עינת גנון

סמנכ"לית הרשות להתחדשות עירונית

עינת גנון

עינת גנון עומדת מאחורי תחום ההתחדשות העירונית במשרד הבינוי והשיכון מאז 1998 וכיהנה מאז כמנהלת האגף לתכנון ובינוי ערים ומנהלת אגף התחדשות עירונית במשרד. בשנה האחרונה מותנה לסמנכ"לית הרשות להתחדשות עירונית וכן, מכהנת כיו"ר הוועדה הבינמשרדית להתחדשות עירונית.

פועלה ופעילותה

במשך השנים פעלה לאיתור והסרת חסמים, כתיבת מסמכי מדיניות וניהול התחום מלמעלה מ-100 מתחמים ברשויות המקומיות. זאת ועוד, פעילה בקידום חקיקה בתחום, לרבות חוק התחדשות עירונית, חוק פינוי בינוי פיצויים, חוקי מיסוי מקרקעין, שמאות, תיקוני חקיקה ובין היתר, שותפה להכנת תקן 21 לבדיקה שמאית כלכלית לתוכניות פינוי בינוי. בנוסף, מכהנת כיו"ר ועדות היגוי וצוותי תכנון להכנת תוכניות מתאר להתחדשות עירונית בשכונות וברובעים. בפעילותה זו רבת השנים, מהווה גורם מקצועי מכריע ומהותי בהתהוות ההתחדשות העירונית בארץ ובקידומה.

עינת גנון // צילום מגדילים עינת גנון // צילום מגדילים
בחסות:
נגישות