חיים אביטן

יו"ר הרשות להתחדשות עירונית

מחזיק באחד מתפקידי המפתח בתחום והראשון שסלל את הדרך לתחילת פעילות הרשות וקידום ההתחדשות העירונית ברמה הלאומית. בעברו  בין הראשונים שהובילו פרויקטים של התחדשות עירונית וכיום, מוביל את בניית התשתית הארגונית לפעילות הרשות, הקים שלושה אגפים מרכזיים, שיאפשרו לרשות לעמוד ביעדים ובמטרות הניצבים בפנייה לצורך קידום תכנון והתחדשות ומי שעומד מאחורי הקמה וקשר ישיר עם המינהלות העירוניות להתחדשות עירונית, המשמשות כזרוע הביצועית של הרשות בערים עצמן. כמו כן, חותר להפוך את הרשות לגורם מרכזי בעיצוב נופה הפיזי והחברתי של מדינת ישראל, בהגדלת היצע הדיור, ביצירת ודאות עבור אנשי המקצוע, הרשויות והציבור הרחב ובהנגשת מידע. בין היתר, פועל  להסרת חסמים ורותם את אנשי המקצוע ואת הרשויות המקומיות לפעול בשיתוף פעולה.

צילום פוטו כפיר // באדיבות הרשות להתחדשות עירונית צילום פוטו כפיר // באדיבות הרשות להתחדשות עירונית
בחסות:
נגישות