magdilim

אלפי הצעות, המלצות ומועמדויות הוגשו ונבחנו במסגרת הפרויקט הראשון בארץ לבחירת האנשים המשפיעים ביותר בתחום ההתחדשות העירונית, מתוכם נבחרו 70 המובילים

"מגדילים" מתכבד להציג את 70 המשפיעים בהתחדשות העירונית בישראל 2018

בחסות:
נגישות