשויים להשפיע על הסביבה העסקית בשוק המגורים ואנו ערוכים לכך. השוק בישראל מאופיין באופן קבוע בהיצע זמין נמוך ובשלב זה אנו לא מזהים התמתנות בביקוש הגולמי לדירות בישראל . תחום ההתחדשות העירונית ממשיך לצמוח ואנו צופים כי תרומתו לתוצאות החברה יהפכו משמעותיות ככל שנתקדם עם תהליכי ההשבחה. חברת הביצוע סיון, המהווה זרוע אסטרטגית של החברה, צומחת ואנו פועלים להגדלת צבר פעילותה".

גב-ים משדרת המשך צמיחה וגידול
גב-ים מציגה האצה משמעותית בפעילות הייזום האינטנסיבית, הכוללת 19 פרויקטים, בשטח כולל של כ-900 אלף מ"ר (כ-715 אלף מ"ר חלק החברה), בהשקעה כוללת של כ-6.3 מיליארד ש"ח (חלק החברה). החברה בוחרת להציג גידול בפרמטרים התפעוליים לעומת הרבעון המקביל אשתקד: גידול של כ-35% ב-FFO המיוחס לבעלי המניות, אשר הסתכם בכ-82 מיליון ₪, גידול של כ-5% ב-NOI של החברה אשר הסתכם בסך של 137 מיליון ₪, גידול של כ-93% ברווח הנקי לבעלי המניות, אשר הסתכם בסך של כ-508 מיליון ₪.

אבי יעקובוביץ, מנכ"ל גב ים // אלדד רפאלי
אבי יעקובוביץ, מנכ"ל גב ים // אלדד רפאלי

אבי יעקובוביץ, מנכ"ל גב-ים: "ענקיות הטכנולוגיה הבינלאומיות מתחזקות ומרחיבות את מרכזי הפיתוח בישראל במוקדי הביקוש המרכזיים. אנו חווים ביקושים חזקים ויציבים להקמת מרכזי פיתוח והרחבתם ולהון אנושי איכותי מצד תאגידי הטכנולוגיה הגדולים בעולם. הביקושים במוקדים אלו קשיחים, והשטחים החדשים נספגים בשלבי ההקמה, וחלקם כבר בשלבי התכנון. אנו צופים, כי מגמה זו תישמר בשנים הקרובות".

קרן הריט אזורים Living: הרווח הנקי הסתכם בכ- 101.5 מיליון שקל
הקרן מדווחת על זינוק ב-NOI, עליית ערך של כ-132 מיליון שקלים לפרויקטים המניבים והגדלת הפורטפוליו ב-600 יח"ד נוספות. שיעור התפוסה בשלושת הפרויקטים המניבים של החברה עומד על 99% והחברה זכתה במכרזי "דירה להשכיר" בצומת פת וברובע הבינלאומי וסך כל הפורטפוליו שלה עומד על כ-2600 יח"ד ב-14 מתחמים בפריסה ארצית. 

הרווח הנקי הסתכם בכ-101.5 מיליון שקלים מול רווח של כ-64 מיליון שקלים אשתקד.

ערן ענבים // צילום: ליאור גרונדמן | Depositphotos
ערן ענבים // צילום: ליאור גרונדמן | Depositphotos

ערן ענבים, מנכ"ל אזורים Living: " הרבעון השני לשנת 2022 המשקף באופן מובהק את הביקוש ההולך וגובר לשכירות יציבה לטווח ארוך ואת הערך שהקרן משיאה בפעילות זו ".

דניה מקבוצת לפידות מציגה צמיחה של 46% ברווח מהפעילות
הרווח מפעילות נמשכת עמד על כ-41 מיליון ₪ וצמח ב-46% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. מתחילת 2022 הרווח הסתכם בכ-81.2 מיליון ₪ צמיחה של 45% בהשוואה לחציון הקודם. צבר ההזמנות עומד על כ-11.3 מיליארד ₪, לאחר תאריך המאזן גדל הצבר ב-1.8 מיליארד ₪ נוספים. הרווח הגולמי עלה לכ-69 מיליון ₪ גידול של 44% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. הכנסות החברה ברבעון השני עמדו על 1.07 מיליארד ₪, גידול של כ-17% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. צבר ההזמנות עמד בסוף הרבעון על 11.3 מיליארד ₪; לאחר תאריך המאזן התקשרה החברה בביצוע פרויקטים נוספים בהיקף של כ-1.8 מיליארד ₪. למועד המאזן לחברה עמדה קופת מזומנים בסך של כ-723 מיליון ₪, ללא חוב. דירקטוריון החברה החליט על חלוקת דיבידנד לבעלי המניות בסך של 30 מיליון ₪.

רונן גינזבורג // צילום: סיוון פרג
רונן גינזבורג // צילום: סיוון פרג

רונן גינזבורג, מנכ"ל דניה: "החברה מציגה ברבעון השני של שנת 2022 תוצאות שיא ברווחיות ושיפור בכל הפרמטרים – הכנסות, שיעורי רווחיות, רווח נקי ועוד".

אריק שפיר, יו"ר דניה: "האיתנות הפיננסית של החברה מאפשרת לה להמשיך להרחיב את פעילותה ולצמוח בפרויקטי תשתיות לאומיים ויזמות למגורים תוך השאת ערך לבעלי המניות וביסוס מעמדה כחברת הבניה והתשתיות המובילה בישראל".

אלקטרה נדל"ן: הרווח הנקי זינק בכ-250%
הרווח הנקי במחצית הראשונה של 2022 זינק בכ-250% לכ-138 מיליון דולר (כ-450 מיליון שקל). הרווח הנקי ברבעון השני זינק בכ-118% לכ-58.8 מיליון דולר; ההכנסות ברבעון צמחו בכ-73.4% לכ-86.1 מיליון דולר. הון המשקיעים המנוהל ממשיך לצמוח ועומד על סך של כ- 4.3 מיליארד דולר. שווי תיק הנכסים המנוהלים (100%) בארה"ב מסתכם לסוף הרבעון השני בכ-8.6  מיליארד דולר, לעומת כ-7.4 מיליארד דולר בסוף הרבעון הראשון. תזרים המזומנים שקיבלה החברה מפעילות הקרנות במחצית הראשונה של השנה הסתכמו לסך של כ- 72 מיליון דולר. דירקטוריון החברה אישר חלוקת דיבידנד בסך של כ-40 מיליון שקל, זאת בהמשך לחלוקה של כ- 40 מיליון שקל שבוצעה בחודש מרץ האחרון.

אמיר יניב // צילום אלדד רפאלי
אמיר יניב // צילום אלדד רפאלי

אמיר יניב, מנכ"ל אלקטרה נדל"ן: "שווקי הפעילות העיקריים של החברה נותרים איתנים, גם בתנאי שוק משתנים, בעיקר בשל ביקוש חזק למגורים בשכירות באזור "חגורת השמש" בארה"ב אשר פוגש היצע מוגבל- מגמה התומכת בהמשך עליית מחירי שכר הדירה. גיוס הכספים בהיקפים מהותיים מגופי השקעה מובלים בארץ ובעולם לצד התוצאות המצוינות לאורך זמן בקרנות ההשקעה מהווים מנועי צמיחה משמעותיים מאוד עבור החברה". 

חברת מימון הנדל"ן ברקת: הכנסות המימון נטו טיפסו
הכנסות המימון נטו טיפסו ברבעון השני פי 4 לכ-9.6 מיליון שקל, הרווח הנקי ברבעון עלה לכ-4.5 מיליון שקל. עיקרי התוצאות למחצית הראשונה של שנת 2022: הכנסות המימון במחצית הראשונה של שנת 2022 טיפסו בכ-124% לכ-33.4 מיליון שקל לעומת כ-14.9 מיליון במחצית המקבילה אשתקד.  הכנסות המימון, נטו, במחצית הראשונה של שנת 2022, זינקו לכ-14.1 מיליון שקל, לעומת כ-4.5 מיליון שקל במחצית הראשונה 2021. שיעור הכנסות המימון נטו, ביחס להכנסות במחצית הראשונה של שנת 2022 הינו כ-42%, לעומת כ-30% במחצית המקבילה אשתקד. הרווח הנקי במחצית הראשונה של שנת 2022 הסתכם בכ-5.5 מיליון שקל, לעומת כ-1.2 מיליון שקל במחצית המקבילה אשתקד, גידול של מעל פי 4.5. 

עדי גזית // צילום: אלי דסה | Depositphotos
עדי גזית // צילום: אלי דסה | Depositphotos

עדי גזית, מנכ"ל ברקת: "לאחר שנכנסנו אשתקד בהצלחה לתחום הליווי היזמי, הודענו לאחרונה על החלטה אסטרטגית לכניסה לתחום הלוואות מזנין, והיום אנו מעדכנים על התקשרות ראשונה בהסכם מימון בתחום פעילות זה. במקביל, אנו ממשיכים להעמיק את פעילותינו בתחומי ההלוואות לקבוצות בעלי קרקע והלוואות גישור, ומבססים את מעמדה של ברקת כחברת אשראי מובילה בעולמות הנדל"ן עם מגוון פתרונות מקיף ורחב. יש לחברה כיום Dealflow בהיקף  של כ-3.5 מיליארד שקל, ואנו ממשיכים לפעול להבטחת המשך צמיחת החברה והגדלת רווחיה". 

מגוריט ישראל מסכמת רבעון עם רווח נקי של כ- 48.4 מיליון שקל
השורה התחתונה של הרבעון השני הסתכמה לכדי רווח נקי של כ- 48.4 מיליון ₪, המגלם עליה  של כ-485% לעומת הרווח ברבעון המקביל אשתקד. סיכום חציוני מראה כי הרווח זינק לכדי כ-110.5 מיליון ₪. זאת ועוד, רווח החברה ב-12 החודשים האחרונים הסתכם לכדי כ-278 מיליון ₪, המגלם תשואה של כ-31.5% על ההון נכון לתום הרבעון המקביל אשתקד, שהינו נמוך בכ-50% לעומת ההון העצמי בתום הרבעון השני של השנה. גידול הפעילות ניכר גם בהכנסות אשר זינקו בכ-51.3% לכדי כ- 11.2 מיליון ₪ ברבעון השני. 

מנכ"ל מגוריט, מתי דב: "יצרנו לעצמנו פוזיציה משמעותית ביותר בשוק הנדל"ן למגורים המקומי במהלך 6 השנים האחרונות, ואת פרי עמלנו  אנו רואים  בדוחות. אנו פועלים באזורי ביקוש, כך שאנו נהנים מעליות שווי משמעותיות על עסקאות שנעשו, לצד שיעורי תפוסה מקסימאליים המלווים בעליות מחירים מהותיות בדמי השכירות, בהתאם למחירי השוק. אנו ממשיכים לתור בדינמיות רבה אחר פרויקטים נוספים, על מנת להגדיל את אחיזתנו כמובילים בשוק השכירות ארוכת הטווח המהווה אלטרנטיבה מועדפת ושפויה להשתוללות מחירי הדיור בחוץ".

ארז רוזנבוך, יור מגוריט // עמית חכמוב
ארז רוזנבוך, יור מגוריט // עמית חכמוב

יו"ר מגוריט, ארז רוזנבוך: "כולנו עדים לנעשה בשוק השכירות כפועל יוצא של המחסור החריף בדירות להשכרה, הבא לידי ביטוי בעליית מחירים משמעותית. אנו שמחים על התגייסות הגופים המוסדיים לקידום נושא השכירות ארוכת הטווח ועל שיתוף הפעולה הפורה עימנו, אך יחד עם זאת, אני חושש שלאור המצב הפוליטי הבלתי יציב והיקפי שיווק הקרקעות הנמוכים באזורי הביקוש במרכז הארץ, אנחנו מצויים רק בשליש הראשון של משבר שוק הדיור".  

רני צים מרכזי קניות: הרווח הנקי ברבעון השני שצמח בכ-32%
זאת לכ-22.9 מיליון שקל. ההכנסות ברבעון השני עלו בכ-16% לכ-22.1 מיליון שקל. ה-NOI Same Property ברבעון עלה בכ-16.7% לכ-15.2 מיליון שקל. במחצית הראשונה של 2022 החברה רשמה עלייה של כ-32.5% בהכנסות לכ-42.4 מיליון שקל ועלייה של כ-35%% ברווח הנקי לכ-35.6 מיליון שקל.

רני צים, יו"ר רני צים מרכזי קניות // מאיר אדרי
רני צים, יו"ר רני צים מרכזי קניות // מאיר אדרי

רני צים, יו"ר רני צים מרכזי קניות: "במהלך הרבעון השני המשכנו ביישום אסטרטגיית החברה להרחבה מואצת של הפעילות העסקית בכל החזיתות. אנו ממשיכים לפעול במלוא העוצמה ובתנופה מואצת, ונמשיך לפעול להרחבה ולהשבחת הפעילות ולאיתור הזדמנויות נוספות ליצירת ערך משמעותי נוסף". 

אבישי אברהם, מנכ"ל רני צים מרכזי קניות: "לחברה מנועי צמיחה חזקים מאוד לשנים הבאות. בחברה הערבית אנחנו צפויים לפתוח בשנים הקרובות עוד 6 מרכזים מסחריים בהיקף כולל של למעלה מ-40 אלף מ"ר. בתוך כך, ביצענו בחודש מאי האחרון עסקה אסטרטגית לרכישת קבוצת מגידו. פעילות זאת צפויה לשמש מנוע צמיחה חזק נוסף לחברה לשנים הבאות ולהשתלב בתחומי הביצוע והייזום עם כלל פעילותה".

אלמוגים החזקות מדווחת על זינוק של כ- 50% בהכנסות החברה
זאת בהתייחס למחצית הראשונה של השנה, לכ- 283 מיליון ₪ בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 41% ברווח הנקי במחצית הראשונה לכ- 41.7 מיליון ₪, בהשוואה ל-29.6 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד. ההון העצמי של החברה עלה לכ- 207.8 מיליון ₪. לחברה 5,878 יח"ד הנמצאים בשלבי בנייה תכנון ופיתוח שונים, בהיקף כספי צפוי של כ- 8 מיליארד ₪ והרווח הגולמי הצפוי שטרם הוכר מוערך בכ- 1.3 מיליון ₪. במחצית השנה מכרה החברה בפרויקטים השונים 100 יח"ד (מתוכם 47 יח"ד ברבעון השני) בהיקף כולל של כ- 230 מיליון ₪, לאחר מועד הדו"ח ועד למועד פרסומו מכרה החברה 40 יח"ד נוספות.

מיכל גור, מנכ"לית אלמוגים החזקות // צילום: דורון הורוביץ
מיכל גור, מנכ"לית אלמוגים החזקות // צילום: דורון הורוביץ

מיכל גור, מנכ"לית אלמוגים: "התוצאות החזקות של המחצית הראשונה של שנת 2022 משקפות את המהלכים העסקיים אותם מיישמת החברה בהרחבת פעילותה בלב אזורי הביקוש וכניסה לפרויקטים משמעותיים ואיכותיים. ההון העצמי החזק העומד לרשות אלמוגים, שהינו כחמישית מסף המאזן, מהווה עדות מוחשית נוספת לעוצמה של החברה וביטוי ליציבות הפיננסית הבולטת שלה. עוצמה זו אפשרה לנו כחלק מהפיתוח העסקי להשקיע במנועי צמיחה עתידיים שישיאו לה ערך. כאשר העיקרי בהם הוא תחום ההתחדשות העירונית במטרופולין ת"א ובחינה של כניסה לפרויקטים עתירי היקף מסוג פינוי-בינוי גם באזורי הפריפריה".

קבוצת לפידות קפיטל: הרווח הנקי גדל ב-209%
זאת בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד והסתכם לבעלי המניות בכ-80 מיליון ₪. לחברות הקבוצה יתרות מזומנים בסך 1.4 מיליארד ₪. הרווח הנקי המאוחד בחציון הראשון הסתכם לכ- 251 מיליון ₪ כאשר חלק הבעלים הסתכם לכ-120 מיליון ש"ח לעומת רווח של כ- 87 מיליון ש"ח וכ- 49 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, בהתאמה. חוב סולו נטו עומד על כ- 47 מיליון ₪ לעומת כ- 301 מיליון ₪ לתקופה המקבילה אשתקד. בגין תוצאות הרבעון השני של שנת 2022, הכריזו חברות הקבוצה על דיבידנדים בהיקף של כ-80 מיליון ₪, מתוכם כ-40 מיליון ₪ חלק לפידות.

אריק שפיר, סגן יו"ר לפידות קפיטל: "המצב בשווקים מאפשר לנו לבחון יותר הזדמנויות השקעה מאחר וחברות מבקשות מחירים ריאליים יותר מאשר בשנתיים האחרונות, הנזילות הגבוהה נותנת לנו יתרון לצורך התרחבות ורכישות נוספות, הן בתחומים המשיקים לחברות הקבוצה והן בתחומים חדשים". 

בידקו מי הם הטובים ביותר בהתחדשות העירונית בישראל

קורס מבוא להתחדשות עירונית – לפרטים ליחצו כאן

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף
תגיות:

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות