banner
באר שבע // Depositphotos
באר שבע // Depositphotos

הזוגות הצעירים עברו לרכישות נדל"ן למגורים בפריפריה

לא יושבים על הגדר: בעוד אזורי הביקוש רושמים ירידה במכירות באזורי הביקוש במרכז הארץ, העסקאות עוברות לפריפריה

בחודש מרץ נמשכה הירידה החדה במספר עסקאות הנדל"ן למגורים, כאשר אלו הסתכמו ב-6,785 דירות, ירידה של 46% בהשוואה למרץ אשתקד, שיעור הירידה החד ביותר בארבעת החודשים האחרונים – כך עולה מנתוני אגף הכלכלנית הראשית במשרד האוצר לחודש מרץ.  

בניכוי המכירות במסגרת "מחיר למשתכן" עמד מספר העסקאות בחודש מרץ על 6,002, גם כן ירידה חדה של 46% בהשוואה למרץ אשתקד. בהשוואה לחודש הקודם נרשם גידול של 4%, המוסבר על ידי משרד האוצר במיעוט היחסי של ימי עבודה בחודש פברואר , כאשר גידול זה כשלעצמו מתרכז באזורי הפריפריה.

בהתאמה נרשמה גם מגמת ירידה חדה בקרב המשקיעים
רכישות המשקיעים בחודש מרץ הסתכמו ב-1,045 דירות, ירידה של 47% בהשוואה למרץ אשתקד, שיעור הירידה החד ביותר בארבעת החודשים האחרונים.

מכירות המשקיעים בחודש מרץ הסתכמו ב-1,238 דירות, ירידה חדה של 51% בהשוואה למרץ אשתקד, בדומה לשיעור הירידה בסך עסקאות יד שניה. "מלאי" הדירות בידי משקיעים הוסיף לרדת, כאשר במהלך החודש נגרעו ממלאי זה כ-240 דירות.

מכירות הקבלנים בחודש מרץ הסתכמו ב-2,797  דירות, ירידה של 41% בהשוואה למרץ אשתקד, בדומה לשיעורי הירידה בדצמבר-ינואר האחרונים, אולם ירידה חדה יותר מזו שנרשמה בפברואר האחרון. בניכוי המכירות בסבסוד ממשלתי הסתכמו מכירות הקבלנים ב-2,014 דירות, ירידה של 40% בהשוואה למרץ אשתקד וירידה של 0.3% בהשוואה לחודש הקודם. 

מניתוח הנתונים שנערך באוצר, עולה כי: "בפילוח גיאוגרפי של מכירות הקבלנים בשוק החופשי בולטת התעצמות משמעותית בשיעורי הירידה במכירות הקבלנים בשוק החופשי בחודשים האחרונים באזורי הביקוש במרכז הארץ, בעוד התמתנות בשיעורי הירידה בפריפריה ממתנת את שיעור הירידה הארצי".

גידול של 17% ברכישות הזוגות הצעירים בפריפריה
רכישות משחלפי הדיור בחודש מרץ הסתכמו ב-1,738 דירות, אחת הרמות הנמוכות ביותר שנרשמו ברכישות סגמנט זה בעשור האחרון לפחות וירידה של 59% בהשוואה למרץ אשתקד. שיעור מצמצמי הדיור עמד על שליש מסגמנט זה, לעומת רבע בלבד במרץ אשתקד.

רכישות הזוגות הצעירים הסתכמו בחודש מרץ הסתכמו ב-3,957 דירות (כולל "מחיר למשתכן"), ירידה של 38% בהשוואה למרץ אשתקד. בניכוי הרכישות בסבסוד ממשלתי הסתכמו רכישות אלו ב-3,174 דירות, ירידה של 37% בהשוואה למרץ אשתקד. בהשוואה לחודש הקודם נרשם גידול של 17% ברכישות אלו, המתרכז בעיקר באזורי הפריפריה.

ביקוש למחיר למשתכן בבאר שבע
הרכישות במסגרת "מחיר למשתכן" הסתכמו בחודש מרץ ב-783 דירות, הרמה הגבוהה ביותר ברכישות אלו מאז יוני אשתקד. עם זאת, בהשוואה למרץ אשתקד זוהי ירידה של 41%.  חלק הארי של רכישות אלו התרכז באזור ב"ש, כאשר לראשונה מזה תקופה ארוכה התבצעו רכישות במסגרת זו בעיר ב"ש עצמה. "ניתוח מאפיינים סוציו-דמוגרפים של הרוכשים בב"ש יש בו כדי לרמז על תמריץ לרכישת דירה במסגרת זו באזורי הפריפריה, בקרב מי שמתגוררים במחוזות המתאפיינים ברמות מחירים גבוהות (ת"א, המרכז וירושלים)", מסבירים באוצר.

נתונים ראשוניים לחודש אפריל מצביעים על המשך הירידה החדה בעסקאות (בהשוואה לאפריל אשתקד).

מי יהיו 70 המשפיעים לשנת 2023?

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות