אלעזר במברגר

 | 

מנכ"ל הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית

אלעזר במברגר (49) מכהן כמנכ"ל הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, הגוף הממשלתי המרכזי האחראי לקידום ורגולציה של התחדשות עירונית בישראל. 

הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית מקדמת פרויקטים להתחדשות עירונית בכל רחבי הארץ, מייצרת כלים ופתרונות להסרת חסמים שונים אופייניים לאזורים השונים ומייצרת את קורפוס החקיקה הנחוץ לשימור וחיזוק כוחו של השוק לפעול בענף.

הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית פועלת לתכנון מתחמי התחדשות עירונית בכל רחבי הארץ, מיפוי הערים בסיכון סייסמי גבוה לקראת התחדשות ותכנון פרויקטים בערים אלו, קידום תכניות עירוניות מחליפות תמ"א 38, ניהול הסכמי מסגרת לצורך האצת מתן היתרי בניה למתחמי התחדשות עירונית, הקמה והפעלה של כ-50 מינהלות עירוניות להתחדשות עירונית, קידום חקיקה להגנה לשחרור חסמי התחדשות עירונית ועוד.

את תחילת דרכו בעולם הנדל"ן החל במברגר במשרד האוצר, שם היה מופקד, בין היתר, על ההיבטים המשפטיים של פעילות משרד האוצר בתחום הנדל"ן. בהמשך, כיהן כיועמ"ש משרד הבינוי והשיכון, וכמנכ"ל המשרד בתקופת כהונתה של שרת הבינוי והשיכון שאשא-ביטון. בשנתיים וחצי האחרונות מכהן במברגר כמנכ"ל הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, במסגרתה הוביל מהלכים חדשים לקידום, ייעול והרחבת מעגלי ההתחדשות העירונית בישראל, ביניהם, יצירת הסכמי מסגרת עם רשויות מקומיות המקדמות התחדשות עירונית בתחומן, יישום תכנית פעולה לביצוע של התחדשות עירונית בפריפריה,  תקצוב מיזמים שאינם כלכליים במנגנון  "חלף קרקע משלימה", תיקוני חקיקה מהותיים להסדרת התחום ועוד.

ב-17 השנים בהן פעיל במברגר בענף הנדל"ן, הוא חתום על קידום תחום ההתחדשות העירונית לעדיפות גבוהה בסדר היום הממשלתי, הסדרה מקיפה של התחום במסגרת חוקי ההסדרים, יצירת תכניות מחליפות תמ"א 38 בערי המרכז, פריצת דרך בנושאי ליבה בתחום בהם הגדלת היקף וקצב הוצאת היתרי בנייה, והתחלת תכנון מאסיבי באזורים בהם לא התקיימה עד עתה פעילות כזו כלל. 

נגישות