מתודולוגיית דירוג הטובים ביותר של "מגדילים"

לאחר בחינת שיטות דירוג שונות שנעשו בתחום ההתחדשות העירונית, נמצא, כי יש צורך לבנות מתודולוגיה חדשה וייחודית, בלתי תלויה ומקצועית במטרה להגיע לרשימת יזמים ובעלי מקצוע מומלצים בתחום ההתחדשות עירונית המסובבת על היכרות ונסיון אישי

כך, נבנה תחילה על ידי מגדילים שאלון מקצועי ומפורט המבוסס על ידע שהצטבר והכולל שורת ערכים וקריטריונים שנמצאו כחשובים לבחירת בעל מקצוע רלבנטי בתחום ההתחדשות העירונית ובכלל זה: יושרה והגינות; מקצועיות; שירות ומענה לדיירים עבודה עם אוכלוסיות מוחלשות ודיירים מבוגרים; עבודה בשיתוף עם הגורמים המעורבים בפרויקט; המוטיבציה להילחם על פרויקט וקידומו; עבודה מול הרשויות המקומיות וגופי התכנון.

השאלון המקצועי נשלח במועדים שונים במהלך השנה ל-100 גורמים מקצועיים שונים בתחום ההתחדשות העירונית על מנת שכל אחד יציין ללא כל השפעה זרה מי בעלי המקצוע המומלצים על ידו על פי הפרמטרים שצוינו לעיל.

המענה שניתן על ידי אותם 100 גורמים מקצועיים שוכלל במערכת מגדילים ובהתאם לציונים שניתנו דורגה רשימת הטובים ביותר לשנה הרלבנטית וזאת בהתאם לקטגוריות השונות לדירוג.

עוד נציין למען הסדר הטוב, כי ברשימת הטובים ביותר נכללים אמנם גם חלק מאותם גורמים שהשתתפו בבחירת הטובים ביותר ואולם, נפסלו הצבעות עצמיות (כלומר, בחירה של מצביע בעצמו).

נבהיר, כי רשימת הדירוג אינה בגדר המלצה של מגדילים או בחירה של מגדילים אלא תוצאה כאמור של המתודולוגיה לעיל בלבד, שנבחנה על ידי מגדילים ונמצאה כמתאימה והנכונה ביותר ככלי לבחירת בעלי מקצוע מומלצים.

הערה:

המתודולוגיה המתוארת לעיל והמסמכים שנערכו לאורה הם פרי חיבור ופיתוח של מגדילים וכל הזכויות לגביהם שמורות למגדילים.

אין לעשות שימוש בתוצאות המדרג ללא אישור מגדילים ומתן קרדיט "מתוך דירוג מגדילים –  האתר הישראלי להתחדשות עירונית".

נגישות