מהיכן נובעים הפערים העצומים בין רווחי רמ"י השנה לבין השנים הקודמות?

זה מכבר התרעתי כי משהו לא מסתדר לי ברמות המחירים … המשך לקרוא מהיכן נובעים הפערים העצומים בין רווחי רמ"י השנה לבין השנים הקודמות?