banner
דן פרנס // צילום: לני בן בשט | Depositphotos
דן פרנס // צילום: לני בן בשט | Depositphotos

נמכר 62% ממלאי שיווק הדירות של חברת קרסו

בשנה החולפת נמכרו 153 יח"ד בתמורה לכ- 458 מיליון שקל. דן פרנס: "פועלים להגדיל פי 3 את מלאי הדירות למכירה"

קרסו נדל"ן מדווחת על תוצאותיה הכספיות לשנת 2023: הכנסות החברה הסתכמו בכ- 456.5 מיליוני ₪, ה- NOI של הנכסים המניבים צמח בכ- 15.2% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד והסתכם בכ- 68 מיליוני ₪ והרווח הגולמי ממכירות מקרקעין, דירות ושירותיי בנייה הסתכם לסך של כ- 63 מיליוני ₪ לצד עלייה בשיעור הרווחיות הגולמית, שהגיעה לכ- 17.5%. הרווח התפעולי בשנת 2023 הסתכם בכ- 79 מיליוני ₪ והרווח הנקי הסתכם בכ- 18 מיליוני ₪.

דן פרנס, מנכ"ל קרסו נדל"ן: "קרסו נדלן סיימה את שנת 2023 עם מכירות של 153 יח"ד. בשנת 2024 עד למועד פרסום הדו"ח, נמכרו 65 יח"ד כאשר נכון למועד פרסום הדו"ח, לחברה 45 בקשות רכישה חתומות, שצפויות להתממש לחוזי מכר בתקופה הקרובה. בשנת 2024, אנו פועלים להגדיל פי 3 את מלאי הדירות למכירה, שיפגשו את הביקושים הערים שאנו עדים להם בחודשים האחרונים. למרות אתגרי שנת 2023, קרסו הרחיבה את תחום הנדל"ן המניב, נכנסה לפרויקט יזמי ראשון בתחום הלוגיסטיקה והתעשייה הקלה ופיתחה פורטפוליו של פרויקטים למגורים ולהתחדשות עירונית, במטרה להגדיל באופן ניכר את מלאי יחה"ד למכירה". 

ההון העצמי המיוחס לבעלי מניותיה מסתכם בכ- 1.282 מיליארד ₪. ההון עצמי של החברה מהווה כ- 34% ממאזן החברה והיחס השוטף הינו 1.36. הנדל"ן להשקעה של החברה הסתכם לסך של כ-1.888 מיליארד ₪, המהווים גידול של 14.5%, עליה הנובעת מרכישת והשבחת נכסים, במהלך תקופת הדוח. לחברה יתרות מזומנים חופשיות בסך של כ- 155.7 מיליוני ₪ (לצד כ- 36 מיליוני ₪ מזומנים בחשבונות הליווי). 

במגזר היזמי, לחברה 54 פרויקטים בשלבי התכנון והביצוע, מתוכם 43 פרויקטים הם מסוג התחדשות עירונית. בסה"כ פרויקטים אלו כוללים כ- 10.3 אלפי יח"ד לשיווק (ביחד עם שותפים) הצפויות להניב הכנסות של כ-22.1 מיליארדי ₪ ורווח גולמי של כ- 4.5 מיליארדי ₪ במהלך השנים הבאות. 

נכון ליום 31 בדצמבר 2023 לחברה 1,346 יח"ד בשיווק בפרויקטים השונים, מתוכן נמכרו 835 יח"ד, המהוות 62% מהמלאי לשיווק, בתמורה כספית כוללת של כ- 2.4 מיליארדי ש"ח (ללא מע"מ). בתקופת הדוח נמכרו 153 יח"ד בתמורה כספית של כ- 458 מיליוני ₪ (ללא מע"מ). עוד על פי הדיווח, לחברה פרויקטים בתכנון הצפויים להתחיל בביצוע במהלך השנה העוקבת, חלקם ביחד עם שותפים, הכוללים כ- 1,146 יח"ד למכירה (מתוכן  1,046 יח"ד מיוחסות לחברה) וכ-23 אלף מ"ר למסחר, המגדיל פי 3 את מלאי יחידות הדיור של החברה לשיווק.

מי יהיו 70 המשפיעים לשנת 2023?

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות