עינת גנון

סמנכ"לית הרשות להתחדשות עירונית

עינת גנון עומדת מאחורי תחום ההתחדשות העירונית במשרד הבינוי והשיכון מאז 1998 וכיהנה מאז כמנהלת האגף לתכנון ובינוי ערים ומנהלת אגף התחדשות עירונית במשרד. לפני כשנתיים היא מותנה לסמנכ"לית הרשות להתחדשות עירונית וכן, מכהנת כיו"ר הוועדה הבינמשרדית להתחדשות עירונית.

במשך השנים פעלה גנון לאיתור והסרת חסמים, כתיבת מסמכי מדיניות וניהול התחום מלמעלה מ-100 מתחמים ברשויות המקומיות. זאת ועוד, גנון פעילה בקידום חקיקה בתחום, לרבות חוק התחדשות עירונית, חוק פינוי בינוי פיצויים, חוקי מיסוי מקרקעין, שמאות, תיקוני חקיקה ובין היתר, שותפה להכנת תקן 21 לבדיקה שמאית כלכלית לתוכניות פינוי בינוי.

בנוסף, מכהנת גנון כיו"ר ועדות היגוי וצוותי תכנון להכנת תוכניות מיתאר להתחדשות עירונית בשכונות וברובעים. בפעילותה זו רבת השנים, מהווה גורם מקצועי מכריע ומהותי בהתהוות ההתחדשות העירונית בארץ ובקידומה.

עינת גנון // צילום: שלומי אמסלם עינת גנון // צילום: שלומי אמסלם
נגישות